Ratkaisumme skaalautuvat pistemäisistä tuotantoon liittyvistä raportointiratkaisuista kattaviin monen tehtaan valmistuksen ohjauksen ratkaisuihin. Kaikki tämä samalla tuotealustalla modulaarisesti. Siksi voidaan edetä askeleittain ja avartaa kriittisimmät pullonkaulat ensin. 

Tuotannonsuunnittelu

Visuaalinen käyttöliittymä auttaa tuotannonsuunnittelijaa löytämään kuhunkin tilanteeseen parhaat ratkaisut. Käyttäjä voi halutessaan helposti muokata järjestelmän antamia automaattisia ratkaisuja. Vaikka kesken tuotannon. Suunnittelija voi tehdä skenaarioita, valita niistä parhaan ja julkaista sen tuotantoon.

SyncPlan® on oikea ratkaisu reaaliaikaiseen tuotannonsuunnitteluun.

TUTUSTU TUOTTEESEEN

Valmistuksen ohjaus

Valmistuksen ohjaus, eli MES, hoitaa suunnitelmien toteutuksen ajallaan ja laadukkaasti. Käyttäjillä on koko ajan tieto tuotantotilanteesta ja siitä mitä seuraavaksi tehdään. Paras joustavuus saadaan, kun tuotannonsuunnittelu ja valmistuksen ohjaus ovat samassa järjestelmässä. Tällöin tehtaan lattialla tehtävät muutokset ovat välittömästi suunnittelijoiden ja operatiivisen johdon tiedossa.

Tuotevalikoimastamme SyncMES® on oikea ratkaisu näihin tarpeisiin.

TUTUSTU TUOTTEESEEN

Energianhallinta

Syncron Techin vahva tausta voimalaitosmaailmassa ja energiaintensiivisessä teollisuudessa on antanut hyvät eväät toteuttaa energiahallintajärjestelmiä. 

Energiahallintajärjestelmien merkitys kasvaa jatkuvasti sähkömarkkinoiden muuttuessa erittäin nopeasti. Uusiutuvien energiamuotojen, akkujen ja sähkömarkkinoiden vapautumisen vauhdittamana energiamarkkinoilla on ennennäkemättömiä mahdollisuuksia. 

TUTUSTU TUOTTEESEEN

Päivittäisjohtaminen

Teollisen digitalisaation nopea kehitys ja käyttöliittymien mobilisoituminen on mahdollistanut uusia johtamismenetelmiä, jotka perustuvat datan nopeaan hyödyntämiseen ja henkilökunnan voimaannuttamiseen heidän työssään tarvitsemalla tiedolla. Päivittäisjohtamisen ratkaisumme tukevat mitattuun tai suunniteltuun tietoon perustuvaa ennakoivaa reagointia normaalista poikkeaviin tilanteisiin. 

PÄIVITTÄISJOHTAMISEN TUOTEMODUULIT

 

Tehdasbalanssi

Tehdasbalanssin avulla tehtaan eri osastoja ja voimalaitosta ajetaan tehtaan tasapainonopeutta. Näin tehtaan tuotannon huojunta vähenee ja tuotanto voidaan optimoida lähelle pullonkaulan nopeutta. Tasaisella vauhdilla laatukin on tasainen.

Tehdasbalanssiajatteluun kuuluvat hallitut muutokset, jotka saadaan aikaan kahdella asialla: yhteinen jaettu tilannekuva ja ennusteet. Näillä motivoidaan kaikki yhteiseen tavoitteeseen.

OTA YHTEYTTÄ

 

Asiakasonnistumisia 

Ratkaisumme mukautuvat hyvin teollisuuden ja energia-alan toimijoiden erilaisiin tarpeisiin.

KATSO REFERENSSIT