Blogi

Lue uusimmat blogikirjoituksemme.

Kaikki kirjoitukset

Akkuvarastot ja niiden käyttö reservimarkkinoilla lisääntyvät - miksi?

Tuulivoimaloita nousee ympäri maata ehkä Itä-Suomea lukuun ottamatta ja myös aurinkovoima yleistyy sekä yksityis- että teollisuuskokoluokassa. Samalla Fingrid rakentaa uusia yhteyksiä sekä sähköasemia. Sähkövarastoja ilmestyy kiihtyvällä tahdilla, varsinkin kapasiteetin mukaan mitattuna. Näillä asioilla on jotain yhteistä.

Energiantuotannosta on tullut vaikeammin ennustettavaa. Perinteinen keskitetty tuotanto on pyrkinyt joko ajamaan koko ajan mahdollisimman tasaista kuormaa tai vastaamaan kulutukseen mahdollisimman hyvin. Uusiutuvista energiantuotantomuodoista aurinko- ja tuulivoima sen sijaan tuottavat verkkoon sähköä kulutuksesta ja käyttäjästään riippumatta. Ne ovat hyvin vahvasti sääriippuvaisia. Lopputuloksena kantaverkon taajuus poikkeaa yhä useammin tavoitearvostaan. Tai selkeämmin sanottuna: kulutus ja tuotanto eivät täsmää. Tämä pätee erityisesti kulutus- ja tuotantohuippuihin.

Teollisen mittakaavan sähköakuista on kehittynyt yksi olennaisista teknologioista, joilla sähköverkon epätasapainoa pyritään torjumaan. Esimerkiksi Suomessa niiden on mahdollista osallistua Fingridin ylläpitämiin reservimarkkinoihin, joissa ne säätävät lataus- ja purkutehoaan kantaverkon taajuuden mukaan. Akku voi myös toimia uusiutuvan energian tuotannon yhteydessä ja vaikuttaa siihen, milloin tuotantoa halutaan syöttää verkkoon enemmän tai vähemmän kun voimalan nykyinen teho. Viimeisin merkittävä esimerkki akkukapasiteetin kiihtyvästä kasvusta Suomessa on Neoen:in parhaillaan rakentama Pohjoismaiden suurin akkuvarasto Etelä-Karjalan Yllikkälässä. Yllikkälä Power Reserve One -nimeä kantava kokonaisuus on kapasiteetiltaan 30 MWh ja sen nimellisteho on vastaavasti 30 MW. Sen tarkoitus on nimenomaan edistää sähköverkon vakautta.

Eikä kehitys tule tähän pysähtymään. Sähkövarastojen kehitys nimittäin kulkee yhtä matkaa uusiutuvan energian kehityksen kanssa. Akut ovat erinomaisia välineitä jokapäiväisessä taajuussäädössä. Sen sijaan suurten kulutuspiikkien/tuotantopohjien paikkaamiseen niiden volyymi ei yleensä riitä. Sähkövarastoja sekä muuta taajuussäätöön kykenevää kapasiteettia tarvitaan yhä enemmän, kun siirrymme kohti puhtaampaa energiantuotantoa. Tulevaisuuden energiajärjestelmän kannalta älykkäät, joustavuutta lisäävät ratkaisut ovat elinehto. Samalla kyseiset ratkaisut ovat myös houkuttelevaa bisnestä.

Tutkimuksissa on myös laskettu eri sähköntuotantomuotojen kokonaishintoja niin, että niihin on sisällytetty muun muassa sähköverkon tehonhallintaan, tarvittavaan varavoimaan ja kantaverkon vahvistamiseen liittyviä kuluja. Tällä tavoin laskettu systeemihinta on erityisesti aurinko- ja tuulisähkön osalta selkeästi niiden normaalia hintaa korkeampi. Tämäkin vahvistaa sitä päätelmää, että uusiutuvan energian voittokulku johtaa väistämättä myös niitä tasapainottavien ratkaisujen tarpeen kasvuun.

Kaikkien näiden ratkaisujen jälkeenkään ei voida huokaista helpotuksesta. Sähköjärjestelmä on siirtynyt vihreämpään suuntaa, mutta murrosta on vielä paljon edessä. Samalla syntyy varmasti uusia ratkaisuja tasapainon ylläpitämiseen, mutta myös olemassa olevien ratkaisujen päälle tullaan rakentamaan yhä tehokkaampaa, älykkäämpää ja joustavampaa kokonaisuutta. Myös tässä kehityksessa digitalisaatio on mahdollistava voima.

Työkavereiden kanssa näitä asioita tulee pohdittua nykyään melko paljon. Meillä on jo kokemusta EMS-ratkaisuista, jotka mahdollistavat sähköakkujen toimimisen reservimarkkinoilla. Siitä huolimatta mietimme jatkuvasti, miten kehittäisimme muuttuvilla sähkömarkkinoilla käytettäviä ohjelmistoratkaisujamme. Koko ajan tulee uutta ja ohjelmistoja kehittäessä itsekin kehittyy. Ja hyvä niin. Uusien asioiden omaksuminen ja tehokkaampien ratkaisujen löytäminen kertoo vain siitä, että ala kehittyy. On kehityttävä mukana. Tulevaisuutta ei voi varmaksi ennustaa, mutta selvää on ainakin se, että näihin ratkaisuihin panostamme myös jatkossa.

Psst. Jos haluat tietää, mitä uutta mm. akkuvarastoihin liittyviä ominaisuuksia on uusimmassa SyncWare 13-versiossamme, katso täältä.

 

Blogin kirjoittaja on energia-asiantuntija DI Tommi Siponen

Tommi Siponen

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä

Mikä estää ottamasta täyttä hyötyä energiamurroksen tuomista mahdollisuuksista?

Energiasiirtymä, murros, muokkaa sähkömarkkinoita kiihkeällä tahdilla. Pelisäännöt muuttuvat ja mukaan on tullut uusia resursseja, markkinapaikkoja, palveluita ja toimijoita. Entisaikaan sähkön tuottajat ennakoivat sähkön kysyntää ja hintatasoja vankan kokemuksensa perusteella, sekä suunnittelivat sähkön tuotannon vastaavasti. Tämä on muuttumassa ja on jo muuttunutkin. Uusiutuvista lähteistä tulevan sähkön tarjonta vaihtelee kysynnästä riippumatta, lisäten hintavaihtelua sähkömarkkinoilla. Hintapiikeillä on taipumus ajan oloon läpäistä sähkön koko toimitusketju, mikä taas on omiaan kannustamaan sähkön loppukäyttäjiä kulutuksen suunnitteluun. Mukautuvammaksi suunnitellulla kulutuksella voidaan alentaa sähkön hankinnan keskihintaa merkittävästi jo nyt - ja kehitys on edelleen voimistumaan päin.

APS-järjestelmä ja henkilöresurssien suunnittelu

Tuotantokapasiteetin ja henkilöresurssien suunnittelu yhdessä Tuotantotavasta riippuen henkilöresurssien saatavuus ja osaaminen voi olla kapasiteetin ja laadun hallinnan kannalta yhtä ratkaisevaa kuin koneiden tuotantonopeuden, vaihtoaikojen, ajojärjestysten ja materiaalien saatavuuden huomiointi. Nykyaikainen tuotannonsuunnittelujärjestelmä ottaakin nämä kaikki huomioon. Koska järjestelmän monimutkaisuus hallittavien komponenttien määrän kasvaessa lisääntyy, on sen helppokäyttöisyyteen kiinnitettävä huomiota. Oleellinen tieto on oltava saatavilla helposti ja visuaalisesti. Tuotannonsuunnittelun kannalta vähemmän tärkeät tiedot tuodaan esiin vain tarvittaessa. Henkilöresurssisuunnittelun tarkoitus Henkilöstöresurssien suunnittelulla varmistetaan työpisteille riittävä määrä työntekijöitä, joilla on oikea osaaminen suunniteltuja työtehtäviä varten. APS:n on tarkoitus helpottaa tätä ja auttaa välttämään tuotannon hidastumiset, jotka johtuvat henkilöresurssien puutteista. Suunnittelua tehdään usein tuotannon työnjohdon muiden työtehtävien ohessa ja paineen alla. Usein suunnitelmaa joudutaan myös muuttamaan päivittäin poissaolojen tai muiden yllättävien tapahtumien johdosta. Siksi käyttöliittymän tulisi olla selkeä ja yksinkertainen. Visuaalisuus tukee tässä: kaaviot, taulukot ja grafiikat auttavat käyttäjää hahmottamaan tärkeitä tietoja ja suhteita helposti. Esimerkiksi tuotannonajoitukset, resurssien saatavuus ja työntekijöiden taidot ovat selkeästi esitettävissä visuaalisesti.

CxO Industry 2023 -tapahtuma Tampereella

Syncron Tech on mukana CxO Industry 2023 -tapahtumassa, joka järjestetään Tampere-talolla 31.8.2023. Jo viidennen kerran järjestettävä tapahtuma kokoaa yhteen satoja C-tason päättäjiä sekä arvostettuja kansainvälisiä puhujia edelläkävijäorganisaatioista.