System message
Content

Tulevaisuuden MES = SyncMES.

tulevaisuudenmes-on-syncmes

Tulevaisuuden MES kertoo tulevaisuudesta – ja mahdollistaa parempien päätöksien teon. Se jakaa oleellisen tiedon tehokkaasti ja mahdollistaa helpon pääsyn kaikkeen muuhun tietoon. Se sopeutuu joustavasti liiketoiminnan muutoksiin ja mahdollistaa teknologian kehittymisen
hyödyntämisen.

Tämä tarkoittaa käytännössä mm.:

JAKAA: tiedon tehokkaasti kaikille

 • oleellinen tieto saataville reaaliajassa
 • toteutunut historia, tilanne nyt ja ennuste
 • helppo saatavuus kaikesta tiedosta; tiedon tyypistä, ajasta ja paikasta riippumatta

KERTOO: tuotannon tilanteen nyt ja ensi viikolla

 • liiketoiminnan kannalta oleellisten tietojen näyttö tehokkaasti
 • tuotannon, laadun ja toimitusten tilanne
 • ennen, nyt ja tulevaisuudessa 

 MUKAUTUU: liiketoiminnan kehittyviin tarpeisiin ja teknologian kehitykseen

 • liiketoiminnan muutokset; liittymien muutokset, päätelaitteiden muutokset
 • organisaatiot ja yritysrakenteet
 • mahdollistaa uusien teknologioiden käytön ja hyötyjen saamisen

YHDISTÄÄ: tuotannon suunnittelun valmistuksen ohjaukseen

 • suunnittelussa käytössä reaaliaikainen tilanne tuotannosta
 • toteuman hyödyntäminen suunnitelmissa
 • suunnitelmien integrointi tuotannon ohjaukseen ja raportointiin

TulevaisuudenMES