SyncMES® hoitaa kaikki tehtaan valmistusketjun ohjauksen seurannan ja raportoinnin tarpeet.

SyncMES® integroituu tehokkaasti tuotannon muihin järjestelmiin, automaatioon ja toiminnanohjaukseen. Nykyaikainen väyläpohjainen vikasietoinen tiedonsiirto varmistaa luotettavan kommunikoinnin järjestelmien välillä.

Sama ohjelmisto skaalautuu pistemäisestä yhden moduulin ratkaisusta tehtaan tai yhtiötason kokonaisohjausjärjestelmäksi. Tuotantokäyttö on mahdollista myös palveluna etätiedonkeruuseen pohjautuen.

Selluteollisuudessa olemme toteuttaneet toimialakohtaisen MES-ratkaisun, SyncPulp. Lue lisää SyncPulp -sivulta.

 

MES - Valmistuksen ohjaus

Tavallisimpia MES-tehtäviä ovat:

  • työkohteilla tapahtuva työjonosuunnittelu
  • työjonojen ohjaus
  • tuotannon kirjaus ja raportointi, tuotannon ja kunnossapidon tarpeisiin
  • tuotannon seuranta, dashboard/kojelauta
  • hälytysten hallinta

Integroimalla SyncPlan® tuotannonsuunnitteluun suunnittelun ja ohjauksen raja poistuu ja kokonaisuuden hallinta tehostuu.

SyncMES_OEE

SyncMES sisältää tehokkaat raportointityökalut. Raporttien luonti on vaivatonta ja käyttäjä voi itsekin luoda kuhunkin tarpeeseen sopivat raportit.

 

 

 

OEE – Konetehokkuus

Työkalu tuotannon jatkuvaan parantamiseen.

SyncMES® OEE on toimialariippumaton työkalu tuotannon tehokkuuden mittaamiseen, seuraamiseen sekä jatkuvaan kehittämiseen. 

SyncMES® OEE tuottaa visuaalisen ja dynaamisen tilannekuvan, jolla tuotannon suorituskyky saadaan kaikkien nähtäville reaaliaikaisesti. Tuotannon tehokkuutta mitataan ja raportoidaan laskemalla tunnuslukuja Overall Equipment Effectiveness -periaatteen mukaisesti. 

 

 

Päivittäisjohtamisen tuotemoduulit

Päivittäisjohtamisen työkalujamme ovat Tuotannon infonäytöt ja Diary - elektroninen päiväkirja.

PÄIVITTÄISJOHTAMISEN TUOTEMODUULIT

Referenssit

Olemme toteuttaneet useita tuotannonohjauksen ratkaisuja erityyppisille toimijoille ja laitoksille.

KATSO REFERENSSIT