System message
Content

SyncPermit®

SyncPermit® työlupien keskitettyyn hallintaan. Web-/mobiilipalvelu työlupien tekemiseen, valvontaan ja raportointiin.

SyncPermit® on tehokas ja helppokäyttöinen työkalu luvanvaraisten (kuten yleinen-, tulityö-, säiliö-, räjähdysvaarallisen tilan (EX-tila) työlupa) töiden hallintaan. Se mahdollistaa myös seisokkitöiden tehokkaan hallinnan.

Työlupaprosessin hallintaan ja tehostamiseen suunniteltu työkalu yhtenäistää käytännöt sekä minimoi virheet ja ylimääräisen työn paperittomasti. SyncPermit® jakaa tiedot ja tilanteen kaikille tarvitsijoille; valvojille, tekijöille, turvallisuuspäälliköille ja muille turvallisuudesta vastaaville. Saatavissa myös tuki putkisto-, maankaivu-, nostotyö- ja turvalaitteiden testausluville.

Palvelua voi käyttää mobiilisti tabletilla tai älypuhelimella

Lupien tekeminen, riskiarviointi ja turvallisuussuunnitelma ovat saatavilla missä vaan verkosta ja mobiilisti, työkohteesta ja etänä. Samoin näihin liittyvä ohjeistus.

Poikkeustilanteisiin reagointi nopeutuu ja tehostuu - karttanäyttö

Tilannekuva on välittömästi saatavilla poikkeus-, häiriö- ja vaaratilanteissa; reaaliaikaisen tilanteen voi hahmottaa karttanäytöltä, josta näkee meneillään olevat työt. Turvallisuus-, tuotanto- ja muut laitoksen vastuuhenkilöt pääsevät heti reagoimaan tietoihin. Sama tilannekuva on mahdollista antaa myös pelastuslaitoksen käyttöön.

SyncPermit® varmistaa luvanvaraisten töiden turvallisuuden

osaltaan ja työlupaprosessin järjestelmällisen kehittämisen. Seisokeissa seisokkitöiden lupien keskitetty hallinta lisää tehokkuutta ja turvallisuutta.

Hyödyntäminen pilvipalveluna

on hyvin kustannustehokasta ja nopeasti käyttöönotettavissa ja mahdollistaa ulkopuolisten tahojen, kuten pelastuslaitoksen tai urakoitsijoiden käytön.

 

Lupatyypit

Järjestelmän työluvat:

Yleinen työlupa, Tulityölupa, Säiliötyölupa, Sähkösuotimen sisäpuolisen työskentelyn lupa.

Lisäksi saatavilla myös Räjähdysvaarallisen tilan (EX-tila) lupa, Putkistotyölupa, Maankaivuulupa, Nostotyölupa, Sulkulupa, Turvalaitteiden testauslupa.

SyncPermit® toiminnot

  • Työkohteen riskiarviointi
  • Turvallisuussuunnitelma
  • Automaattiset ohjeet työlle
  • Muistutukset vastuuhenkilölle sähköpostilla
  • Luvat muokattavissa ylläpitonäytöillä
  • Karttanäkymä töiden sijainnista
  • Selainkäyttö pilvipalveluna, myös älypuhelimella ja tabletilla
SyncPermit® kuuluu SyncTools moduuleihin. Se on tuotteistettu ja konfiguroitavissa sekä nopeasti käyttöönotettavissa, erityisesti pilvipalveluna. Se voi toimia myös saumattomasti laajempien SyncMES® ja SyncPower® toteutusten yhteydessä.