Blogi

Lue uusimmat blogikirjoituksemme.

Kaikki kirjoitukset

Energiatehokkuutta voimalaitokselle SyncPowerin avulla

Jokaisen voimalaitoksen energiatehokkuutta voidaan parantaa helposti digitalisaation ja IoT:n keinoin. Saavutettavat hyödyt ovat välittömiä ja hankkeen takaisinmaksuaika tyypillisesti hyvin lyhyt.

Tehokkuutta ja säästöjä tuotantoon

SyncPower on voimalaitoksen prosessitietojen keruu- ja analysointiohjelmisto, jolla voidaan tehostaa laitoksen tuottavuutta ja pienentää päästöjä. Tavoitteena on kokonaisenergiatehokkuuden ja -talouden parantaminen. Tähän päästään seuraamalla prosessia, havaitsemalla muutokset toiminnassa heti kun niitä ilmenee, seuraamalla tärkeimpien päälaitekomponenttien toimivuutta ja kuntoa sekä yhdistämällä ja jakamalla opittu tietotaito koko henkilökunnalle.

SyncPowerin avulla voidaan yhdistää eri automaatio-, prosessitieto-, vaaka- ja laboratoriojärjestelmistä saatavaa dataa käyttäen monipuolista liittymärajapintaa. Tarvittaessa tiedonkeruu voidaan järjestää SyncIoT Edge -tiedonkeruulaitteella ulkopuolisista mittauspisteistä, esimerkiksi lämpökeskuksista.

 

Kattavat seuranta- ja hallintaominaisuudet

Ohjelmistossa on useita toiminnallisuuksia, joilla voidaan seurata ja/tai hallita mm. seuraavia kokonaisuuksia:

  • Ajonhallinta ja ominaiskulutuksen optimointi

Ajonhallinnassa laitoksen prosessi pyritään pitämään jatkuvasti mahdollisimman lähellä optimia eli ajotilanteen suhteen parasta mahdollista suorituskykyä. Reaaliaikainen graafinen ajonhallinta tukee käyttäjää mahdollistaen parhaan ajon, pysyvästi hyvän hyötysuhteen ja siten paremman käyttötalouden.

  • Tuotannonsuunnittelu (prosessihöyry ja/tai kaukolämpö)

SyncPower laskee ennusteista höyryn kulutuksen tarpeen ja muuttaa ennustetta sää- tai tuotantoennusteen muuttuessa. Näin laitoksen ajomoodit ja polttoaineen käyttö voidaan suunnitella optimaalisesti sekä varautua mahdollisiin apukattilakäynnistyksiin - tai mikä parasta - välttyä niiltä.

  • Sähköntuotannon ja -kulutuksen ennustaminen

SyncPower auttaa tuotannon ennustamisessa tuottamalla mahdollisimman tarkkaa höyrynkulutuksen ja sähköntuotannon ennustetta lähitulevaisuuteen. Ennuste mukautuu joustavasti esimerkiksi sääoloista riippuvaisiin muutoksiin. Ennusteiden muutokset on mahdollista lähettää automaattisesti eri sidosryhmille, jolloin poikkeustilanteissa huomio voidaan kohdistaa toimenpiteitä akuutisti tarvitseviin kohteisiin.

  • Lämpötasevalvonta

SyncPowerin avulla eri painetasojen höyrytukkien massa- ja energiataseet saadaan koottuun valvontaan. SyncPower-lämpötasevalvonta havaitsee mittaustiedon puuttumisen, jäätymisen, virhenäyttämät, lämpötilamittausten ryöminnän sekä entalpioiden faasivirheet. Poikkeamista voidaan tuottaa hälytykset esimerkiksi sähköpostiin, puhelimelle tai ohjelman hälytysraporttiin.

  • Voimalaitoksen sisäinen energiatehokkuuden hallinta

Voimalaitoksen omakäyttöenergioiden seurantaan ja kurissa pitämiseen kiinnitetään huomiota aiempaa enemmän. SyncPowerin energiatehokkuudenhallinta ei ole pelkästään raportointia: se myös opastaa ja ilmoittaa poikkeamista. Kuten ajonhallinnassakin, myös omakäyttöjen energiatehokkuuden seurannassa vertaillaan vallitsevaa tilannetta parhaaseen saavutettuun/optimaaliseen tilanteeseen.

 

Pilvipalveluna tai järjestelmätoimituksena, laajat liittymärajapinnat

SyncPower toimitetaan ensisijaisesti SaaS-palveluna pilvestä, tietoturvaan on kiinnitetty erityistä huomiota. Konfigurointityökaluilla SyncPower räätälöidään asiakkaan tuotantoyksikköön sopivaksi ja testataan huolellisesti ennen käyttöönottoa. Järjestelmän työkaluilla asiakkaat voivat halutessaan itsekin ylläpitää järjestelmää.

SyncPower on mahdollista toimittaa myös järjestelmätoimituksena. SyncPower on tietokanta-, selain- ja käyttöjärjestelmäriippumaton. Suorituskykyinen tietokanta mahdollistaa suurten tietomäärien keruun tarkalla resoluutiolla. Syncron Techin laajan liittymäkirjaston avulla pystytään tehokkaasti liittymään mittalaitteisiin, logiikoihin, automaatiojärjestelmiin sekä sisäisiin tai ulkoisiin tietojärjestelmiin ja raportointijärjestelmiin. Mitattu prosessitieto ja laskentojen tulokset voidaan vaivattomasti yhdistää muuhun liiketoiminnan dataan.

 

Tutustu ladattavasta oppaastamme toiminnallisuuksiin tarkemmin ja siihen, miltä ajon aikaiset raportit ja mittaristo näyttävät.

SyncPower OPPAAN LATAUSSIVULLE

 

Jari Jurvanen

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä

Mikä estää ottamasta täyttä hyötyä energiamurroksen tuomista mahdollisuuksista?

Energiasiirtymä, murros, muokkaa sähkömarkkinoita kiihkeällä tahdilla. Pelisäännöt muuttuvat ja mukaan on tullut uusia resursseja, markkinapaikkoja, palveluita ja toimijoita. Entisaikaan sähkön tuottajat ennakoivat sähkön kysyntää ja hintatasoja vankan kokemuksensa perusteella, sekä suunnittelivat sähkön tuotannon vastaavasti. Tämä on muuttumassa ja on jo muuttunutkin. Uusiutuvista lähteistä tulevan sähkön tarjonta vaihtelee kysynnästä riippumatta, lisäten hintavaihtelua sähkömarkkinoilla. Hintapiikeillä on taipumus ajan oloon läpäistä sähkön koko toimitusketju, mikä taas on omiaan kannustamaan sähkön loppukäyttäjiä kulutuksen suunnitteluun. Mukautuvammaksi suunnitellulla kulutuksella voidaan alentaa sähkön hankinnan keskihintaa merkittävästi jo nyt - ja kehitys on edelleen voimistumaan päin.

APS-järjestelmä ja henkilöresurssien suunnittelu

Tuotantokapasiteetin ja henkilöresurssien suunnittelu yhdessä Tuotantotavasta riippuen henkilöresurssien saatavuus ja osaaminen voi olla kapasiteetin ja laadun hallinnan kannalta yhtä ratkaisevaa kuin koneiden tuotantonopeuden, vaihtoaikojen, ajojärjestysten ja materiaalien saatavuuden huomiointi. Nykyaikainen tuotannonsuunnittelujärjestelmä ottaakin nämä kaikki huomioon. Koska järjestelmän monimutkaisuus hallittavien komponenttien määrän kasvaessa lisääntyy, on sen helppokäyttöisyyteen kiinnitettävä huomiota. Oleellinen tieto on oltava saatavilla helposti ja visuaalisesti. Tuotannonsuunnittelun kannalta vähemmän tärkeät tiedot tuodaan esiin vain tarvittaessa. Henkilöresurssisuunnittelun tarkoitus Henkilöstöresurssien suunnittelulla varmistetaan työpisteille riittävä määrä työntekijöitä, joilla on oikea osaaminen suunniteltuja työtehtäviä varten. APS:n on tarkoitus helpottaa tätä ja auttaa välttämään tuotannon hidastumiset, jotka johtuvat henkilöresurssien puutteista. Suunnittelua tehdään usein tuotannon työnjohdon muiden työtehtävien ohessa ja paineen alla. Usein suunnitelmaa joudutaan myös muuttamaan päivittäin poissaolojen tai muiden yllättävien tapahtumien johdosta. Siksi käyttöliittymän tulisi olla selkeä ja yksinkertainen. Visuaalisuus tukee tässä: kaaviot, taulukot ja grafiikat auttavat käyttäjää hahmottamaan tärkeitä tietoja ja suhteita helposti. Esimerkiksi tuotannonajoitukset, resurssien saatavuus ja työntekijöiden taidot ovat selkeästi esitettävissä visuaalisesti.

CxO Industry 2023 -tapahtuma Tampereella

Syncron Tech on mukana CxO Industry 2023 -tapahtumassa, joka järjestetään Tampere-talolla 31.8.2023. Jo viidennen kerran järjestettävä tapahtuma kokoaa yhteen satoja C-tason päättäjiä sekä arvostettuja kansainvälisiä puhujia edelläkävijäorganisaatioista.