Blogi

Lue uusimmat blogikirjoituksemme.

Kaikki kirjoitukset

Pullonkaulojen hallinnalla sujuvampaan tuotantoon

Tiedätkö missä ovat tehtaan pullonkaulat eri tilanteissa? Tiedätkö mitä asialle voisi tehdä?

Kaikissa paperi- tai sellutehtaan tuotantoprosessin vaiheissa voi esiintyä enemmän tai vähemmän johdonmukaista jähmeyttä. Tehtaassa, jota pyritään ajamaan tasapainossa ja jossa kaikilla osastoilla on käsitys toistensa tilanteesta, voidaan varmistaa, etteivät paikalliset tuotannon pullonkaulat aiheuta heijastusvaikutusta koko prosessiin.

Kun pullonkaulat tunnetaan, niitä voidaan hallita. Joskus kuitenkin pullonkaulan sijainnin tunnistaminen voi olla ongelmallista. Joskus pullonkaula siirtyy prosessin osasta toiseen tilanteesta riippuen. Pullonkauloilla on tapana ajan kanssa muodostua prosessin kalleimpaan osaan, mikä onkin hyvä tilanne. Ei pidä sallia tilannetta, jossa kallis komponentti ei toimi tehokkaasti, kun sitä jarruttaa halpa komponentti jossain toisessa kohtaa.

Pullonkauloja voidaan tunnistaa ohjelmallisesti. Jos tehtaan ajamista jatketaan vallitsevilla nopeuksilla, ohjelma kertoo sen hetkisen rajoittavan tai pullonkaulana olevan prosessiosan ja ennustaa, millä osastolla ja milloin seuraavaksi tapahtuu yli- tai alivuoto. Syncron Tech on tutkinut ja kehittänyt työkaluja tehtaan tasapainotilan hallintaan. Yksinkertaistettuna ideana on valitun osaston ja sen optimaalisen tuotantonopeuden perusteella määrittää koko tehtaalle tasapainotettu tuotantonopeus ja laskea kunkin osaston vastaava tasapainonopeus. Lasketut optimaaliset tasapainonopeudet näytetään käyttäjille kaikkien osastojen todellisten nopeuksien ohella.

Tehtaan optimaalinen nopeus voi vaihdella esimerkiksi markkinatilanteen mukaan. Tyypillisesti se on suurin pullonkaulan mukaan synkronoitu nopeus. Tehokkaasti lähellä tasapainotilaa ajetussa sellutehtaassa syntyy vähemmän tarvetta prosessien nopeuttamiseen tai hidastamiseen tai peräti alas- ja ylösajoon, mikä mahdollistaa esimerkiksi tasaisemman laadun ja vähemmän tuotteen speksin ulkopuolista tuotantoa.

Väliaikaisten pullonkaulojen vaikutuksia voidaan hallita yhteisen tilannekuvan avulla. Tehdasta ohjaavalle henkilöstölle visualisoidaan historiatietoa, puskurivarastojen ennusteita ja tuotantonopeuksia, jolloin saadaan perusteet ohjata kohti tasapainoa näiden tasojen säätämisen kautta. Kaikki operaattoreista aina tehtaan johtoon asti näkevät visualisoinneista helposti, miten parhaiten nopeuttaa tai hidastaa alku- tai loppupään prosesseja niin, että koko tehtaan ajonopeus olisi kokonaisuuden kannalta paras mahdollinen. Suoraviivaista ja helppoa? Ei ihan, sillä tässä prosessissa ovat mukana perinteiset osastorajat ja vakiintuneet toimintatavat osastokohtaisine tunnuslukuineen. Tarvitaan muutosprosessi, jolla eri osastot alkavat toimia koko tehtaan edun mukaan. Tämä ei synny ilman johdon sitoutumista. Työkalu siis on, mutta sen hyödyt saadaan yhteispelillä.

Kun pullonkaulat ovat hallinnassa, tuotanto on sujuvaa, laatu tasaista ja tuotantokapasiteetti saadaan hyödynnettyä parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi tulevien pullonkaulojen ennustaminen helpottuu, mikä puolestaan auttaa tunnistamaan mahdolliset investointitarpeet toimitusvarmuuden parantamiseksi. Ajantasaiset ja tarkat toimitukset lisäävät paitsi asiakastyytyväisyyttä myös myyntiä.

Blogin kirjoittajan tuotepäällikkö Tuomas Vuoriluodon saa sähköpostilla kiinni osoitteesta: tuomas.vuoriluoto@syncrontech.com

Tuomas Vuoriluoto

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä

Mikä estää ottamasta täyttä hyötyä energiamurroksen tuomista mahdollisuuksista?

Energiasiirtymä, murros, muokkaa sähkömarkkinoita kiihkeällä tahdilla. Pelisäännöt muuttuvat ja mukaan on tullut uusia resursseja, markkinapaikkoja, palveluita ja toimijoita. Entisaikaan sähkön tuottajat ennakoivat sähkön kysyntää ja hintatasoja vankan kokemuksensa perusteella, sekä suunnittelivat sähkön tuotannon vastaavasti. Tämä on muuttumassa ja on jo muuttunutkin. Uusiutuvista lähteistä tulevan sähkön tarjonta vaihtelee kysynnästä riippumatta, lisäten hintavaihtelua sähkömarkkinoilla. Hintapiikeillä on taipumus ajan oloon läpäistä sähkön koko toimitusketju, mikä taas on omiaan kannustamaan sähkön loppukäyttäjiä kulutuksen suunnitteluun. Mukautuvammaksi suunnitellulla kulutuksella voidaan alentaa sähkön hankinnan keskihintaa merkittävästi jo nyt - ja kehitys on edelleen voimistumaan päin.

APS-järjestelmä ja henkilöresurssien suunnittelu

Tuotantokapasiteetin ja henkilöresurssien suunnittelu yhdessä Tuotantotavasta riippuen henkilöresurssien saatavuus ja osaaminen voi olla kapasiteetin ja laadun hallinnan kannalta yhtä ratkaisevaa kuin koneiden tuotantonopeuden, vaihtoaikojen, ajojärjestysten ja materiaalien saatavuuden huomiointi. Nykyaikainen tuotannonsuunnittelujärjestelmä ottaakin nämä kaikki huomioon. Koska järjestelmän monimutkaisuus hallittavien komponenttien määrän kasvaessa lisääntyy, on sen helppokäyttöisyyteen kiinnitettävä huomiota. Oleellinen tieto on oltava saatavilla helposti ja visuaalisesti. Tuotannonsuunnittelun kannalta vähemmän tärkeät tiedot tuodaan esiin vain tarvittaessa. Henkilöresurssisuunnittelun tarkoitus Henkilöstöresurssien suunnittelulla varmistetaan työpisteille riittävä määrä työntekijöitä, joilla on oikea osaaminen suunniteltuja työtehtäviä varten. APS:n on tarkoitus helpottaa tätä ja auttaa välttämään tuotannon hidastumiset, jotka johtuvat henkilöresurssien puutteista. Suunnittelua tehdään usein tuotannon työnjohdon muiden työtehtävien ohessa ja paineen alla. Usein suunnitelmaa joudutaan myös muuttamaan päivittäin poissaolojen tai muiden yllättävien tapahtumien johdosta. Siksi käyttöliittymän tulisi olla selkeä ja yksinkertainen. Visuaalisuus tukee tässä: kaaviot, taulukot ja grafiikat auttavat käyttäjää hahmottamaan tärkeitä tietoja ja suhteita helposti. Esimerkiksi tuotannonajoitukset, resurssien saatavuus ja työntekijöiden taidot ovat selkeästi esitettävissä visuaalisesti.

CxO Industry 2023 -tapahtuma Tampereella

Syncron Tech on mukana CxO Industry 2023 -tapahtumassa, joka järjestetään Tampere-talolla 31.8.2023. Jo viidennen kerran järjestettävä tapahtuma kokoaa yhteen satoja C-tason päättäjiä sekä arvostettuja kansainvälisiä puhujia edelläkävijäorganisaatioista.