SyncMES® hoitaa tehtaan valmistusketjun ohjauksen, seurannan ja raportoinnin tarpeet

SyncMES® yhdistää bisnestiedot ja mitatut prosessitiedot. Järjestelmällä ohjataan tuotantosuunnitelmien toteutusta ja seurataan mitä ja miten paljon valmistettiin.

TulevaisuudenMES

Toiminnallisuudet


SyncMES® on modulaarinen. Toiminnallisuuksia voidaan ottaa käyttöön tarpeen mukaan. Osa on itsenäisiä, toiset tuottavat eniten lisäarvoa osana laajempaa kokonaisuutta.

Toiminnallisuus kattaa kaikki tavalliset MES-järjestelmätarpeet ml. laadunhallinnan.

Lue lisää

Tuotantoprosessien tyypit


SyncMES® mukautuu eri tuotantoprosessien tarpeisiin. MES-järjestelmä ohjaa tuotannon tekemistä ja kerää tiedon siitä mitä, miten ja kuinka paljon valmistettiin. Vaikka MES- järjestelmien perustehtävät pysyvät, määräytyvät järjestelmän ominaisuuksien painotukset ja laajuus tuotantoprosessin mukaan. Esim. kappaletavara-, jatkuvan- ja eräprosessin hallintaan on erilaisia tarpeita.

Lue lisää

Tekniikka


MES-tason järjestelmä yhdistää liiketoiminta- ja tuotantoprosessit. SyncMES® liitettävyys ERP, BI, APS, Info, DCS, ym tehtaan tietojärjestelmiin onkin huippuluokkaa. Järjestelmän arkkitehtuuri tukee tehokasta skaalautumista, mikä tekee elinkaaren aikana tehtävistä muutoksista helppoja ja kustannustehokkaita.

SyncMES® käyttöliittymä on selain ja se tukee myös mobiilikäyttöä.

Lue lisää

Käyttäjäryhmät


SyncMES®:in käyttäjiä ovat tyypillisesti kaikki tehtaan tuotantoon osallistuvat henkilöt, tehtaan-, ja tuotannon johto ja suunnittelijat, työnjohto ja operaattorit, asiakaspalvelijat ja laadusta vastaavat sekä kunnossapito.

Järjestelmä tuottaa kullekin käyttäjäryhmälle roolin mukaista relevanttia informaatiota oikea-aikaisia päätöksiä varten.

Käytön helppous on tärkeä ominaisuus.

Lue lisää

Päivittäisjohtamisen työkalut


Päivittäisjohtamisen työkaluja/tuotemoduuleja ovat Tuotannon infonäytöt ja Diary - elektroninen päiväkirja.

Myös OEE -näytöt ja raportit lasketaan usein tähän ryhmään.

Usein näitä on otettu käyttöön itsenäisinä toiminnallisuuksina. Muita MES-toiminnallisuuksia voidaan ottaa käyttöön myöhemmin.

Lue lisää

Referenssit - Case Lumon

Syncron Techin toimittama MES-ratkaisu on helpottanut käytännön työtehtäviä, tehostanut aikataulujen ja työjonojen hallintaa, kehittänyt tuotteiden laadunvarmistusta ja pienentänyt perehdytykseen käytettäviä resursseja.

LUE REFERENSSITARINA