Blogi

Lue uusimmat blogikirjoituksemme.

Kaikki kirjoitukset

Energiaennusteilla paperi- tai sellutehtaasta rahaa takova kone

Energiaintensiivisessä paperi- ja selluteollisuudessa energiamarkkinoiden muutokset tuntuvat äkkiä kustannuksissa. Tällä hetkellä energiamarkkinat ovat epävakaat. Mikä neuvoksi?

Muutokset uusiutuvien energialähteiden käytössä ja tukemisessa, keskustelut markkinakysynnän kehittymisestä sekä epävarmoista geopoliittisista kysymyksistä ovat aiheuttaneet dramaattisia hintavaihteluita. Hetkellisesti korkea sähkön hinta voi toki olla paperi- ja sellutehtaille myös mahdollisuus, mutta vain, jos tilaisuus hoidetaan kunnolla. Ellei, menetetään massiivinen kustannusetu.

Jos päätöksenteon tueksi on saatavilla tietoa energiakustannuksista, tehtaassa voidaan ripeästi päättää, milloin käytetään sisäisiä tai ulkoisia energiaresursseja ja milloin kannattaa tuottaa ja myydä ylimääräistä sähköä. Tehtaan prosessin rajoitukset ja keskeiset prioriteetit, kuten sellutehtaan soodakattilan vakaa kulku, pystytään ottamaan täysimääräisesti huomioon.

Niinpä niin, mutta kun tehtaat ovat niin erilaisia. On eri kombinaatioita voimalaitoksia, kemiallisen ja mekaanisen massan valmistusta ja pitkiä koneita. Yhden tehtaan ratkaisu ei ole sopiva toiselle tehtaalle. Totta tämäkin. Pointti on, että sähkön markkinahinta on kaikille sama ja joku siitä kuitenkin yrittää ottaa hyödyn irti. Olisiko parempi kilpailutilanteessa jäädä polkemaan paikallaan ja olla ottamatta lisää rahaa tai vähemmän kustannuksia?

Tällä hetkellä sellutehtaat ajavat nasta laudassa. Kaikki menee kaupaksi ja mahdollisesti vielä pitkään ja hyvällä hinnalla. Integraattitehtaan soodakattilaa ei tässä ehdoteta säätäväksi komponentiksi. Säätöä voi tehdä kuorikattila tai muu kuin mustalipeästä kemikaaleja talteenottava kattila. Markkinasellutehtaat ovat taas energiaomavaraisia. Niillä on eri filosofia ajaa kuin integraateilla, joissa pitää ottaa pitkät koneet huomioon.

Paperi- ja kartonkikoneet ovat eri asia. Sähkön huippuhintojen aikaan löytyy integraattitehtaasta usein kipupiste, jonka jälkeen tuotanto on tappiollista, mikäli sähkön hinta on liian korkea. Tällöin saattaa tehdä sievoisen tilin ajamalla mahdollisimman paljon höyryä turbiinin läpi sen sijaan, että käyttäisi sitä paperinvalmistukseen. Jos tehdas ei ole integraatti on energian hinta mahdollisesti vielä ratkaisevammassa asemassa.

Energiaintensiivisessä mekaanisten massojen valmistuksessa on energian hinnalla erittäin merkittävä vaikutus. Kalliin sähköenergian hinnan kipuraja löytyy helposti. Tuolloin voi ennakoivalla toiminnalla saatava säästö olla isokin. Partiolaiset tietävät sen: Ole valmis! Jos nopeita energiamarkkinamuutoksia aikoo ehtiä hyödyntämään, on oleellista olla ajoissa liikkeellä. Selluintegraattia ei mieluusti pysäytellä ja käynnistellä. Asiakastilaukset on hoidettava ajallaan sovitussa laadussa. Ennusteiden ja yhteisen tilannekuvan avulla voidaan mahdollisuudet kuitenkin tunnistaa ajoissa. Tehtaassa tuotettu ylimääräinen sähkö voidaan myydä tai tuotantolaitteita hidastaa tai pysäyttää kokonaan kulutuksen rajoittamiseksi., Erityisesti integroidussa tehtaassa on usein enemmän keinovalikoimaa käytettävissä. Ennusteita voidaan käyttää resurssien aktiiviseen hallintaan, kuten apukattiloiden oikein ajoitettuun käyttöön. Niiden avulla voidaan myös sopeutua kantaverkon vaihteleviin tilanteisiin tai hyödyntää lyhytaikaista ansaintapotentiaalia.

Energiakustannusten ja energian saatavuuden ennustaminen mahdollistaa sen, että nämä suoraan viimeiselle riville vaikuttavat tekijät eivät enää ole rasitteita, jotka on vain hyväksyttävä. Ennustaminen helpottaa sujuvaa reagoimista markkinavoimiin ja sallii tehtaan tehdä edullisempia sopimuksia energiantuottajien ja -jakelijoiden kanssa.

Näin koko tehtaan omaisuus muodostaa rahaa valmistavan koneen, mikä tuo mukavan lisän massan ja paperin tuotannosta saataviin voittoihin. Valmius hyödyntää energiaan liittyvää ennustetietoa suojaa tehdasta tappioilta ja antaa tehtaanjohdon tehdä sitä, mitä sen pitääkin: johtaa ja antaa perusteet ottaa tuottavasta tehtaasta kaikki irti.

Blogin kirjoittajan Risto Vuopalan saa sähköpostilla kiinni osoitteesta: risto.vuopala@syncrontech.com

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä

Avasimme uuden toimipisteen Tampereelle

Laajensimme ja avasimme uuden toimiston Tampereelle!

Energiatehokkuutta voimalaitokselle SyncPowerin avulla

Jokaisen voimalaitoksen energiatehokkuutta voidaan parantaa helposti digitalisaation ja IoT:n keinoin. Saavutettavat hyödyt ovat välittömiä ja hankkeen takaisinmaksuaika tyypillisesti hyvin lyhyt.

Akkuvarastot ja niiden käyttö reservimarkkinoilla lisääntyvät - miksi?

Tuulivoimaloita nousee ympäri maata ehkä Itä-Suomea lukuun ottamatta ja myös aurinkovoima yleistyy sekä yksityis- että teollisuuskokoluokassa. Samalla Fingrid rakentaa uusia yhteyksiä sekä sähköasemia. Sähkövarastoja ilmestyy kiihtyvällä tahdilla, varsinkin kapasiteetin mukaan mitattuna. Näillä asioilla on jotain yhteistä.