Kattava tuotannonsuunnittelu

SyncPlan® on tuotannonsuunnittelujärjestelmä, jota voidaan käyttää erilaisiin suunnittelutehtäviin perinteisestä karkeakuormituksesta (RCCP - Rough-Cut Capacity Planning) ja hienosuunnittelusta (APS - Advanced Planning & Scheduling) aina tehdaslattialla poikkeamien pohjalta tehtäviin tarkennuksiin ja muutoksiin saakka.

Suunnittelu voi kattaa esimerkiksi tuotantoerät, materiaalin käytöt (reseptit), tuotantokoneiden ja linjojen käytön, laadun ja tehokkuuden suunnittelun tai optimoinnin sekä henkilöstöresurssien saatavuuden ja osaamisen.

Järjestelmäintegraatiot, ERP, MES

SyncPlan® liitetään usein toiminnanohjausjärjestelmään lähtötietojen hakemiseksi (master data/tilaustiedot) sekä tuotannon hallintaan, eli MES-järjestelmään. 

Visuaalinen ja helppo käyttää

SyncPlan® on rakennettu tehokkaaksi, visuaaliseksi ja helppokäyttöiseksi työkaluksi. Suunnittelussa ohjelmistoalusta on mitoitettu myös suuria datamääriä ajatellen. Työkalu on joustava ja mukautuu käyttäjien tarpeisiin. Kaikki oleellinen tieto saadaan yhdelle ja samalle näytölle.

Modulaarinen järjestelmä

SyncPlan® moduulit ovat joustavasti valittavissa tarpeen mukaan - toteutus voi lähteä suunnittelijan visualisointityökalusta ja kasvaa tarpeiden mukaan kattamaan koko laitoksen suunnittelun ja automaattisen optimoinnin. SyncPlanilla siirrytään tehokkaasti Excel-pohjaisesta suunnittelusta aitoon tuotannonsuunnittelujärjestelmään.

 

 

APS – Tuotannonsuunnittelu

SyncPlan® APS - Advanced Planning & Scheduling eli hienokuormitus.

SyncPlan APS:n avulla otetaan tehtaan kapasiteetista kaikki irti. Visuaalisuus ja käytön helppous tehostavat tuotannonsuunnittelun ajankäyttöä.

Käyttäjä voi antaa järjestelmän tehdä suunnitelmat automaattisesti tai hän voi käsin säätää niitä ja vertailla erilaisia skenaarioita. Graafinen käyttöliittymä näyttää suunnitelmat tulevaisuuteen, nykyhetken ja lyhyen historian. 

SyncPlan_Scheduler

 

 

RCCP – Karkeakuormitus 

SyncPlan® sisältää karkeakuormituksen moduulin (RCCP - Rough-Cut Capacity Planning).

Järjestelmä tukee pidemmän aikavälin myyntitilaustason suunnittelua, huomioiden materiaalien saatavuudet ja laskien suunniteltavien kohteiden kuormitukset.  Tarvittaessa huomioidaan myös myyntiennusteet.

SyncPlan_RCP

 

 

Henkilöstön resurssisuunnittelu

SyncPlan® resurssisuunnittelun moduuli huomioi henkilöstöresurssien saatavuuden ja osaamiset osana tuotannonsuunnittelua.

SyncPlan_Scheduler_Machines_and_Shifts

Tuotantolaitteiden kapasiteetti on luonnollinen ajoituksen mitoitusparametri. Perinteisesti oletetaan, että laitteilla ja tiimeillä on yhdenmukainen suoritustaso, mutta tämä ei useinkaan pidä paikkaansa. Tiimien ja vuorojen tehokkuudessa on isojakin vaihteluja.

Tuotantoon voi tulla jatkuvasti uusia tuotteita tai niiden tekeminen on erityisosaamista vaativaa, jolloin henkilökohtaiset taidot ja osaamiset on tärkeä huomioida.

Suunnittelija tarvitsee visuaalisen työkalun, jossa tuotantolaitteiston, materiaalien saatavuuden ja henkilöstön rajoitukset huomioidaan samanaikaisesti. Näin on helppo havaita tuotannon pullonkaulat. Käyttöliittymä tukee suunnittelua raahaa-pudota -tyylillä (drag-drop).

Reaaliaikainen palaute tuotannosta automaatti- tai manuaalikuittausten tukemana auttaa varautumaan erilaisiin poikkeustilanteisiin välittömästi kulloinkin parhaalla tavalla.

Samalla moduulilla hallitaan myös työvuorojen suunnittelu. Henkilöiden osaamisten ja vuorolistojen master-data on helppo hallita kätevien konfigurointinäyttöjen avulla.

Referenssit

Ratkaisumme mukautuvat hyvin teollisuuden ja energia-alan toimijoiden erilaisiin tarpeisiin.

TUTUSTU