Blogi

Lue uusimmat blogikirjoituksemme.

Kaikki kirjoitukset

Pullonkaulojen hallinnalla sujuvampaan tuotantoon

Tiedätkö missä ovat tehtaan pullonkaulat eri tilanteissa? Tiedätkö mitä asialle voisi tehdä?

Kaikissa paperi- tai sellutehtaan tuotantoprosessin vaiheissa voi esiintyä enemmän tai vähemmän johdonmukaista jähmeyttä. Tehtaassa, jota pyritään ajamaan tasapainossa ja jossa kaikilla osastoilla on käsitys toistensa tilanteesta, voidaan varmistaa, etteivät paikalliset tuotannon pullonkaulat aiheuta heijastusvaikutusta koko prosessiin.

Kun pullonkaulat tunnetaan, niitä voidaan hallita. Joskus kuitenkin pullonkaulan sijainnin tunnistaminen voi olla ongelmallista. Joskus pullonkaula siirtyy prosessin osasta toiseen tilanteesta riippuen. Pullonkauloilla on tapana ajan kanssa muodostua prosessin kalleimpaan osaan, mikä onkin hyvä tilanne. Ei pidä sallia tilannetta, jossa kallis komponentti ei toimi tehokkaasti, kun sitä jarruttaa halpa komponentti jossain toisessa kohtaa.

Pullonkauloja voidaan tunnistaa ohjelmallisesti. Jos tehtaan ajamista jatketaan vallitsevilla nopeuksilla, ohjelma kertoo sen hetkisen rajoittavan tai pullonkaulana olevan prosessiosan ja ennustaa, millä osastolla ja milloin seuraavaksi tapahtuu yli- tai alivuoto. Syncron Tech on tutkinut ja kehittänyt työkaluja tehtaan tasapainotilan hallintaan. Yksinkertaistettuna ideana on valitun osaston ja sen optimaalisen tuotantonopeuden perusteella määrittää koko tehtaalle tasapainotettu tuotantonopeus ja laskea kunkin osaston vastaava tasapainonopeus. Lasketut optimaaliset tasapainonopeudet näytetään käyttäjille kaikkien osastojen todellisten nopeuksien ohella.

Tehtaan optimaalinen nopeus voi vaihdella esimerkiksi markkinatilanteen mukaan. Tyypillisesti se on suurin pullonkaulan mukaan synkronoitu nopeus. Tehokkaasti lähellä tasapainotilaa ajetussa sellutehtaassa syntyy vähemmän tarvetta prosessien nopeuttamiseen tai hidastamiseen tai peräti alas- ja ylösajoon, mikä mahdollistaa esimerkiksi tasaisemman laadun ja vähemmän tuotteen speksin ulkopuolista tuotantoa.

Väliaikaisten pullonkaulojen vaikutuksia voidaan hallita yhteisen tilannekuvan avulla. Tehdasta ohjaavalle henkilöstölle visualisoidaan historiatietoa, puskurivarastojen ennusteita ja tuotantonopeuksia, jolloin saadaan perusteet ohjata kohti tasapainoa näiden tasojen säätämisen kautta. Kaikki operaattoreista aina tehtaan johtoon asti näkevät visualisoinneista helposti, miten parhaiten nopeuttaa tai hidastaa alku- tai loppupään prosesseja niin, että koko tehtaan ajonopeus olisi kokonaisuuden kannalta paras mahdollinen. Suoraviivaista ja helppoa? Ei ihan, sillä tässä prosessissa ovat mukana perinteiset osastorajat ja vakiintuneet toimintatavat osastokohtaisine tunnuslukuineen. Tarvitaan muutosprosessi, jolla eri osastot alkavat toimia koko tehtaan edun mukaan. Tämä ei synny ilman johdon sitoutumista. Työkalu siis on, mutta sen hyödyt saadaan yhteispelillä.

Kun pullonkaulat ovat hallinnassa, tuotanto on sujuvaa, laatu tasaista ja tuotantokapasiteetti saadaan hyödynnettyä parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi tulevien pullonkaulojen ennustaminen helpottuu, mikä puolestaan auttaa tunnistamaan mahdolliset investointitarpeet toimitusvarmuuden parantamiseksi. Ajantasaiset ja tarkat toimitukset lisäävät paitsi asiakastyytyväisyyttä myös myyntiä.

Blogin kirjoittajan tuotepäällikkö Tuomas Vuoriluodon saa sähköpostilla kiinni osoitteesta: tuomas.vuoriluoto@syncrontech.com

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä

Olemme mukana PulPaper 2022 -messuilla

Syncron Tech on mukana metsäteollisuuden johtavassa kansainvälisessä PulPaper 2022 -tapahtumassa, joka järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 7.-9.6.2022.

Energiatehokkuus prosessiteollisuudessa

Viime aikoihin saakka prosessiteollisuuden energiakustannukset ovat olleet hyvin ennakoitavissa. Lähiaikojen maakaasun ja sähkön hintojen kuohunnan koetaan muuttaneen tätä. Toisaalta voidaan kuitenkin todeta, että tämä muutos on ollut vain jatkoa pidempiaikaiseen maailmanlaajuiseen energiamarkkinoiden kehitykseen. Kehitykseen, joka tuo haasteita myös prosessiteollisuuteen.

MES-järjestelmä ja tehokas toiminta työpisteellä

Meiltä kysytään tällä hetkellä paljon otsikon teemasta. Miten MES-järjestelmällä voidaan tehostaa toimintaa työpisteellä tavanomaisen tuotantotilanteen vallitessa? Miten järjestelmä tukee työntekijää poikkeustilanteissa?