Blogi

Lue uusimmat blogikirjoituksemme.

Kaikki kirjoitukset

Energian internet ei ole mahdollista ilman tekoälyä

Älykkään teknologian kehityksen myötä energia-ala on ajautunut murrokseen. Sähköverkko muuttuu yhä älykkäämmäksi ja jo tämän hetkisen teknologian avulla sähköverkon on mahdollista toimia internetin tavoin. Ilmiötä kutsutaan energian internetiksi.

Energiaa voidaan myös käyttää valuuttana lohkoketjuteknologian avulla. Nykyajan teknologia luo niin valtavasti uusia ulottuvuuksia ja mahdollisuuksia energia-alalla, ettei niitä kaikkia osata vielä edes hyödyntää. Maailmalla tarvitaan muutoksia, jotta sähkön kasvava tarve ja tehokas tuotanto saadaan tasapainoon. Maailmalla vallitsee epävarmuutta liittyen ilmastoon, teknologiaan ja politiikkaan ja samaan aikaan kaikille halutaan turvata puhdas ja turvallinen tapa käyttää sähköä. Uudistunut tapa siirtää ja käyttää sähköä voi ratkaista monta nykyistä ongelmaa. Haasteita löytyy kaikkien maailman ihmisten sähkönsaannin tarpeen hallitsemisessa ja miljardien sähkölaitteiden yhdistämisessä yhteiseen hajautettuun sähköverkkoekosysteemiin.

Maille, joilla ei ole minkäänlaista sähköntuotantoa, uusiutuva energia olisi ratkaisu siirtyä suoraan puhtaan energian tuotantoon. Kuka sähköverkosta maksaa tai miten se toteutetaan, on haasteellinen kysymys. Sähköenergiajärjestelmän toteutuksen tulisi kuluttaa mahdollisimman vähän fossiilisia polttoaineita ja uusiutuvan energian epäsäännöllisen tuotannon tasaaminen on huomioitava. Myös kriisitilanteissa tai luonnonkatastrofien aikana haasteena on saada sähköä suurelle määrälle ihmisiä turvallisesti ja tehokkaasti tai palauttaa normaalitilanne mahdollisimman lyhyessä ajassa. Maissa, joissa sähkönkulutus on jo suurta ja kasvaa entisestään, ongelmaksi muodostuu esimerkiksi tilanteet, joissa sähköä ei ole tarpeeksi kaikkien parkkipaikalla olevien sähköautojen lataamiseen. Näiden ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan älykäs sähköverkko, jonka osana hyödynnetään tekoälyä.

Smart Gridin eli älykkään sähköverkon avulla voidaan kerätä suuria määriä dataa ja hyödyntää sitä älykkäiden algoritmien avulla. Tekoäly tekee sähköverkosta energiatehokkaamman ja mahdollistaa päästöjen vähentämisen. Sähkönkulutusta voidaan säätää älykkäiden sensoreiden ja sähköverkkoon kytkettyjen, toisensa kanssa kommunikoivien, laitteiden avulla. Älykkään teknologian myötä vikojen ennustaminen ja vaaratilanteiden ennaltaehkäisy on entistä tehokkaampaa. Tekoälyn avulla voidaan myös tehdä tarkempia ennusteita esimerkiksi säätilasta, mikä on hyvin tärkeää, kun energiaa tuotetaan aurinkopaneelien avulla.

Energian internet luo uudenlaisen keinon siirtää sähköä tuottajalta kuluttajalle ilman kolmannen osapuolen osallistumista. Uusiutuvan energian avulla kuka vain voi tuottaa sähköä kotinsa katolla, aurinkopaneelien avulla tai pihalla tuulivoimaa hyödyntämällä. Jos kaikki itse tuotettu energia ei kulu omaan käyttöön voi tuottaja myydä sähköä, vaikka naapurilleen. Tämä on mahdollista älykkään sähköverkon ja lohkoketjuteknologian avulla. Tällä tavoin sähköstä muodostuu valuutta, jonka avulla sähkön tuottaja ja sähkön kuluttaja voivat käydä kauppaa.

Käytännössä kauppaa käydään eräänlaisesta sähköä sisältävästä poletista. Ylijäämäsähköä tuottava myy sähkönsä lohkoketjuteknologian avulla poletin muodossa kuluttajalle. Lohkoketju on ketju julkisia tilikirjoja, jotka ovat avoimia kaikille ketjussa oleville. Tämä tekee kaupankäynnistä luotettavan ja turvallisen. Kaikki yksittäisen liiketapahtuman tiedot ovat kaikkien nähtävissä. Tapahtumasta tiedetään mitä tapahtui ja milloin, kuka osti ja kuka myi ja kuinka paljon myytiin tai ostettiin. Tällainen tapa käydä kauppaa sähköstä antaa kuluttajalle mahdollisuuden vaikuttaa enemmän sähkönkulutukseensa. Kuluttaja voi määrätä mistä sähkönsä ostaa, millaista sähköä ostaa ja kuinka paljon siitä haluaa maksaa.

Aivan mutkaton tämä systeemi ei kuitenkaan vielä ole ja kysymyksiä toimivuudesta riittää. Sähkön siirto ja toimitusvarmuus sekä verotusasiat ovat haasteellisia seikkoja, joihin on löydettävä pysyviä ratkaisuja, jotta energian internet saataisiin mahdollistettua. Sähkön fyysiseen siirtoon liittyy aina häviöitä ja siirtoverkon kustannuksia. Jotta toimitusvarmuus saataisiin säilymään, tarvitaan suunnitelmia ja ennusteita tulevasta toiminnasta, myös säätökapasiteettia ennustevirheiden kompensoimiseksi on oltava. Lohkoketjuteknologia luo mahdollisuuden aivan uudenlaiseen sähköverkkoon mutta tarvitaan vielä paljon kokeiluja ja ideointia toimivan älykkään sähköverkon luomiseksi.

Blogin kirjoittaja on tekn.yo. Linda Miettinen

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä

Yrityspäivät Tampereella 1.-2.2.2023

Vuosittain järjestettävä korkeakouluopiskelijoille suunnattu kontakti- ja rekrytointitapahtuma Yrityspäivät tulee taas! Yrityspäivät 2023 järjestetään 1.-2. helmikuuta Tampereen yliopiston Keskustakampuksella ja Hervannan kampuksella. Yrityspäivien tämän vuoden teemana on kansainvälinen osaaminen, jolla korostetaan ulkomaisten vaihto- ja tutkinto-opiskelijoiden ammattitaitoa suomalaisten opiskelijoiden kansainvälisyyden lisäksi.

FBI 2023 -päivä kokoaa tammikuussa Ouluun metsäteollisuuden nykyiset ja tulevaisuuden osaajat

Syncron Tech on mukana FBI 2023 -päivässä (Forest-based Industries), joka kokoaa yhteen metsäteollisuuden osaajia ja opiskelijoita. FBI-päivä järjestetään keskiviikkona 25.1.2023 Radisson Blu:ssa Oulussa ja tapahtuman käytännön järjestelyistä vastaa tänä vuonna Oulun yliopiston Prosessikilta.

Olemme mukana Energia 2022 -messuilla

Syncron Tech on mukana Energiamessuilla, joka on Suomen suurin energia-alan päätapahtuma Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 25.-27.10.2022.