System message
Content

Tietosuojaseloste ilmoittautuminen 12.6.18 tilaisuuteen

Tietosuojaseloste Ilmoittautuminen 12.6.2018 aamiaistilaisuuteen:

1. Rekisterinpitäjä
Nimi (y-tunnus): Syncron Tech Oy (0978240-8)
Osoite: Sinikalliontie 3B, 02630 Espoo
Muut yhteystiedot: Puhelin 010 217 6900.

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: Ville Nenonen
Osoite: c/o Syncron Tech Oy, Sinikalliontie 3B, 02630 Espoo
Muut yhteystiedot: Puhelin 010 217 6900.

3. Rekisterin nimi
Ilmoittautumisrekisteri Syncron Techin järjestämään tapahtumaan: "Aamiaistilaisuus 12.6.2018".

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Tämän rekisterin käyttötarkoituksena on mahdollistaa osallistujien ilmoittautuminen Syncron Tech Oy:n järjestämään kohdassa 3 kuvattuun tapahtumaan. Ilmoittautuminen voi tapahtua Internetin kautta, sähköpostitse, puhelimella, suullisesti tai muulla ilmoittautujan käyttämällä yhteystavalla. Tapahtumaan ilmoittautuminen edellyttää ilmoittautuneiden henkilötietojen keräämistä, jotta ilmoittautunut pystytään tunnistamaan ilmoittautuneeksi tapahtuman yhteydessä ja että hänelle voidaan lähettää tapahtumaan liittyvää viestintää.

5. Rekisterin tietosisältö
Tapahtumailmoittautumista varten voidaan kerätä seuraavia tietoja:
Nimi, yritys, tehtävä, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, erityisruokavalio, tieto suostumuksesta Syncron Tech Oy:n markkinointirekisteriin liittymiseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tapahtumaan ilmoittautujan itse antamat tiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Syncron Tech Oy luovuttaa ilmoittautuneiden antamat tiedot sen kanssa tapahtumajärjestelyissä yhteistyössä toimivalle Puunjalostusinsinöörit ry:lle tapahtuman järjestelyjen toteuttamiseksi.
Mikäli ilmoittautunut henkilö on antanut suostumuksesta liittymisestä Syncron Tech Oy:n markkinointirekisteriin, voidaan ilmoittautumisen yhteydessä annetut tiedot luovuttaa mainittuun Syncron Tech Oy:n markkinointirekisteriin.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
A. Manuaalinen aineisto
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja on saatavilla ainoastaan tietoon oikeutetuille.
B. ATK:lla käsiteltävät tiedot
Vain määrätyillä henkilöillä on käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pääsy järjestelmään. Rekisterin käsittely on rajattu nimetyille henkilöille ja pääsy tietoihin edellyttää käyttäjätunnuksia ja salasanoja.

10. Tarkastusoikeus
Ilmoittautuneella on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu (Henkilötietolaki 26§). Tarkastuspyyntö on toimitettava kirjallisesti ja allekirjoitettuna postitse rekisterin yhteyshenkilölle (yhteystiedot kohdassa 2.).

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista tai tulla unohdetuksi
Ilmoittautuneella on oikeus pyytää virheellisen tiedon korjaamista (Henkilötietolaki 29§) tai tulla poistetuksi ilmoittautuneiden listalta. Korjauspyyntö on toimitettava kirjallisesti ja allekirjoitettuna postitse rekisterin yhteyshenkilölle (yhteystiedot kohdassa 2.).

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:
Henkilötietolain 30 § mukaiset oikeudet.