System message
Content

SyncPower Info energiakulutuksen seurantaan

syncpowerinfo-energiakulutuksen-seuranta-palveluna

Energian kulutustiedot nykyaikaisesti palveluna.

Syncron Tech Oy:n energiaraportointijärjestelmä SyncPower Info tarjoaa työkalut kuluttajalle ja energiayhtiölle tarkempaan kulutuksen analyysiin eri näkökulmista.

 

 

KULUTTAJALLE

SyncPower Info energian kulutusraportoinnin avulla seurataan asiakkaan käyttökohteiden sähkönkulutusta ja autetaan havaitsemaan kiinteistöjen kulutusmäärien ja kulutustottumusten poikkeamat. Käyttäjä voi seurata energian kulutustaan kilowattitunteina ja euroina sekä tilastoida kulutuksiaan käyttökohteittain tai kohteiden yhdistelmänä. Seurantaa voidaan suorittaa tuntitasolta ylöspäin eri jaksoissa, esimerkiksi laskutusjaksoissa, jolloin seuraavan sähkölaskun hinta on heti tiedossa tai jopa ennustettavissa etukäteen.

SyncPowerInfo - kuluttajaraporttiesimerkki

Kuvassa lauantain pitkäksi venynyt päiväsauna näkyy selvänä kulutuspiikkinä.

Käyttäjällä on mahdollisuus tarkkailla ulkolämpötilan vaikutusta sähkönkulutukseensa. Lämpötilaennusteen ja markkinasähkön hinnan (spot hinnan) kehityksen vaikutus voidaan ennakoida ja käyttäjä voi hallita kulutustaan myös näiden tietojen perusteella. Tabletti- ja mobiilikäyttöliittymät mahdollistavat helppokäyttöisen seurannan, vaikkapa ulkomailta käsin.

Nuohouksen ja öljysäiliön puhdistuksen ajankohdasta ilmoittaminen on myös turvallisuustekijöitä asumisen laadun lisäksi. Infon kalenteritoiminto mahdollistaa kiinteistöön liittyvien muistiinpanojen tekemisen ja ilmoittamisen kyseisellä hetkellä.

Käyttäjä voi muokata sivuston ulkoasua haluamansa näköiseksi asetussivuilla. Ohjelmiston käytettävyyttä ja luotettavuutta lisää se, että juuri oikeat kuluttajalle tärkeät informaatiot ovat esillä.

 

ENERGIAYHTIÖLLE

SyncPower Info on luotettava työkalu asiakasraportoinnin velvollisuuksien täyttämiselle sekä hyvän asiakassuhteen ylläpitämiselle. Eräs ohjelmiston tärkeä tehtävä on vapauttaa resursseja "oikeisiin töihin" rutiinien ja oikeellisuuden tarkistamisen sijaan.

Infon työkalujen avulla energiayhtiö voi tehdä tilastollisia tarkasteluja ja vertailuja asiakas-, sopimus- ja tuotelistojen hallinnoinnin lisäksi. Korrelaatioilla ja vertailuilla tuotetaan tietoa eri asumispaikkojen ja muotojen käyttäytymisestä erilaisissa olosuhteissa. Sovellukseen liitettävät lisäraportit antavat kokonaiskuvaa sähkön siirron ja kulutuksen tilasta.

SyncPowerInfo - Graafiset vertailuraportit

Graafiset vertailuraportit.

Raportoitavan kohteen taustatiedoilla höystämällä...
"60 luvulla ei vielä osattu eristää, sen näkee tästä raportista."
"Lämmin talvi, taas kerran. Onneksi kodinelektroniikkaa käytetään aika mukavasti."
"Tuuli- ja aurinkosähkö näyttävät vaikuttavan jo merkittävästi myös meidän taseessa."

Hankittu SyncPower Info -järjestelmä ei ole pelkkä ainutkertainen järjestelmätoimitus. Sitä voidaan muokata, laajentaa tai jopa muuttaa ohjelmistollista painopistettä asiakkaan niin kokiessa. SyncPower Infoon voidaan liittää muita Syncron Techin tuotemoduuleita kuten hälytysten hallinta tai jopa voimalaitosten käyttöraportointi.