System message
Content

SyncPulp®

Sellu- ja integraattitehtaan operatiivinen ohjausjärjestelmä

SyncPulp® hyödyttää koko tehdasintegraattia

SyncPulpin perusajatuksena on laajentaa tuotannon näkökulmaa toteumien seuraamisesta ja osastokohtaisesta optimoinnista tulevan ennakointiin ja kokonaisuuden hahmottamiseen. Ohjaamalla koko sellutehtaan prosesseja entistä näkyvämmin kohti yhteistä tavoitetta voidaan saavuttaa merkittäviä parannuksia tuotannon suorituskykyyn.

SyncPulp® mahdollistaa lean-toiminnan sellun valmistuksessa

Monipuolisten ja ketterien raportointityökalujen avulla voidaan prosessia tarkastella uudella tavalla, eikä raportoinnin päivittäminen ympäristön ja tarpeiden muuttuessa vaadi erityisosaamista. Prosessin jatkuva kehittäminen ja parantaminen vaativat ajantasaista ja kohdennettua tiedon keruuta ja hallintaa. SyncPulp pysyy muutoksessa mukana ja olennainen tieto on aina saatavilla.

SyncPulp® palvelutoteutuksena takaa nopean liikkeellelähdön

SyncPulp on selainpohjainen sovellus, mikä mahdollistaa helpon käytettävyyden ja tiedon jakamisen sekä hyvät etäkäyttömahdollisuudet. Järjestelmä voidaan toimittaa palveluna ilman työläitä laiteinvestointeja, lyhyellä toimitusajalla. SyncPulp sisältää valmiit liittymät useimpiin automaatio- ja tiedonkeruujärjestelmiin.

 

SyncPulp future is here 

 

SyncPulp® asiantuntijat palveluksessasi:

thumb ST 1214 010 tvu

Tuomas Vuoriluoto

tuotepäällikkö

 
thumb ST 1214 009 val

Ville Ali-Rekola

selluasiantuntija

thumb ST 1214 007 jja

Jukka Jaatinen

konsultti

ST 1214 011 pje

Per Jernström

konsultti

ST 1214 013 rvu

Risto Vuopala

myynti ja markkinointi

SyncPulp® – ennakoimalla lisää euroja:

 • TEHDASBALANSSI- yhteinen tavoite vähentää prosessin heilahteluja
 • lipeäkierron ENNUSTEMALLI - seisokkiin valmistautuminen sekä suunnitelmallinen ja ennakoitava toiminta myös häiriötilanteissa
 • osaston ja tehtaan KPI-raportointi; tavoitteet ja mittarit esiin
 • laatuvaihteluiden jäljitys; asiakaslaadun varmistaminen ja minimaalinen hukka

SyncPulpin® suorat hyödyt:

 • minimoidaan manuaalinen raportointityö
 • tarvittava tieto on aina saatavilla, yli osastorajojen
 • tiedon visualisointi on tehokas tapa paljastaa olennainen
 • ketterä raportointi mahdollistaa prosessi- ja ajotapamuutosten mittaamisen ja seurannan
 • energian kulutuksen ja tuotannon hallinnan työkaluilla hyödynnetään energiamarkkinoiden nopeat muutokset

SyncPulp® perustoimintojen avulla:

 • tuotanto- ja laaturaportit, laskennat
 • dynaamiset prosessikaaviot
 • energiankulutuksen raportointi
 • ympäristö- ja viranomaisraportit
 • muut, myös muuttuvat raportointitarpeet

SyncPulp® hoitaa kaikki tulevaisuuden tehdasjärjestelmän tehtävät:

 • Tiedon jako tehokkaasti kaikille tarvitsijoille
 • Mukautuu nopeasti liiketoiminnan tarpeisiin
 • Yhdistää tehokkaasti tiedon lähteet ja tarvitsijat
 • Tuotannon tilan seuranta ja ennakointi
 • Tuotteistetussa järjestelmä takaa parhaan palvelun ja alhaiset elinkaarikustannukset
SyncPulp® on koko biojalostamon hallinnan ja ohjaamisen järjestelmä, joka mahdollistaa entistä ketterämmät toimintatavat. SyncPulp perustuu pitkään kokemukseen selluteollisuuden tuotannon ja tietojärjestelmien tarpeista.