System message
Content

Uudella versiolla lisää tuottavuutta. Uusi käyttöliittymä ja uusia ominaisuuksia (1/2)

syncware-versio-11-uutinen-1-2

Syncron Techin tuotteet (SyncMES®, SyncPlan® ja SyncPower®) siirtyvät uuteen ohjelmistoversioon, kun niiden perusohjelmiston ja versioinnin pohjana olevan SyncWare®n versio 11 julkaistaan syksyllä. Ensimmäiset sitä hyödyntävät toteutukset ovat jo työn alla. Tarkempi julkaisupäivämäärä täsmentyy alkusyksystä.

 

Perustus

Syncron Techin tuotteiden ohjelmistokehitys on alkanut 1997 ja sen jälkeen on tullut 1-2 pääversiota kahdessa vuodessa. Moni toiminto, kuten käyttöliittymät, on jo uudistettu teknologioiden kehityksen myötä useampaan otteeseen, mutta ohjelmistossa on myös useita alkuajoista lähes muuttumattomia kohtia tai ominaisuuksia kuten esimerkiksi mittaustiedon hallinnan perusratkaisut tai useat liittymätoteutukset.

Valmistuksen ohjaukseen perustoteutukset nopean toimituksen pohjaksi

Valmistuksen ohjauksen kokonaisuutta (SyncMES® ja SyncPlan®) on kehitetty eteenpäin ja tehty modulaarisia kokonaisuuksia joista saa perustoteutukset eri tarpeisiin, kuten yhdistettyyn tuotannon suunnitteluun ja valmistuksen ohjaukseen, työjonojen suunnitteluun ja seurantaan, tuotannon raportointiin ja ennustamiseen sekä OEE-raportointiin.

moduulit

Moduuleista voidaan valita sopivat kuhunkin suunnittelu-, ohjaus-, seuranta- ja raportointitarpeeseen.moduulit

Valmistuksen ohjaukseen liittyen on myös kehitetty uusia toimintoja liittyen projektituotannon hallintaan, tuotetehtaan allokointiin, kojelautatoimintoihin ja varastojen hallintaan.

Suunnittelutoimintoihin on kehitetty lukuisia uusia piirteitä, ohessa esimerkkejä SyncPlan toiminnoista:

gantt

polkupyöräsuunnitelma

 

 

SyncPower® uudistuksia

Energia-alueen tuotteet ovat kehittyneet merkittävästi. Uusimpana SyncPower® Info kuluttajien energiaraportointiin on tuotteistettu valmiiksi.

SyncPower® Scada (voimalaitosten käytönvalvonta) on uudistettu modulaariseksi eri käyttötarkoituksiin tarkoitetuiksi osakokonaisuuksiksi; käyttötalous- ja operaattorinäyttö-, budjetointi-, päästö-, ennuste-, hälytys-, pikaraportti-, kaavio- ja päiväkirjamoduleiksi.

Ajoarvopoikkeama

Ajoarvopoikkeamanäyttö

 

Ennuste pic1

Ennuste

Ennustetun sähköntuotannon seuranta

Ennustetun sähköntuotannon seuranta

 

Uudistetut käyttöliittymät lisäävät tehokkuutta ja edistävät mobiili/tabletti-käyttöä

Käyttöliittymät ovat v11:n uudistusten keskiössä. Kehitys liittyy paljolti erilaisten ja eri kokoisten
mobiililaitteiden tukeen, mutta myös muuhun käytettävyyden parantamiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. responsiivisiä näyttöjä, jotka sopeutuvat erikokoisten laitteiden ruutuihin automaattisesti. Responsiivisuus mahdollistaa käytön erilaisissa päätelaitteissa tehokkaasti ja myös hyvin erilaisissa ympäristöissä. Myös käyttö kosketusnäytöiltä tulee helpoksi ja tehokkaaksi. Web-käyttöliittymien haasteena usein ollut tulostus onnistuu myös helposti ja laadukkaasti kuten myös sovitus selaimen kokoon.

Käyttöliittymien visuaalinen ulkoasu ja havainnollisuus paranee, mahdollistaen käyttäjälle tehokkaamman ja nopeamman ohjelmiston hyödyntämisen. Samoin eri toimintojen ja näyttöjen yhtenäisyys paranee.

Valikko uusitaan kokonaan tukemaan käyttöä eri laitteilla ja käyttötavoilla. Tuotteissa tulee näkymään yleisten toimintojen kehittyminen myös raporttien toiminnoissa. Versiossa 11 kehitetään raporttien ulkoasun lisäksi niiden komponentteja, asemointia ja hakutoimintoja. Raportointiin tulee
mm. tuki millisekunti-tason tiedoille.Uutena toimintoina prosessikaavioissa käyttäjä voi nyt
kelata esille haluamansa hetken historiasta ja katsoa miltä tilanne näytti silloin. Prosessikaavioihin on myös saatavissa uusia komponentteja visualisointiin.

--