SyncPower® on energiatoimialan ohjelmisto, jonka toiminta perustuu valmiisiin eri toimintoja tukeviin moduuleihin ja taustalla oleviin yhteisiin laskenta-, raportti- ja kaaviotyökaluihin.

SyncPower® vapauttaa henkilöstöä rutiinitehtävistä, sekä tuottaa valmiita laskentatuloksia ja raportteja laitoksen ohjauksen, viranomaisten ja sidosryhmien käyttöön. Energian tuotantoa ja kulutusta voidaan vaivattomasti ohjata edullisimpia tuotanto- ja kulutusmuotoja hyödyntäen. SyncPowerissa® on liityntärajapinnat tiedonsiirtoon automaatiosta, muista järjestelmistä ja ulkoisilta sidosryhmiltä.

 

 

Voimalaitoksen energiatehokkuus

Voimalaitoksen ohjaukseen valitaan tarpeen mukaiset moduulit.

Ajonhallinta

 • Visuaalinen työkalu voimalaitoksen ajon suunnitteluun ja optimointiin.
 • Kuukausi ja vuosiraportointiin. Myydyt ja ostetut tuotteet.
 • Taselaskentoihin ja häiriöseurantaan. Massa- ja energiataseet, hälytykset.

Lämpötasevalvonta

Lämpötasevalvonnan moduulilla hallitaan höyrytukkien tase-erot ja ratkaistaan niistä seuraavat laskutusongelmat.

Ongelma

Tuotettu & ostettu vs. kulutettu & myyty eroavat.

Mitä tästä seuraa?

Tehottomuutta tuotantoprosessissa. Kustannuksia.
Ongelmia ulkoisessa laskutuksessa.
Ylimääräistä työtä. Vääriä johtopäätöksiä ja toimenpiteitä.
Merkittävää tulon menetystä.

Ratkaisu

SyncPower Lämpötasevalvonta

 

 

Uusiutuvan energian tuotantoketjun ohjaus

Aurinko- ja tuulienergia sekä akut ja muut energiavarastoratkaisut muuttavat energiamarkkinaa ja energian tuotannon prosesseja. Kaiken takana on sähköverkon pitäminen vakaana nopeasti muuttuvissa olosuhteissa. Tätä varten on olemassa useita markkinapaikkoja. SyncPower on tehty tähän ympäristöön.

Mitä on uusiutuvan energian tuotantoketjun ohjaus?

Uusiutuvan energian tuotantoketjun ohjaus huomioi raportointi- ja ohjaustarpeet, sekä tuotetun energian laskutukseen ja tuotantomaksujen tilitykseen liittyvät seikat. Markkinapaikoille osallistuminen on tehty helpoksi.

Ennustaminen markkinoille osallistumisen perustana

Tuotannon kokonaiskustannus minimoidaan ohjaamalla tuotantoa ennustetun kysynnän mukaisesti. Virhealtis manuaalinen työ minimoidaan tuotannon raportoinnissa. Sillä korvataan usein henkilöriippuvaisia ja monimutkaisia taulukkolaskentasovelluksia.

 

 

Energianhallinta

SyncPower® EMS (Energy Management System) on kehitetty energiaa tuotannossa paljon käyttävän teollisuuden tarpeisiin. SyncPower® EMS:n avulla minimoidaan energiakustannus tuotantoyksikköä kohti. 

Höyryn ja esim. maakaasun käyttöä optimoidaan sähkönkäytön rinnalla. Energia (höyry ja sähkö) voidaan ostaa kokonaan ulkoa tai tuottaa osin tai kokonaan itse omissa voimalaitoksissa.

SyncPower® EMS on osoittautunut olevan erityisen hyödyllinen raskaassa prosessiteollisuudessa, kuten metsä-, kemian- ja terästeollisuudessa. Tarvittavat EMS-toiminnot vaihtelevat laajasti toimialojen välillä ja yrityksittäin riippuen käytössä olevista tuotantoteknologioista ja siitä miten energian hankinta- ja tuotantovastuut on jaettu yhtiön sisällä.

SyncPower® EMS hallitsee kaikki edellä kuvatut vaihtoehdot. Ratkaisua voi täydentää SyncPower® -ajonhallinta toiminnallisuudella, jolla voidaan suunnitella, hallita, ohjata ja raportoida tehtaan voimalaitoksen tuotantoprosessit.

Ominaisuudet

 • Sähkön ja maakaasun käytön ennustaminen ja hankinnan lyhyen tähtäimen suunnittelu (Spot ja Elbas, day-ahead ja intra-day)
 • Sähkön hankinnan reaaliaikainen valvonta ja tasehallinta
 • Sähkön ja maakaasun käytön taseselvitys
 • Konsernin sisäinen sähkön ja maakaasun käytön laskutus
 • Sähkön siirron laskutus konsernin omistamassa alueverkossa
 • Häiriöreservien käyttö ja laskutus 
 • Liitynnät muihin järjestelmiin (sisäiset ja ulkoiset)
 • Suunnittelun ja seurannan visualisointi graafisilla operointinäytöillä

Edut

 • Sähkönkulutuksen/-tuotannon ennustetarkkuus paranee. 
 • Ennusteiden luonti ja ylläpito on helppoa. 
 • Minimoi tasesähkön kustannukset, joita syntyy ennustevirheistä ja odottamattomista häiriöistä toiminnassa.
 • Minimoi sähkönkäytön kokonaiskustannuksen ohjaamalla kulutuksen ja mahdollisen tuotannon ajoitusta.
 • Tuottaa informaatiota energiankulutuksen tai -tuotannon poikkeustilainteiden hallintaan ja antaa työkalut reagoida oikein.
 • Vähentää virhealtista manuaalista työtä energianhallinnassa ja -raportoinnissa.
 • Vähentää henkilöriippuvuutta ja eliminoi monimutkaisten taulukkolaskentasovellusten ylläpitotarpeen.

 

 

Päivittäisjohtamisen tuotemoduulit

Päivittäisjohtamisen työkalujamme ovat Tuotannon infonäytöt ja Diary - elektroninen päiväkirja.

PÄIVITTÄISJOHTAMISEN TUOTEMODUULIT

Referenssit

Tutustu referensseihimme.

KATSO REFERENSSIT