System message
Content

Energiatehokkuudesta

syncpower-blogi-energiatehokkuudesta

Maan asukkaat, tervehdin teitä! 

Viekää minut johtajanne luo Tampereelle Energia 2018 -tapahtumaan!

 

 

 

Isossa mittakaavassa energiatehokkuus voisi tuottaa seuraavan lain. Populaation tarvitsema energia tuotetaan mahdollisimman pienellä ja planeettaa mahdollisimman vähän rasittavalla tavalla. Jos asiaa käsitellään koordinaatistossa, jonka taseraja on maapallon keskipisteestä ulottuva 6371 km säteellä oleva pinta-ala, energiatehokkuuden parantaminen tarkoittaisi tällöin seuraavia asioita:

  • Kulutuksen pienentämistä
  • Tuotannon tehostamista ja muuttamista eettisemmäksi
  • Häviöiden pienentämistä

Yllä olevat asiat olisivat varsin suoraviivaisia toteuttaa, elleivät muut, kuten poliittiset päätökset, paikalliset kulttuuri- tai taloushyötynäkemykset vaikuttaisivat asiaan. Jos energia itsessään olisi valuutta tai vaihdantaväline, osa näistä monimutkaistavista vaikuttimista poistuisi tai ainakin vähenisi.

Onko oikein, että jättämällä tuottamatta tai tuottamalla huonolla hyötysuhteella tienaa rahaa? Tai onko oikein, että oli kulutusta tai ei, on energiasta maksettava lasku lähes saman suuruinen? Ensisijainen asia energiatehokkuuden parantamiseksi olisi korjata energiamarkkinat kohdalleen. Preemiojärjestelmä on mielestäni jo oikea askel tähän suuntaan. Se mahdollistaa osittain vapauden kehittää ja parantaa tuotantoa ja tehdä tuotannosta entistä eettisempää ja kestävämpää.

Saarekkeistuminen saattaa hyvinkin olla toinen tähän toivottuun suuntaan vievä asia. Onhan esimerkiksi kaukolämmön siirrossa tapahtuva häviö talvella jopa 15% luokkaa. Lähilämpö vähentäisi tuotannon energiantarvetta merkittävästi, kuluttajan kärsimättä. Lämmön siirrossa on myös kehitteillä häviöttömämpiä siirtotapoja ja voisi kuvitella, että isoissa ja pitkissä lämmönsiirtokohteissa kehitystä tulee tapahtumaan. Turha on routaa lämmittää.

LED tekniikan käyttö on pienentänyt sähköenergian tarvetta, mutta kotitalouksien sähkön kulutus on koko ajan kasvanut, myös Suomessa. Tarvitaan lisää innovaatioita tai päätöksiä, jotka muuttavat suunnan. Kotitalouksia ei kiinnosta investoida älysähkötaloihin, jos investoinnista ei saada hyötyä. Vaikka koti, joka valvoo energian kulutusta ja minimoi sitä automaattisesti, kuulostaisikin teoriassa niin hyvältä.

Sähkön ja lämmön hinnoittelussa siirrytään yhä enemmän kuukausilaskutukseen. Mahdollinen saarekkeistuminen kiihdyttää tätä tarvetta, sillä olemassa olevan infran ylläpito ja uuden rakentaminen täytyy kustantaa jollakin tavalla. Kiinteä kuukausilaskutus johtaa ei-toivottuun tulokseen energian säästössä. Jos maakaasulaskusta 85% on kuukausilaskutusta, ei kulutustapojen muutokseen ole intressiä eikä luontaista tehostamista synny.

Osa uusiutuvista energiantuotannoista on sellaista, että syntyy vääjäämättä tilanteita, jolloin sähköä on väärässä paikassa tai ajallisesti väärään aikaan. Älykkäillä verkoilla ja kehittyvällä energianvarastoinnilla näitä ongelmia voidaan ainakin vähentää. Seurauksena huippukuormien tarve ja kuormapiikit helpottavat, tuotannon ja kulutuksen kohtaaminen paranee sekä optimaalinen ja hyvällä hyötysuhteella tuotetun energian määrä kasvaa.

Useilla asioilla on aikajänne. Happosadeongelma korjaantui vuosien kuluessa, joten myös ilmastonmuutosta voidaan hidastaa. Pienistä ympyröistä on vaan päästävä tuolle alussa esittämälleni koordinaatiston taserajalle, globaalisti.

Pallo on nyt teillä!

Blogin kirjoittaja on SyncPower tuotepäällikö Seppo Vihinen.
seppo.vihinen(at)syncrontech.com