SyncPower® on energiatoimialan ohjelmisto, jonka toiminta perustuu valmiisiin eri toimintoja tukeviin moduuleihin ja taustalla oleviin yhteisiin laskenta-, raportti- ja kaaviotyökaluihin.

SyncPower® vapauttaa henkilöstöä rutiinitehtävistä, sekä tuottaa valmiita laskentatuloksia ja raportteja laitoksen ohjauksen, viranomaisten ja sidosryhmien käyttöön. Energian tuotantoa ja kulutusta voidaan vaivattomasti ohjata edullisimpia tuotanto- ja kulutusmuotoja hyödyntäen. SyncPowerissa® on liityntärajapinnat tiedonsiirtoon automaatiosta, muista järjestelmistä ja ulkoisilta sidosryhmiltä.

Energianhallinta

Teollisuuden EMS


SyncPower® EMS (Energy Management System) on kehitetty energiaa tuotannossa paljon käyttävän teollisuuden tarpeisiin. SyncPower® EMS:n avulla minimoidaan energiakustannus tuotantoyksikköä kohti. 

Lue lisää

Uusiutuvan energian ratkaisut


Aurinko- ja tuulienergia sekä akut ja muut energiavarastoratkaisut muuttavat energiamarkkinaa ja energian tuotannon prosesseja. Kaiken takana on sähköverkon pitäminen vakaana nopeasti muuttuvissa olosuhteissa.

Lue lisää

Voimalaitoksen energiatehokkuus


Voimalaitoksen energiatehokkuuden hallintaan SyncPower® PLANT ohjelmistossa on joukko moduuleja, joiden avulla tehostetaan laitoksen tuottavuutta ja pienennetään päästöjä.

Lue lisää

Teollisuuden energiatehokkuus


SyncPower® tukee energiatehokkuuden hankkeita, esim. ISO 50001 mukaan toimittaessa. Järjestelmä kerää, tallettaa ja visualisoi tehokkaasti energian kulutustiedot.

Energiatehokkuustavoitteiden saavuttamista voidaan seurata valittua perustasoa vasten.

Lue lisää

Asiakasonnistumisia

Ratkaisumme mukautuvat hyvin teollisuuden ja energia-alan toimijoiden erilaisiin tarpeisiin.

KATSO REFERENSSIT