Tuotannonsuunnittelu - hienokuormitus


SyncPlan® APS - Advanced Planning & Scheduling hienokuormituksen avulla otetaan tehtaan kapasiteetista kaikki irti. Visuaalisuus ja käytön helppous tehostavat tuotannonsuunnittelun ajankäyttöä.

Käyttäjä voi antaa järjestelmän tehdä suunnitelmat automaattisesti tai hän voi käsin säätää niitä ja vertailla erilaisia skenaarioita. Graafinen käyttöliittymä näyttää suunnitelmat tulevaisuuteen, nykyhetken ja lyhyen historian. 

Karkeakuormitus - RCCP


SyncPlan® sisältää karkeakuormituksen moduulin (RCCP - Rough-Cut Capacity Planning).

Järjestelmä tukee pidemmän aikavälin myyntitilaustason suunnittelua, huomioiden materiaalien saatavuudet ja laskien suunniteltavien kohteiden kuormitukset.  Tarvittaessa huomioidaan myös myyntiennusteet.

Henkilöresurssien suunnittelu


Tuotantolaitteiden kapasiteetti on luonnollinen ajoituksen mitoitusparametri. Perinteisesti oletetaan, että laitteilla ja tiimeillä on yhdenmukainen suoritustaso, mutta tämä ei useinkaan pidä paikkaansa. Tiimien ja vuorojen tehokkuudessa on isojakin vaihteluja.

Tuotantoon voi tulla jatkuvasti uusia tuotteita tai niiden tekeminen on erityisosaamista vaativaa, jolloin henkilökohtaiset taidot ja osaamiset on tärkeä huomioida.

Suunnittelija tarvitsee visuaalisen työkalun, jossa tuotantolaitteiston, materiaalien saatavuuden ja henkilöstön rajoitukset huomioidaan samanaikaisesti. Näin on helppo havaita tuotannon pullonkaulat. Käyttöliittymä tukee suunnittelua raahaa-pudota -tyylillä (drag-drop).

Reaaliaikainen palaute tuotannosta automaatti- tai manuaalikuittausten tukemana auttaa varautumaan erilaisiin poikkeustilanteisiin välittömästi kulloinkin parhaalla tavalla.

Samalla moduulilla hallitaan myös työvuorojen suunnittelu. Henkilöiden osaamisten ja vuorolistojen master-data on helppo hallita kätevien konfigurointinäyttöjen avulla.


Referenssit - Case Lumon

Syncron Techin toimittama MES-ratkaisu on helpottanut käytännön työtehtäviä, tehostanut aikataulujen ja työjonojen hallintaa, kehittänyt tuotteiden laadunvarmistusta ja pienentänyt perehdytykseen käytettäviä resursseja.

LUE REFERENSSITARINA