Blogi

Lue uusimmat blogikirjoituksemme.

Kaikki kirjoitukset

APS-järjestelmä ja henkilöresurssien suunnittelu

Tuotantokapasiteetin ja henkilöresurssien suunnittelu yhdessä

Tuotantotavasta riippuen henkilöresurssien saatavuus ja osaaminen voi olla kapasiteetin ja laadun hallinnan kannalta yhtä ratkaisevaa kuin koneiden tuotantonopeuden, vaihtoaikojen, ajojärjestysten ja materiaalien saatavuuden huomiointi. Nykyaikainen tuotannonsuunnittelujärjestelmä ottaakin nämä kaikki huomioon.

Koska järjestelmän monimutkaisuus hallittavien komponenttien määrän kasvaessa lisääntyy, on sen helppokäyttöisyyteen kiinnitettävä huomiota. Oleellinen tieto on oltava saatavilla helposti ja visuaalisesti. Tuotannonsuunnittelun kannalta vähemmän tärkeät tiedot tuodaan esiin vain tarvittaessa.

 

Henkilöresurssisuunnittelun tarkoitus

Henkilöstöresurssien suunnittelulla varmistetaan työpisteille riittävä määrä työntekijöitä, joilla on oikea osaaminen suunniteltuja työtehtäviä varten. APS:n on tarkoitus helpottaa tätä ja auttaa välttämään tuotannon hidastumiset, jotka johtuvat henkilöresurssien puutteista.

Suunnittelua tehdään usein tuotannon työnjohdon muiden työtehtävien ohessa ja paineen alla. Usein suunnitelmaa joudutaan myös muuttamaan päivittäin poissaolojen tai muiden yllättävien tapahtumien johdosta. Siksi käyttöliittymän tulisi olla selkeä ja yksinkertainen. Visuaalisuus tukee tässä: kaaviot, taulukot ja grafiikat auttavat käyttäjää hahmottamaan tärkeitä tietoja ja suhteita helposti. Esimerkiksi tuotannonajoitukset, resurssien saatavuus ja työntekijöiden taidot ovat selkeästi esitettävissä visuaalisesti. 

 

Henkilöresurssien onnistunut suunnittelu tuo lukuisia hyötyjä

Kokemustemme mukaan asiakkaamme ovat tavoitelleet ja saaneet seuraavia hyötyjä hyödyntämällä henkilöresurssien suunnittelua osana tuotannonsuunnittelua:

  • Tehokkaampi resurssien käyttö: Henkilöresurssien suunnittelun avulla aikataulutetaan työntekijät oikeisiin työpisteisiin. Vähemmän hukkaa ja parempi tuottavuus.
  • Kustannusten aleneminen: Tarkka henkilöresurssien suunnittelu auttaa vähentämään ylitöitä tai ylimääräisiä työntekijöitä. Tämä puolestaan voi johtaa työvoimakustannusten alenemiseen, kun työtunnit voidaan optimoida tehokkaammin.
  • Vähentynyt seisokkiaika: Oikea henkilöstömäärä ja oikeat taidot varmistavat, että työt etenevät sujuvasti eikä tuotantolinjojen seisokkeja tapahdu tarpeettomasti. Esim. tuotevaihdot eivät ole päällekkäin saatavilla oleviin resursseihin nähden.
  • Parempi työnlaatu ja virheettömyys: Henkilöresurssien suunnittelu auttaa varmistamaan, että jokaiselle tehtävälle on riittävästi osaavaa henkilökuntaa. Tällä saadaan parempaa tuotannon laatua ja vähemmän virheitä.
  • Lisääntynyt operatiivinen joustavuus: Osaamisten huomiointi suunnittelussa antaa mahdollisuuden olla joustavampi ja mukautua nopeammin muuttuviin tuotantotarpeisiin. Tarvittaessa voidaan helposti sovittaa resurssit uudelleen tai lisätä/tiivistää työvoimaa vastaamaan kysyntää. Tässä käyttöliittymän helppous on ratkaisevaa.

Kun työntekijät pääsevät hyvän suunnittelun avulla tekemään osaamistaan vastaavaa työtä järkevästi aikataulutettuna, edistää se työntekijöiden sitoutumista ja tyytyväisyyttä. Kun työntekijät kokevat, että heidän taidoillaan ja osaamisellaan on merkitystä, heidän motivaationsa ja tuottavuutensa yleensä kasvavat. Tätä on usein vaikea mitata suoraan, mutta vaikutus tuottavuuteen voi olla todella suuri. Osaamisten ja taitotasojen huomioiminen antaa perusteita kohdentaa koulutuksetkin oikeisiin asioihin.

Tuotannonsuunnittelujärjestelmä, joka huomioi käytettävissä olevat henkilöresurssit ja osaamiset, tukee tuotannonjohtoa ja työntekijöitä päivittäisessä tekemisessä. Resurssisuunnittelu osana tehokasta ja joustavaa teollisuuslaitoksen ohjausta on nykypäivänä välttämätöntä.

Risto Vuopala

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä

Mikä estää ottamasta täyttä hyötyä energiamurroksen tuomista mahdollisuuksista?

Energiasiirtymä, murros, muokkaa sähkömarkkinoita kiihkeällä tahdilla. Pelisäännöt muuttuvat ja mukaan on tullut uusia resursseja, markkinapaikkoja, palveluita ja toimijoita. Entisaikaan sähkön tuottajat ennakoivat sähkön kysyntää ja hintatasoja vankan kokemuksensa perusteella, sekä suunnittelivat sähkön tuotannon vastaavasti. Tämä on muuttumassa ja on jo muuttunutkin. Uusiutuvista lähteistä tulevan sähkön tarjonta vaihtelee kysynnästä riippumatta, lisäten hintavaihtelua sähkömarkkinoilla. Hintapiikeillä on taipumus ajan oloon läpäistä sähkön koko toimitusketju, mikä taas on omiaan kannustamaan sähkön loppukäyttäjiä kulutuksen suunnitteluun. Mukautuvammaksi suunnitellulla kulutuksella voidaan alentaa sähkön hankinnan keskihintaa merkittävästi jo nyt - ja kehitys on edelleen voimistumaan päin.

APS-järjestelmä ja henkilöresurssien suunnittelu

Tuotantokapasiteetin ja henkilöresurssien suunnittelu yhdessä Tuotantotavasta riippuen henkilöresurssien saatavuus ja osaaminen voi olla kapasiteetin ja laadun hallinnan kannalta yhtä ratkaisevaa kuin koneiden tuotantonopeuden, vaihtoaikojen, ajojärjestysten ja materiaalien saatavuuden huomiointi. Nykyaikainen tuotannonsuunnittelujärjestelmä ottaakin nämä kaikki huomioon. Koska järjestelmän monimutkaisuus hallittavien komponenttien määrän kasvaessa lisääntyy, on sen helppokäyttöisyyteen kiinnitettävä huomiota. Oleellinen tieto on oltava saatavilla helposti ja visuaalisesti. Tuotannonsuunnittelun kannalta vähemmän tärkeät tiedot tuodaan esiin vain tarvittaessa. Henkilöresurssisuunnittelun tarkoitus Henkilöstöresurssien suunnittelulla varmistetaan työpisteille riittävä määrä työntekijöitä, joilla on oikea osaaminen suunniteltuja työtehtäviä varten. APS:n on tarkoitus helpottaa tätä ja auttaa välttämään tuotannon hidastumiset, jotka johtuvat henkilöresurssien puutteista. Suunnittelua tehdään usein tuotannon työnjohdon muiden työtehtävien ohessa ja paineen alla. Usein suunnitelmaa joudutaan myös muuttamaan päivittäin poissaolojen tai muiden yllättävien tapahtumien johdosta. Siksi käyttöliittymän tulisi olla selkeä ja yksinkertainen. Visuaalisuus tukee tässä: kaaviot, taulukot ja grafiikat auttavat käyttäjää hahmottamaan tärkeitä tietoja ja suhteita helposti. Esimerkiksi tuotannonajoitukset, resurssien saatavuus ja työntekijöiden taidot ovat selkeästi esitettävissä visuaalisesti.

CxO Industry 2023 -tapahtuma Tampereella

Syncron Tech on mukana CxO Industry 2023 -tapahtumassa, joka järjestetään Tampere-talolla 31.8.2023. Jo viidennen kerran järjestettävä tapahtuma kokoaa yhteen satoja C-tason päättäjiä sekä arvostettuja kansainvälisiä puhujia edelläkävijäorganisaatioista.