Blogi

Lue uusimmat blogikirjoituksemme.

Kaikki kirjoitukset

Pullonkaulojen hallinnalla sujuvampaan tuotantoon

Tiedätkö missä ovat tehtaan pullonkaulat eri tilanteissa? Tiedätkö mitä asialle voisi tehdä?

Kaikissa paperi- tai sellutehtaan tuotantoprosessin vaiheissa voi esiintyä enemmän tai vähemmän johdonmukaista jähmeyttä. Tehtaassa, jota pyritään ajamaan tasapainossa ja jossa kaikilla osastoilla on käsitys toistensa tilanteesta, voidaan varmistaa, etteivät paikalliset tuotannon pullonkaulat aiheuta heijastusvaikutusta koko prosessiin.

Kun pullonkaulat tunnetaan, niitä voidaan hallita. Joskus kuitenkin pullonkaulan sijainnin tunnistaminen voi olla ongelmallista. Joskus pullonkaula siirtyy prosessin osasta toiseen tilanteesta riippuen. Pullonkauloilla on tapana ajan kanssa muodostua prosessin kalleimpaan osaan, mikä onkin hyvä tilanne. Ei pidä sallia tilannetta, jossa kallis komponentti ei toimi tehokkaasti, kun sitä jarruttaa halpa komponentti jossain toisessa kohtaa.

Pullonkauloja voidaan tunnistaa ohjelmallisesti. Jos tehtaan ajamista jatketaan vallitsevilla nopeuksilla, ohjelma kertoo sen hetkisen rajoittavan tai pullonkaulana olevan prosessiosan ja ennustaa, millä osastolla ja milloin seuraavaksi tapahtuu yli- tai alivuoto. Syncron Tech on tutkinut ja kehittänyt työkaluja tehtaan tasapainotilan hallintaan. Yksinkertaistettuna ideana on valitun osaston ja sen optimaalisen tuotantonopeuden perusteella määrittää koko tehtaalle tasapainotettu tuotantonopeus ja laskea kunkin osaston vastaava tasapainonopeus. Lasketut optimaaliset tasapainonopeudet näytetään käyttäjille kaikkien osastojen todellisten nopeuksien ohella.

Tehtaan optimaalinen nopeus voi vaihdella esimerkiksi markkinatilanteen mukaan. Tyypillisesti se on suurin pullonkaulan mukaan synkronoitu nopeus. Tehokkaasti lähellä tasapainotilaa ajetussa sellutehtaassa syntyy vähemmän tarvetta prosessien nopeuttamiseen tai hidastamiseen tai peräti alas- ja ylösajoon, mikä mahdollistaa esimerkiksi tasaisemman laadun ja vähemmän tuotteen speksin ulkopuolista tuotantoa.

Väliaikaisten pullonkaulojen vaikutuksia voidaan hallita yhteisen tilannekuvan avulla. Tehdasta ohjaavalle henkilöstölle visualisoidaan historiatietoa, puskurivarastojen ennusteita ja tuotantonopeuksia, jolloin saadaan perusteet ohjata kohti tasapainoa näiden tasojen säätämisen kautta. Kaikki operaattoreista aina tehtaan johtoon asti näkevät visualisoinneista helposti, miten parhaiten nopeuttaa tai hidastaa alku- tai loppupään prosesseja niin, että koko tehtaan ajonopeus olisi kokonaisuuden kannalta paras mahdollinen. Suoraviivaista ja helppoa? Ei ihan, sillä tässä prosessissa ovat mukana perinteiset osastorajat ja vakiintuneet toimintatavat osastokohtaisine tunnuslukuineen. Tarvitaan muutosprosessi, jolla eri osastot alkavat toimia koko tehtaan edun mukaan. Tämä ei synny ilman johdon sitoutumista. Työkalu siis on, mutta sen hyödyt saadaan yhteispelillä.

Kun pullonkaulat ovat hallinnassa, tuotanto on sujuvaa, laatu tasaista ja tuotantokapasiteetti saadaan hyödynnettyä parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi tulevien pullonkaulojen ennustaminen helpottuu, mikä puolestaan auttaa tunnistamaan mahdolliset investointitarpeet toimitusvarmuuden parantamiseksi. Ajantasaiset ja tarkat toimitukset lisäävät paitsi asiakastyytyväisyyttä myös myyntiä.

Blogin kirjoittajan tuotepäällikkö Tuomas Vuoriluodon saa sähköpostilla kiinni osoitteesta: tuomas.vuoriluoto@syncrontech.com

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä

Yrityspäivät Tampereella 1.-2.2.2023

Vuosittain järjestettävä korkeakouluopiskelijoille suunnattu kontakti- ja rekrytointitapahtuma Yrityspäivät tulee taas! Yrityspäivät 2023 järjestetään 1.-2. helmikuuta Tampereen yliopiston Keskustakampuksella ja Hervannan kampuksella. Yrityspäivien tämän vuoden teemana on kansainvälinen osaaminen, jolla korostetaan ulkomaisten vaihto- ja tutkinto-opiskelijoiden ammattitaitoa suomalaisten opiskelijoiden kansainvälisyyden lisäksi.

FBI 2023 -päivä kokoaa tammikuussa Ouluun metsäteollisuuden nykyiset ja tulevaisuuden osaajat

Syncron Tech on mukana FBI 2023 -päivässä (Forest-based Industries), joka kokoaa yhteen metsäteollisuuden osaajia ja opiskelijoita. FBI-päivä järjestetään keskiviikkona 25.1.2023 Radisson Blu:ssa Oulussa ja tapahtuman käytännön järjestelyistä vastaa tänä vuonna Oulun yliopiston Prosessikilta.

Olemme mukana Energia 2022 -messuilla

Syncron Tech on mukana Energiamessuilla, joka on Suomen suurin energia-alan päätapahtuma Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 25.-27.10.2022.