System message
Content

SyncPlan®

Reaaliaikainen tuotannon suunnittelu-, ajoitus- ja optimointityökalu.

SyncPlania® voidaan käyttää erilaisiin suunnittelutehtäviin perinteisestä karkea- ja hienosuunnittelusta aina tehdaslattialla poikkeamien pohjalta tehtäviin tarkennuksiin ja muutoksiin saakka. Suunnittelu voi kattaa esimerkiksi tuotantoerät, materiaalin käytöt (reseptit), tuotantokoneiden ja linjojen käytön sekä laadun ja tehokkuuden suunnittelun tai optimoinnin.

SyncPlan® liitetään usein toiminnanohjausjärjestelmän lähtötietoihin (asiakas/tuotantotilaukseen) sekä myös tuotannon hallintaan (voi olla osa laajempaa SyncMES®-toteutusta). Se tarjoaa suunnittelijalle tehokkaan visuaalisen työkalun ja on laajennettavissa pitkälle viedyillä optimointialgoritmeilla koko laitoksen tuotannon optimointiin.

Terästeollisuudessa ja metallien jalostuksessa

 • Sulatuksien ja valun suunnittelu
 • Seosainelaskenta
 • Asiakastilausten, valun ja leikkausten optimointi
 • Lajin vaihtojen suunnittelu

Kemian teollisuudessa

 • Kustannusten ja varaston optimointi
 • Raaka-aineiden hankinnan suunnittelu
 • Yksikköprosessien synkronointi
 • Pakkaussuunnittelu

Elintarviketeollisuudessa

 • Kustannusten, varastojen ja toimitusajan minimointi
 • Poikkeamien huomiointi
 • Laadun suunnittelu ja optimointi

Konepajateollisuudessa ja resurssien optimoinnissa

 • Materiaali- ja resurssisuunnittelu
 • Suunnitelman toteutuskelpoisuuden huomiointi
 • Heuristinen tai optimoitu ajoitus
SyncPlan® moduulit ovat joustavasti valittavissa tarpeen mukaan - toteutus voi lähteä suunnittelijan visualisointityökalusta ja kasvaa tarpeiden mukaam kattamaan koko laitoksen suunnittelun ja automaattisen optimoinnin.