Blogi

Lue uusimmat blogikirjoituksemme.

Kaikki kirjoitukset

Energiatehokkuutta voimalaitokselle SyncPowerin avulla

Jokaisen voimalaitoksen energiatehokkuutta voidaan parantaa helposti digitalisaation ja IoT:n keinoin. Saavutettavat hyödyt ovat välittömiä ja hankkeen takaisinmaksuaika tyypillisesti hyvin lyhyt.

Tehokkuutta ja säästöjä tuotantoon

SyncPower on voimalaitoksen prosessitietojen keruu- ja analysointiohjelmisto, jolla voidaan tehostaa laitoksen tuottavuutta ja pienentää päästöjä. Tavoitteena on kokonaisenergiatehokkuuden ja -talouden parantaminen. Tähän päästään seuraamalla prosessia, havaitsemalla muutokset toiminnassa heti kun niitä ilmenee, seuraamalla tärkeimpien päälaitekomponenttien toimivuutta ja kuntoa sekä yhdistämällä ja jakamalla opittu tietotaito koko henkilökunnalle.

SyncPowerin avulla voidaan yhdistää eri automaatio-, prosessitieto-, vaaka- ja laboratoriojärjestelmistä saatavaa dataa käyttäen monipuolista liittymärajapintaa. Tarvittaessa tiedonkeruu voidaan järjestää SyncIoT Edge -tiedonkeruulaitteella ulkopuolisista mittauspisteistä, esimerkiksi lämpökeskuksista.

 

Kattavat seuranta- ja hallintaominaisuudet

Ohjelmistossa on useita toiminnallisuuksia, joilla voidaan seurata ja/tai hallita mm. seuraavia kokonaisuuksia:

  • Ajonhallinta ja ominaiskulutuksen optimointi

Ajonhallinnassa laitoksen prosessi pyritään pitämään jatkuvasti mahdollisimman lähellä optimia eli ajotilanteen suhteen parasta mahdollista suorituskykyä. Reaaliaikainen graafinen ajonhallinta tukee käyttäjää mahdollistaen parhaan ajon, pysyvästi hyvän hyötysuhteen ja siten paremman käyttötalouden.

  • Tuotannonsuunnittelu (prosessihöyry ja/tai kaukolämpö)

SyncPower laskee ennusteista höyryn kulutuksen tarpeen ja muuttaa ennustetta sää- tai tuotantoennusteen muuttuessa. Näin laitoksen ajomoodit ja polttoaineen käyttö voidaan suunnitella optimaalisesti sekä varautua mahdollisiin apukattilakäynnistyksiin - tai mikä parasta - välttyä niiltä.

  • Sähköntuotannon ja -kulutuksen ennustaminen

SyncPower auttaa tuotannon ennustamisessa tuottamalla mahdollisimman tarkkaa höyrynkulutuksen ja sähköntuotannon ennustetta lähitulevaisuuteen. Ennuste mukautuu joustavasti esimerkiksi sääoloista riippuvaisiin muutoksiin. Ennusteiden muutokset on mahdollista lähettää automaattisesti eri sidosryhmille, jolloin poikkeustilanteissa huomio voidaan kohdistaa toimenpiteitä akuutisti tarvitseviin kohteisiin.

  • Lämpötasevalvonta

SyncPowerin avulla eri painetasojen höyrytukkien massa- ja energiataseet saadaan koottuun valvontaan. SyncPower-lämpötasevalvonta havaitsee mittaustiedon puuttumisen, jäätymisen, virhenäyttämät, lämpötilamittausten ryöminnän sekä entalpioiden faasivirheet. Poikkeamista voidaan tuottaa hälytykset esimerkiksi sähköpostiin, puhelimelle tai ohjelman hälytysraporttiin.

  • Voimalaitoksen sisäinen energiatehokkuuden hallinta

Voimalaitoksen omakäyttöenergioiden seurantaan ja kurissa pitämiseen kiinnitetään huomiota aiempaa enemmän. SyncPowerin energiatehokkuudenhallinta ei ole pelkästään raportointia: se myös opastaa ja ilmoittaa poikkeamista. Kuten ajonhallinnassakin, myös omakäyttöjen energiatehokkuuden seurannassa vertaillaan vallitsevaa tilannetta parhaaseen saavutettuun/optimaaliseen tilanteeseen.

 

Pilvipalveluna tai järjestelmätoimituksena, laajat liittymärajapinnat

SyncPower toimitetaan ensisijaisesti SaaS-palveluna pilvestä, tietoturvaan on kiinnitetty erityistä huomiota. Konfigurointityökaluilla SyncPower räätälöidään asiakkaan tuotantoyksikköön sopivaksi ja testataan huolellisesti ennen käyttöönottoa. Järjestelmän työkaluilla asiakkaat voivat halutessaan itsekin ylläpitää järjestelmää.

SyncPower on mahdollista toimittaa myös järjestelmätoimituksena. SyncPower on tietokanta-, selain- ja käyttöjärjestelmäriippumaton. Suorituskykyinen tietokanta mahdollistaa suurten tietomäärien keruun tarkalla resoluutiolla. Syncron Techin laajan liittymäkirjaston avulla pystytään tehokkaasti liittymään mittalaitteisiin, logiikoihin, automaatiojärjestelmiin sekä sisäisiin tai ulkoisiin tietojärjestelmiin ja raportointijärjestelmiin. Mitattu prosessitieto ja laskentojen tulokset voidaan vaivattomasti yhdistää muuhun liiketoiminnan dataan.

 

Tutustu ladattavasta oppaastamme toiminnallisuuksiin tarkemmin ja siihen, miltä ajon aikaiset raportit ja mittaristo näyttävät.

SyncPower OPPAAN LATAUSSIVULLE

 

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä

Olemme mukana PulPaper 2022 -messuilla

Syncron Tech on mukana metsäteollisuuden johtavassa kansainvälisessä PulPaper 2022 -tapahtumassa, joka järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 7.-9.6.2022.

Energiatehokkuus prosessiteollisuudessa

Viime aikoihin saakka prosessiteollisuuden energiakustannukset ovat olleet hyvin ennakoitavissa. Lähiaikojen maakaasun ja sähkön hintojen kuohunnan koetaan muuttaneen tätä. Toisaalta voidaan kuitenkin todeta, että tämä muutos on ollut vain jatkoa pidempiaikaiseen maailmanlaajuiseen energiamarkkinoiden kehitykseen. Kehitykseen, joka tuo haasteita myös prosessiteollisuuteen.

MES-järjestelmä ja tehokas toiminta työpisteellä

Meiltä kysytään tällä hetkellä paljon otsikon teemasta. Miten MES-järjestelmällä voidaan tehostaa toimintaa työpisteellä tavanomaisen tuotantotilanteen vallitessa? Miten järjestelmä tukee työntekijää poikkeustilanteissa?