System message
Content

Uusi versio 11 on julkaistu. Lisää tuottavuutta uudella käyttöliittymällä ja uusilla ominaisuuksilla.

syncware-versio-11-julkaisu-uutinen-1-3

Syncron Techin tuotteiden (SyncMES®, SyncPlan®, SyncPower® ja SyncTools tuoteperhe) perusohjelmiston ja versioinnin pohjana oleva SyncWare® versio 11 on julkaistu. Ensimmäiset sitä hyödyntävät toteutukset ovat jo käyttöönottovaiheessa.

 

 

Myös konepellin alla on tapahtunut uudistuksia. Nämä näkyvät käyttöliittymän tehokkuutena ja helppona käyttönä myös mobiililaitteissa. Tiedonkeruussa ja tallennuksessa sovelletaan uusimpia internet-ajan mahdollisuuksia, mikä tehostaa suurten tietomassojen nopeaa tallentamista ja hyödyntämistä. MES-projektien ja elinkaarikustannusten kannalta niin tärkeät rajapintojen määrittelyt ja toteutukset ovat entistäkin helpompia uusien rajapintastandardien hyödyntämisen ja työkalujen myötä.

Valmistuksen ohjaukseen perustuotekokonaisuudet nopean toimituksen pohjaksi

Valmistuksen ohjauksen kokonaisuutta (SyncMES® ja SyncPlan®) on kehitetty eteenpäin ja tehty modulaarisia kokonaisuuksia joista saa perustoteutukset eri tarpeisiin, kuten yhdistettyyn tuotannon suunnitteluun ja valmistuksen ohjaukseen, työjonojen suunnitteluun ja seurantaan, tuotannon raportointiin ja ennustamiseen sekä OEE-raportointiin.

MES moduulivalikoima malleja

Kuhunkin suunnittelu-, ohjaus-, seuranta- ja raportointitarpeeseen valitaan sopivat moduulit. Kuvassa esimerkkivalintoja.

Valmistuksen ohjaukseen liittyen on myös kehitetty uusia toimintoja liittyen projektituotannon hallintaan, tuotetehtaan allokointiin, kojelautatoimintoihin ja varastojen hallintaan.

Suunnittelutoimintoihin on kehitetty lukuisia uusia piirteitä, ohessa esimerkkejä SyncPlan toiminnoista:

plan1

Projektiresurssien suunnittelu, kriittiset päivämäärät ja resurssit

polkupyöräsuunnitelma

Tilausten tuotantojärjestyksen suunnittelu.

 

SyncPower® uudistuksia

Energia-alueen tuotteet ovat kehittyneet merkittävästi. Uusimpana pitkälle tuotteistettu SyncPower® Info kuluttajien energiaraportointiin.

SyncPower® Scada (voimalaitosten käytönvalvonta) on uudistettu modulaariseksi eri käyttötarkoituksiin tarkoitetuiksi osakokonaisuuksiksi; käyttötalous- ja operaattorinäyttö-, budjetointi-, päästö-, ennuste-, hälytys-, pikaraportti-, kaavio- ja päiväkirjamoduleiksi.

SW11 pic1 

Ajoarvopoikkeamanäyttö 

SW11 pic2 

Ennustetun sähköntuotannon seuranta

 

Uudistetut käyttöliittymät lisäävät tehokkuutta ja edistävät mobiili/tabletti-käyttöä

Käyttöliittymät ovat v11:n uudistusten keskiössä. Kehitys liittyy paljolti erilaisten ja eri kokoisten mobiililaitteiden tukeen, mutta myös muuhun käytettävyyden parantamiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. responsiivisiä näyttöjä, jotka sopeutuvat erikokoisten laitteiden ruutuihin automaattisesti. Responsiivisuus mahdollistaa tehokkasti käytön erilaisissa päätelaitteissa ja ympäristöissä. Myös käyttö kosketusnäytöiltä on helppoa. Web-käyttöliittymien haasteena usein ollut tulostus onnistuu myös helposti ja laadukkaasti, kuten myös sovitus selaimen kokoon.

Käyttöliittymien visuaalinen ulkoasu ja havainnollisuus paranee, mahdollistaen käyttäjälle tehokkaamman ja nopeamman ohjelmiston hyödyntämisen. Samoin eri toimintojen ja näyttöjen yhtenäisyys paranee.

mobiililaite valikko

Uusittu valikko tukee paremmin käyttöä eri laitteilla ja käyttötavoilla. Tuotteiden yleisten toimintojen kehittyminen näkyy myös raporttien toiminnoissa. Versiossa 11 raporttien ulkoasun lisäksi on uusia komponentteja ja asemointi- sekä hakutoimintoja. Raportoinnissa on tuki millisekuntitason tiedoille. Uutena toimintoina prosessikaavioissa käyttäjä voi nyt kelata esille haluamansa hetken historiasta ja katsoa miltä tilanne näytti silloin. Myös prosessikaavioihin on tullut uusia visualisointielementtejä.

Responsiiviset helppokäyttöiset tehokkaat näytöt

Käyttöliittymissä Bootstrap tuottaa responsiiviset ja helppokäyttöiset tehokkaat näytöt.

Bootstrap on yleiskäyttöinen työkaluvalikoima, jolla voi nopeasti toteuttaa loppukäyttäjien näkökulmasta yhtenäisesti toimivan sekä hyvännäköisen responsiivisen selainriippumattoman käyttöliittymän. Bootstrap tarjoaa valmiita käyttöliittymän rakennus­palikoita, kuten ruudukkojärjestelmiä, navigointiin tarvittavia komponentteja, dialogeja ja lomake-elementtejä. Asiakassovellusten tekeminen on tehokkaampaa, kun voidaan keskittyä oleelliseen liiketoimintalogiikkaan, käyttöliittymän ulkoasun ja sen komponenttien asemoinnin sijaan. Bootstrap on laajalti käytetty ja hyvin dokumentoitu, mikä helpottaa kehitystä ja ylläpitoa. 

Integraatiossa RESTful & Json & Swagger

Versio 11 sisältää tuen moderniin RESTful-pohjaiseen integraatioon sekä JSon- että XML-pohjaisesti.

Järjestelmä käyttää Swagger 2.0 –työkalupakettia, minkä ansiosta rajapintojen määritteleminen on entistä vaivattomampaa. 

Tiedon hallintaan noSQL, hajautettun tiedonkeruuseen uusi teollisen internetin peruslaite

SW11:ssa on perinteisen mittaustietokannan lisäksi tai vaihtoehtona noSQL-tietokanta mittaustietojen talletukseen. Tämä mahdollistaa suurten mittaustietovolyymien entistä tehokkaamman talletuksen.

Teollisen internetin perusosaa, etätiedon keruun ratkaisumme uudistetaan myös kokonaan, uusi SyncControl-tuotteemme sisältää kokonaan uuden laitteiston ja siihen toteutetun uuden monipuolisen mittausten paikallista käsittelyä ja puskurointia tukevan ohjelmiston. SyncControl mahdollistaa hajautetun tiedon keruun erilaisista antureista, signaaleista ja mittalaitteista heterogeenisten tiedonsiirtoyhteyksien varrelta. Myös OPC-, Modbus-, ja RS-liittymien ominaisuuksia on kehitetty vieläkin paremmiksi.

SyncESB® väyläratkaisussa on uusia ominaisuuksia poikkeustilanteiden hallintaan ja sähköpostivälitykseen. SyncESB® väyläratkaisulla on uudet sanomamonitori ja -jonojen seurantatyökalut. 

Teknologiat ja arkkitehtuuri pähkinänkuoressa

SyncWare teknologiaympäristöt ovat vapaasti valittavissa laajasti käytössä olevista de-facto -teknologioista mahdollistaen esimerkiksi toteutuksen lisenssivapaaseen Open Source-ympäristöön tai MS-käyttöjärjestelmään ja -tietokantaan pohjautuvan toteutuksen. Järjestelmän arkkitehtuurissa ja toteutuksessa hyödynnetään riippumattomia teknologioita, joihin on osaajia hyvin saatavissa.

Sovellutukset on toteutettu Javalla ja muilla internettyökaluilla ja tiedonhallinta relaatiotietokantoihin (MS SQL Server, Oracle, PostgreSQL) pohjautuen. Käyttöliittymät pohjautuvat responsiivisiin web-näyttöihin (versiosta 11 alkaen HTML5), lisäksi mobiiliympäristöjen käyttöjärjestelmäkohtaiset (älypuhelin) sovellutukset ovat tuettuja. Kuitenkin oletusarvoisesti mobiililaitteiden (älypuhelin & tabletti) tuki toteutetaan responsiivisilla web-näytöillä. Järjestelmä tukee myös karttakäyttöliittymiä.

Integraatiot eri tasoille ja järjestelmiin, antureista ja automaatiosta ERPiin, ovat tehtävissä joustavasti ja vakiomoduuleihin tukeutuen (OPC, RS, Web Service, JDBC, EAI,...)

 

--