Blogi

Lue uusimmat blogikirjoituksemme.

Kaikki kirjoitukset

Mikä estää ottamasta täyttä hyötyä energiamurroksen tuomista mahdollisuuksista?

Energiasiirtymä, murros, muokkaa sähkömarkkinoita kiihkeällä tahdilla. Pelisäännöt muuttuvat ja mukaan on tullut uusia resursseja, markkinapaikkoja, palveluita ja toimijoita.


Entisaikaan sähkön tuottajat ennakoivat sähkön kysyntää ja hintatasoja vankan kokemuksensa perusteella, sekä suunnittelivat sähkön tuotannon vastaavasti. Tämä on muuttumassa ja on jo muuttunutkin. Uusiutuvista lähteistä tulevan sähkön tarjonta vaihtelee kysynnästä riippumatta, lisäten hintavaihtelua sähkömarkkinoilla. Hintapiikeillä on taipumus ajan oloon läpäistä sähkön koko toimitusketju, mikä taas on omiaan kannustamaan sähkön loppukäyttäjiä kulutuksen suunnitteluun. Mukautuvammaksi suunnitellulla kulutuksella voidaan alentaa sähkön hankinnan keskihintaa merkittävästi jo nyt - ja kehitys on edelleen voimistumaan päin.

Osallistuminen säätösähkö- ja reservimarkkinoille on lisääntynyt vähitellen. Mahdollisuudet osallistumiseen paranevat sitä mukaa kun sähkön kulutuksen mukauttamisen menetelmät kehittyvät ja arkipäiväistyvät. Kuitenkin toimintaympäristön luomista mahdollisuuksista huolimatta into ottaa tarjolla olevaa teknologiaa käyttöön on ollut vaisua. Toimijana, joka kehittää ja tuottaa juuri näitä palveluja teollisuudelle, olemme hämmästelleet tätä vaisuutta. Vallitsevan trendin mukaisesti tiedustelimme syytä jarrutteluun tunnetulta tekoälysovellukselta ja saimme seuraavan vastauksen:

Teollisuus on ollut hidas osallistumaan sähkömarkkinapaikoille useista syistä:

  1. Tietoisuuden puute: Jotkut energiaintensiiviset yritykset eivät ehkä ole tietoisia energiamarkkinapaikoille osallistumisen eduista tai heillä ei ehkä ole asiantuntemusta navigoida monimutkaisilla energiamarkkinoilla.
  2. Kustannukset ja monimutkaisuus: Energiamarkkinapaikoille osallistuminen voi vaatia merkittäviä investointeja teknologiaan, infrastruktuuriin ja henkilöstöön. Joillekin yrityksille osallistumisen kustannukset ja monimutkaisuus voivat olla suuremmat kuin mahdolliset hyödyt.
  3. Sääntelyn ja politiikan esteet: Jotkin energiaintensiiviset yritykset voivat kohdata sääntelyn tai politiikan esteitä, jotka rajoittavat niiden mahdollisuuksia osallistua energiamarkkinoille. Joillakin lainkäyttöalueilla voi esimerkiksi olla rajoituksia sille, kuinka paljon energiayhtiöt voivat myydä takaisin verkkoon, tai ne eivät ehkä salli tietyntyyppistä energian tuotantoa tai varastointia.
  4. Joustavuuden puute: Energiaintensiiviset teollisuudenalat, kuten sellu- ja paperiteollisuus, kaivosteollisuus tai teräksen valmistus, vaativat jatkuvaa ja vakaata energian saantia. Jotkut yritykset saattavat epäröidä osallistua energiamarkkinapaikoille, koska pelätään, että energiahuollon vaihtelut voivat häiritä niiden toimintaa.
  5. Riskien välttäminen: Energiaintensiivinen teollisuus on tyypillisesti riskialtista, ja monet yritykset luottavat mieluummin vakiintuneisiin liiketoimintakäytäntöihin kuin ottavat riskejä testaamattomilla markkinoilla.

Saamamme vastaus ei täysin vakuuttanut meitä. Mielestämme nuo luetellut kohdat ovat enemmän tai vähemmän tekosyitä ja myyttejä. Haluamme haastaa myytin murtajaisiin kaikkia toimijoita, jotka tunnistavat aihepiiriä omakseen. Sähkömarkkinapaikat tarjoavat uusia tulovirtoja, parannettua energianhallintaa ja kykyä alentaa kustannuksia. Yhteistyössä palveluntarjoajien kanssa, osallistumalla uusille markkinapaikoille ja ottamalla käyttöön uusia energianhallintastrategioita, sähköä käyttävä teollisuus voi parantaa menestystään muuttuvassa ympäristössä.


Nyt hyödyt irti energiasiirtymästä!

Syncron Tech
Syncron Tech toimittaa teollisuuden ja energiatoimialan tuotannonhallinnan ohjelmistoratkaisuja pilvipalveluna ja järjestelmätoimituksina.

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä

Mikä estää ottamasta täyttä hyötyä energiamurroksen tuomista mahdollisuuksista?

Energiasiirtymä, murros, muokkaa sähkömarkkinoita kiihkeällä tahdilla. Pelisäännöt muuttuvat ja mukaan on tullut uusia resursseja, markkinapaikkoja, palveluita ja toimijoita. Entisaikaan sähkön tuottajat ennakoivat sähkön kysyntää ja hintatasoja vankan kokemuksensa perusteella, sekä suunnittelivat sähkön tuotannon vastaavasti. Tämä on muuttumassa ja on jo muuttunutkin. Uusiutuvista lähteistä tulevan sähkön tarjonta vaihtelee kysynnästä riippumatta, lisäten hintavaihtelua sähkömarkkinoilla. Hintapiikeillä on taipumus ajan oloon läpäistä sähkön koko toimitusketju, mikä taas on omiaan kannustamaan sähkön loppukäyttäjiä kulutuksen suunnitteluun. Mukautuvammaksi suunnitellulla kulutuksella voidaan alentaa sähkön hankinnan keskihintaa merkittävästi jo nyt - ja kehitys on edelleen voimistumaan päin.

APS-järjestelmä ja henkilöresurssien suunnittelu

Tuotantokapasiteetin ja henkilöresurssien suunnittelu yhdessä Tuotantotavasta riippuen henkilöresurssien saatavuus ja osaaminen voi olla kapasiteetin ja laadun hallinnan kannalta yhtä ratkaisevaa kuin koneiden tuotantonopeuden, vaihtoaikojen, ajojärjestysten ja materiaalien saatavuuden huomiointi. Nykyaikainen tuotannonsuunnittelujärjestelmä ottaakin nämä kaikki huomioon. Koska järjestelmän monimutkaisuus hallittavien komponenttien määrän kasvaessa lisääntyy, on sen helppokäyttöisyyteen kiinnitettävä huomiota. Oleellinen tieto on oltava saatavilla helposti ja visuaalisesti. Tuotannonsuunnittelun kannalta vähemmän tärkeät tiedot tuodaan esiin vain tarvittaessa. Henkilöresurssisuunnittelun tarkoitus Henkilöstöresurssien suunnittelulla varmistetaan työpisteille riittävä määrä työntekijöitä, joilla on oikea osaaminen suunniteltuja työtehtäviä varten. APS:n on tarkoitus helpottaa tätä ja auttaa välttämään tuotannon hidastumiset, jotka johtuvat henkilöresurssien puutteista. Suunnittelua tehdään usein tuotannon työnjohdon muiden työtehtävien ohessa ja paineen alla. Usein suunnitelmaa joudutaan myös muuttamaan päivittäin poissaolojen tai muiden yllättävien tapahtumien johdosta. Siksi käyttöliittymän tulisi olla selkeä ja yksinkertainen. Visuaalisuus tukee tässä: kaaviot, taulukot ja grafiikat auttavat käyttäjää hahmottamaan tärkeitä tietoja ja suhteita helposti. Esimerkiksi tuotannonajoitukset, resurssien saatavuus ja työntekijöiden taidot ovat selkeästi esitettävissä visuaalisesti.

CxO Industry 2023 -tapahtuma Tampereella

Syncron Tech on mukana CxO Industry 2023 -tapahtumassa, joka järjestetään Tampere-talolla 31.8.2023. Jo viidennen kerran järjestettävä tapahtuma kokoaa yhteen satoja C-tason päättäjiä sekä arvostettuja kansainvälisiä puhujia edelläkävijäorganisaatioista.