Blogi

Lue uusimmat blogikirjoituksemme.

Kaikki kirjoitukset

APS-järjestelmä ja henkilöresurssien suunnittelu

Tuotantokapasiteetin ja henkilöresurssien suunnittelu yhdessä

Tuotantotavasta riippuen henkilöresurssien saatavuus ja osaaminen voi olla kapasiteetin ja laadun hallinnan kannalta yhtä ratkaisevaa kuin koneiden tuotantonopeuden, vaihtoaikojen, ajojärjestysten ja materiaalien saatavuuden huomiointi. Nykyaikainen tuotannonsuunnittelujärjestelmä ottaakin nämä kaikki huomioon.

Koska järjestelmän monimutkaisuus hallittavien komponenttien määrän kasvaessa lisääntyy, on sen helppokäyttöisyyteen kiinnitettävä huomiota. Oleellinen tieto on oltava saatavilla helposti ja visuaalisesti. Tuotannonsuunnittelun kannalta vähemmän tärkeät tiedot tuodaan esiin vain tarvittaessa.

 

Henkilöresurssisuunnittelun tarkoitus

Henkilöstöresurssien suunnittelulla varmistetaan työpisteille riittävä määrä työntekijöitä, joilla on oikea osaaminen suunniteltuja työtehtäviä varten. APS:n on tarkoitus helpottaa tätä ja auttaa välttämään tuotannon hidastumiset, jotka johtuvat henkilöresurssien puutteista.

Suunnittelua tehdään usein tuotannon työnjohdon muiden työtehtävien ohessa ja paineen alla. Usein suunnitelmaa joudutaan myös muuttamaan päivittäin poissaolojen tai muiden yllättävien tapahtumien johdosta. Siksi käyttöliittymän tulisi olla selkeä ja yksinkertainen. Visuaalisuus tukee tässä: kaaviot, taulukot ja grafiikat auttavat käyttäjää hahmottamaan tärkeitä tietoja ja suhteita helposti. Esimerkiksi tuotannonajoitukset, resurssien saatavuus ja työntekijöiden taidot ovat selkeästi esitettävissä visuaalisesti. 

 

Henkilöresurssien onnistunut suunnittelu tuo lukuisia hyötyjä

Kokemustemme mukaan asiakkaamme ovat tavoitelleet ja saaneet seuraavia hyötyjä hyödyntämällä henkilöresurssien suunnittelua osana tuotannonsuunnittelua:

  • Tehokkaampi resurssien käyttö: Henkilöresurssien suunnittelun avulla aikataulutetaan työntekijät oikeisiin työpisteisiin. Vähemmän hukkaa ja parempi tuottavuus.
  • Kustannusten aleneminen: Tarkka henkilöresurssien suunnittelu auttaa vähentämään ylitöitä tai ylimääräisiä työntekijöitä. Tämä puolestaan voi johtaa työvoimakustannusten alenemiseen, kun työtunnit voidaan optimoida tehokkaammin.
  • Vähentynyt seisokkiaika: Oikea henkilöstömäärä ja oikeat taidot varmistavat, että työt etenevät sujuvasti eikä tuotantolinjojen seisokkeja tapahdu tarpeettomasti. Esim. tuotevaihdot eivät ole päällekkäin saatavilla oleviin resursseihin nähden.
  • Parempi työnlaatu ja virheettömyys: Henkilöresurssien suunnittelu auttaa varmistamaan, että jokaiselle tehtävälle on riittävästi osaavaa henkilökuntaa. Tällä saadaan parempaa tuotannon laatua ja vähemmän virheitä.
  • Lisääntynyt operatiivinen joustavuus: Osaamisten huomiointi suunnittelussa antaa mahdollisuuden olla joustavampi ja mukautua nopeammin muuttuviin tuotantotarpeisiin. Tarvittaessa voidaan helposti sovittaa resurssit uudelleen tai lisätä/tiivistää työvoimaa vastaamaan kysyntää. Tässä käyttöliittymän helppous on ratkaisevaa.

Kun työntekijät pääsevät hyvän suunnittelun avulla tekemään osaamistaan vastaavaa työtä järkevästi aikataulutettuna, edistää se työntekijöiden sitoutumista ja tyytyväisyyttä. Kun työntekijät kokevat, että heidän taidoillaan ja osaamisellaan on merkitystä, heidän motivaationsa ja tuottavuutensa yleensä kasvavat. Tätä on usein vaikea mitata suoraan, mutta vaikutus tuottavuuteen voi olla todella suuri. Osaamisten ja taitotasojen huomioiminen antaa perusteita kohdentaa koulutuksetkin oikeisiin asioihin.

Tuotannonsuunnittelujärjestelmä, joka huomioi käytettävissä olevat henkilöresurssit ja osaamiset, tukee tuotannonjohtoa ja työntekijöitä päivittäisessä tekemisessä. Resurssisuunnittelu osana tehokasta ja joustavaa teollisuuslaitoksen ohjausta on nykypäivänä välttämätöntä.

Risto Vuopala

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä

Vaasa EnergyWeek 11.-14.3.2024

Vaasa EnergyWeek on yksi Pohjoismaiden keskeisimmistä energia-alan tapahtumista, jossa alan asiantuntijat eri maista kokoontuvat yhteen jakamaan uusinta tietoa, inspiroitumaan ja luomaan arvokkaita kontakteja. Tämän vuoden tapahtuma järjestetään 11.-14.3.2024 Vaasan kaupungintalolla. Jokaisella tapahtuman päivällä on oma fokuksensa: Energy & Climate, Wind & Renewable Energy, Energy Storage ja Gas Energy. Tapahtuman näytteilleasettajat vaihtuvat päivän teeman mukaan, ja tämän vuoden teemoihin kuuluvat akut ja varastointi, kiertotalous, tulevaisuuden älykkäät kaupungit, digitalisaatio, energia-alan sääntely sekä business ja innovaatiot. Luvassa on lisäksi seminaareja ja tilaisuuksia verkostoitumiseen. Syncron Tech on läsnä tapahtuman jokaisena päivänä, joten tervetuloa vierailemaan osastollamme B9! Nähdään messuilla!

Yrityspäivät 2024 Tampereella

Suomen suurin kaksipäiväinen korkeakouluopiskelijoille suunnattu kontakti- ja rekrytointitapahtuma Yrityspäivät tulee taas! Tapahtuma järjestetään 31.1.–1.2.2024 tuttuun tapaan Tampereen yliopiston Keskustakampuksella ja Hervannan kampuksella. Syncron Tech on mukana Yrityspäivillä torstaina 1. helmikuuta Hervannan kampuksella klo 10-16.

Uusiutuvalla energialla reservimarkkinoille – 5 vinkkiä asiaa harkitseville

Sähkön reservimarkkinoille osallistuminen voi olla hyödyllistä paljon sähköä tuottaville uusiutuvan energian voimalaitoksille, sillä se tarjoaa mahdollisuuden tukea sähköverkkoa ja saada korvausta reservin tarjoamisesta. Reservimarkkinoiden avulla voi monipuolistaa tuotantoyksikön ansaintamalleja ja hyödyntää investointia monipuolisemmin. Tässä blogissa käsittelen hieman sitä, miten uusiutuvan energian kohteita ja sähkövarastoja voidaan hyödyntää uusimpien teknologioiden mukaisesti ja miten asiaan kannattaa perehtyä.