Prosessitiedon keruu pilveen tai paikalliseen tietovarastoon

SyncIoT® on  ohjelmistoratkaisu teollisen prosessidatan tiedonkeruuseen ja reunalaskentaan. Se skaalautuu yksittäisestä mittauskohteen hallinnasta yritystason ratkaisuksi.

SyncIoT®:lla varmistat tiedon luotettavan ja puskuroivan keruun. Palveluratkaisumme tarjoaa helpon tavan suurten datamassojen teolliseen tiedonkeruuseen. SyncIoT® minimoi tiedon keruun, talletuksen ja käytön kokonaiskustannuksia. Mielestämme asiakkaamme omistavat liiketoiminta- ja prosessidatansa. Usein jo kertaalleen muuhun pilveen kerätyn datan siirto sen hyödyntämistä varten maksaa . SyncIoT®:lla vältät tämän kustannuksen.

SyncIoT® on valmis NoSQL-teknologiaratkaisu. NoSQL-ratkaisulla voidaan kerätä ja tallettaa tehtaan kaikki mittaukset lähdejärjestelmän resoluutiolla ja aikaleimoilla.

Tietoturva on kunnossa. Järjestelmä puskuroi dataa ja häiriötilanteen jälkeen yhteyden palattua jatkaa hyvässä järjestyksessä.

SyncIoT® on…

  • Valmis:  Valmis ratkaisu suurten datamassojen tiedonkeruuseen, varastointiin ja analysointiin

  • Skaalautuva: Lähes rajaton tiedonkeruukapasiteetti – isot volyymit ja tiheät, jopa 10-100 millisekunnin tiedonkeruusyklit

  • Mukautuva: Sopii erinomaisesti tiedonkeruuseen olemassa olevista monitoimittaja-automaatioympäristöistä; saatavilla SaaS-palveluna tai paikallisena järjestelmäasennuksena

  • Ulottuva: Mahdollistaa langattoman tiedonkeruun haastavista dataympäristöistä

  • Älykäs: Reunalaskentaominaisuudet mahdollistavat datan esikäsittelyn ja redusoinnin ennen sen siirtoa ja varastointia

  • Vaivaton: Nopea ja helppo käyttöönotto

SyncIoT® sopii hankkeeseen, jos IoT-alustaratkaisussa tavoitellaan:

  • Nopeutta: Nopeasti alkuun teollisessa IoT:ssa → SyncIoT® skaalautuu

  • Jatkuvuutta: Siirry vanhoista prosessihistorian tiedonkeruujärjestelmistä moderniin IoT-ratkaisuun kustannustehokkaasti → SyncIoT® kantaa tulevaisuuteen

  • Toimintavarmuutta: Valmis ratkaisu → SyncIoT® on vaivaton. 

SyncIoT_comprehensive_IIoT_solution

 

 

Reunalaskentamoduuli SyncIoT Edge

SyncIoT®-ratkaisuun optiona sisältyvä SyncIoT Edge -reunalaskentamoduuli (ent. SyncMinion) tarjoaa modernin ja helpon tien reunalaskennan etuihin. SyncIoT Edge:llä teet datan esikäsittelyn ja datan redusoinnin sekä vältät turhan datan varastoinnin ja siirron. SyncIoT Edge mahdollistaa tiedonkeruun haastavista tiedonkeruupisteistä - myös ethernetin ulottumattomista. Ylivoimaisen helppo etätiedonkeruun konfigurointi on SyncIoT Edge:n vahvuuksia.

 

SyncIoT_Edge

Järjestelmä ”soittaa kotiin” ja konfiguroi itse itsensä. Paikallista käyttöliittymääkään ei tarvita.

 

 

 

Laskenta- ja raportointimoduulit

Kerätty prosessidata muuttuu hyödylliseksi informaatioksi, kun se esitetään oikealla tavalla ja oikeassa yhteydessä. Syncron Techin kaikille ohjelmistomoduuleille yhteiset tehokkaat raportointityökalut ReportWizard (Raporttivelho) ja SmartReport (ad-hoc pikaraportit) ovat käytettävissä samoin kuin laskentatyökalumme CalcWizard satoine valmiine laskentafunktioineen. SyncViz kaavionäyttötyökalulla voidaan visualisoida tehtaan tai työpisteen layout ja liittää siihen tarvittavat tunnusluvut, trendit ja raportit päivittäiseen käyttöön.

Jos tehtaan tai yhtiötason raportointi on vakioitu tehtävän jollakin kaupallisella tuotteella, niin sekin onnistuu. Prosessidata on saatavilla 3. osapuolen järjestelmiin useilla eri liittymäprotokollilla. Asiakkaamme ovat suosineet erityisesti JSON Rest rajapintaa.

Datan visualisointiesimerkkejä:

Data_visualized

 

Asiakasonnistumisia

Ratkaisumme mukautuvat hyvin teollisuuden ja energia-alan toimijoiden erilaisiin tarpeisiin.

KATSO REFERENSSIT