System message
Content
kemian-ja-elintarviketeollisuus

Jo yksi tippa oikeanlaista osaamista saattaa merkittävästi parantaa tuotantoprosessin tehokkuutta.

Kemianteollisuuden haasteita ovat maailmanlaajuinen kilpailu ja riittävien resurssien löytäminen osaamisen, tuotteiden ja tuotannon kehittämiseen. Kemianteollisuuden asiakaskunta koostuu muun muassa paperi-, metalli- ja rakennusteollisuudesta, ja viennillä on merkittävä osuus.

Elintarviketeollisuuden toiminnan peruslähtökohta on elintarvikkeiden turvallisuuden ja laadun takaaminen. Alan yrityksillä on tuotantoa kaikkialla Suomessa, ja yritykset ovat hyvin erikokoisia. Elintarviketeollisuuden asiakkaita ovat vähittäiskaupparyhmittymät ja niiden tukut.

Kemian- ja elintarviketeollisuuteen toimitamme monipuolisia ratkaisuja alkaen konsernin laajuisista MES-palvelutoteutuksista suurten tuotantolaitoksen räätälöityihin sovelluksiin saakka. Ratkaisuille ovat tyypillisiä vaativat aikajatkuvien ja eräprosessien tiedonkeruun ja -käsittelyyn liittyvät tarpeet. OEE- ja SPC- seurannat ovat tehokkaita työvälineitä tietojen jalostamiseen ja käsittelyyn. Ratkaisujen hyötyjä ovat muun muassa korkeampi käyttöaste ja tasaisempi laatu.

SyncPlan

Reaaliaikainen tuotannon suunnittelu-, ajoitus- ja optimointityökalu

SyncPlan®
SyncMES

Tuotannon suunnittelu, ohjaus, seuranta ja raportointi samassa järjestelmässä

SyncMES®

SyncTools

Etävalvonta, Työlupien hallinta

SyncMonitor, SyncPermit®

Referenssit kemia- ja elintarviketeollisuudesta

Olemme toteuttaneet lukuisia erilaisia
ratkaisuja erityyppisille yrityksille
ja erilaisiin tarpeisiin, kysy lisää
marketing@syncrontech.com