System message
Content

SyncMES varaston ja liikkuvan kaluston hallintaan

syncware-versio-11-uutinen-1-5

SyncMES mahdollistaa tehokkaan ja reaaliaikaisen varaston hallinnan ja optimoinnin. Varastotilanne voidaan visualisoida graafisesti ja ohjata varastosiirtoja automaattisesti tai manuaalisesti.

Trukkeihin ja nostureihin ja muuhun liikkuvaan kalustoon voidaan viedä halutut varastojärjestelmän toiminnot. Päätelaite voi olla vakiolaite, esim. teollisuus-PC tai tabletti.

SyncMES mahdollistaa tehokkaan ja reaaliaikaisen varaston hallinnan ja optimoinnin. Varastotilanne voidaan visualisoida graafisesti ja ohjata varastosiirtoja automaattisesti tai manuaalisesti. Varastokartta mahdollistaa tehokkaan varastotilanteen esittämisen visuaalisesti, esimerkiksi täyttöaste, määrät ja varastopaikkojen tilanne. Varastopaikkojen sisältöön voidaan porautua suoraan näytöltä. Erilaiset graafiset raportit käyttöasteen kehittymisestä, kiertonopeuksista ja toiminnan tehokkuudesta ovat helposti saatavilla.

Varastotilaa voidaan optimoida parametroitavilla säännöillä ja tuottaa myös eri aikaväleille ennuste varaston kehittymisestä. Lähetyksiin ja lastauksiin on saatavilla niitä varten suunnitellut toiminnot. Siirtopyynnöt voidaan näyttää myös liikkuvan kaluston päätteissä reaaliajassa ja huonojen yhteyksien yli.

Trukkeihin ja nostureihin ja muuhun liikkuvaan kalustoon voidaan viedä halutut varastojärjestelmän toiminnot standardi-päätelaiteisiin. Päätelaitteena voi toimia teollisuus-PC, tabletti tai muu Linux tai Windows käyttöjärjestelmää käyttävä laitteisto. Näytöt voidaan sovittaa käytön mukaan ja ne voivat olla myös kosketusnäyttöillä toimivia. Yhteyskatkojen aikana järjestelmä toimii paikallisesti ja replikoi tiedot automaattisesti yhteyden palattua. Päätteiden ohjelmistopäivitykset voidaan automatisoida.