System message
Content

SyncPower® CHP

SyncPower® CHP
CHP-laitoksen ajamisen ennustaminen ja tuotannonsuunnittelu lähtevät samasta laskennasta

 

SyncPower® CHP – ajon ohjaus- ja tuotantosuunnitelmamoduuli on kehitetty helpottamaan CHP-laitoksen henkilökunnan arkea tuotannon suunnittelussa ja budjetoinnissa, sähkömarkkinoilla toimimisessa ja laitoksen tehokkaassa ajossa.

Tuotteessa on varauduttu sähkömarkkinoiden muutoksiin joustavilla sähkökauppalisäsovelluksilla sekä mahdollisuudella muuttaa tasejakso tarvittavaksi, esimerkiksi 15 minuutiksi.

SyncPower® CHP on integroitu kokonaisuus, joka yhdistää oleelliset lähtötiedot (mm. lämpötilaennusteet ja kulutusprofiilit), laitoksen ominaisuudet, sähkömarkkinoiden mahdollisuudet sekä kokemustiedon ja toteuman tuotantosuunnitelman pohjaksi. Näistä saadaan nykyhetkeä kohti tarkentuva ajosuunnitelma laitoksen käyttöhenkilökunnalle ja johdolle kokonaisnäkymä budjetoinnista kuluvan tunnin ajoon ja sen toteumaan.

Ajo-ohje käyttöhenkilökunnalle – Graafinen operaattorinäyttö

SyncPower® CHP -moduulin avulla lasketaan ajosuunnitelma ja esitetään se graafisesti operaattoreille sisältäen suunnitelman kuluvalle tunnille, seuraavalle vuorokaudelle sekä kuluvalle viikolle. Moduuli huomioi sään muutokset, kulutustarpeen ja prosessin tilan muutokset ja niiden vaikutukset tuotantotapoihin.

SyncPowerFocus

Graafinen operaattorinäyttö on tarkoitettu käyttöhenkilökunnalle laitoksen ajon seurantavälineeksi. Sen avulla voidaan laitosta ajaa mahdollisimman tarkasti suunnitelman mukaan ja antaa operaattoreille ajantasainen tieto ajoon vaikuttavista tekijöistä ja tilanteista. Visuaalinen ylläpitonäyttö helpottaa käyttäjän arkirutiineja ja auttaa hahmottamaan voimalaitoksen tulevan ajotarpeen.

Sähkökaupat

Sähkökauppa mahdollistaa osallistumisen pörssisähkökaupan tekoon (SPOT markkinat). Toiminnot sovitetaan sen mukaan halutaanko osallistua esimerkiksi hintariippuvaiseen kysyntäjoustoon tai taajuusohjattuun häiriö- ja käyttöreserviin.

Järjestelmä voi tuottaa ehdotukset kaupoista ajantasaisten hintojen ja prosessimittausten tuloksena, jotka käyttäjä vahvistaa. Vaihtoehtoisesti käyttäjä voi syöttää kaupat kokonaan itse. Sähkökaupat huomioidaan ennusteissa ja ajo-ohjeen laskennassa sekä informoidaan operaattorille. Sähkökauppatiedot välitetään automaattisen liittymän kautta tasevastaavalle.

Tuotannon suunnittelu

Työkalu tekee seuraavan ajokauden perustuotantosuunnitelman vuorokausi- ja kuukausitasolla perustuen laitoskarakteristikan malliin ja tuotantoalueen pitkäaikaiseen keskiarvolämpötila käyrään.

Tuotantosuunnitelma on mahdollista lukita ja sitä voidaan myös täsmentää manuaalisesti.

Toteutuneen ajon tulosten tuominen vertailuun antaa mahdollisuuden verrata sekä ennusteen hyvyyttä, että toteutuneen ajon hyvyyttä. Tuloksista voidaan päätellä mm. trippien, ajotapojen ja polttoaineen käytön vaikutus toteutuneen tuotannon ja ennusteen välillä.

 

 

 

 

Tuotepäällikkö  

Seppo Vihinen

 
ST 1214 032 svi virall 150x225 

SyncPower® CHP toiminnot

  • Ajon seuranta
  • Ajon opastus seuraavalle vuorokaudelle
  • Ennusteiden laskenta ja tarkentava laskenta
  • Laskennan manuaalinen korjailu ja pörssikauppaan osallistuminen
  • Perus tuotantosuunnitelma
  • Tarkennettu tuotantosuunnitelma
  • Tarvittavat graafit ja raportit sekä välineet toimintojen hallinnointiin

 

SyncPower® CHP kuuluu SyncPower® tuoteperheeseen.