Alan kattavin kokonaisuus ratkaisuja voimalaitoksen energiatehokkuuden kehittämiseen, uusiutuvan energian tuotantoon, energianhallintaan ja energiatuotannon päivittäisjohtamiseen.

Energianhallinta

Syncron Techin vahva tausta sekä voimalaitosmaailmassa ja energiaintensiivisessä teollisuudessa on antanut hyvät eväät toteuttaa energianhallintajärjestelmiä. 

Energianhallintajärjestelmien merkitys kasvaa jatkuvasti sähkömarkkinoiden muuttuessa erittäin nopeasti. Uusiutuvien energiamuotojen, akkujen ja sähkömarkkinoiden vapautumisen vauhdittamana energiamarkkinoilla on ennennäkemättömiä mahdollisuuksia.

LUE LISÄÄ

Uusiutuvan energian tuotannon ratkaisut

Uusiutuvat energiamuodot, tuulivoima ja aurinkovoima ovat kovassa myötätuulessa. Näiden osuus tuotetusta kokonaisenergiasta kasvaa jatkuvasti. Tämä vaikuttaa sähkömarkkinoiden dynamiikkaan. Samanaikaisesti ratkotaan sähkön varastointiin liittyviä haasteita ja myös energia-akut on huomioitava. Syncron Techin tytäryritys SEAM Group toimittaa valmiit ratkaisut näihin kaikkiin tarpeisiin  ja liittymärajapinnat eri markkinapaikoille.

LUE LISÄÄ

Voimalaitoksen energiatehokkuus

Tuotannonohjauksen ja energiatehokkuuden haasteet lisääntyvät energiamarkkinoiden muuttuessa.  Tuotantotehokkuus vaatii nopeita dataan perustuvia ratkaisuja.

Prosessiosaamisellamme olemme toteuttaneet valvonta- ja ohjausohjelmiston, jonka avulla löydetään laitokselle ominaiset parhaat ajoputket, valvotaan tuotantoa ja opastetaan käyttäjää eri tilanteissa. Tuotteemme huomioi voimalaitosprosesseille tyypilliset mittausongelmat, niiden valvonnan ja kalibroinnin.

LUE LISÄÄ

Päivittäisjohtaminen

Teollisen digitalisaation nopea kehitys ja käyttöliittymien mobilisoituminen on mahdollistanut uusia johtamismenetelmiä, jotka perustuvat datan nopeaan hyödyntämiseen ja henkilökunnan voimaannuttamiseen heidän työssään tarvitsemalla tiedolla. Päivittäisjohtamisen ratkaisumme tukevat mitattuun tai suunniteltuun tietoon perustuvaa ennakoivaa reagointia normaalista poikkeaviin tilanteisiin.

PÄIVITTÄISJOHTAMISEN TUOTEMODUULIT

Asiakasonnistumisia 

Ratkaisumme mukautuvat hyvin teollisuuden ja energia-alan toimijoiden erilaisiin tarpeisiin.

KATSO REFERENSSIT