System message
Content

SyncPower® EMS

SyncPower® EMS on energianhallintajärjestelmä teollisuudelle sekä sähkö- ja jakeluverkkoyhtiöille

SyncPower® EMS (Energy Management System) on kehitetty alunperin energiaa tuotannossa paljon käyttävän teollisuuden tarpeisiin. Usein höyryn ja esim. maakaasun käyttöä optimoidaan sähkönkäytön rinnalla. Energia (höyry ja sähkö) voidaan ostaa kokonaan ulkoa tai tuottaa osin tai kokonaan itse omissa voimalaitoksissa. 

SyncPower® EMS on osoittautunut olevan erityisen hyödyllinen raskaassa prosessi-, kuten metsä-, kemian ja terästeollisuudessa. Tarvittavat EMS toiminnot vaihtelevat laajasti toimialojen välillä ja yrityksittäin riippuen valitusta tuotantoteknologiasta ja miten energian hankinta- ja tuotantovastuut on jaettu yhtiön sisällä. SyncPower® EMS hallitsee kaikki variaatiot ja sitä voi täydentää SyncPower® SCADA toiminnallisuudella, jolla voidaan suunnitella, hallita, ohjata ja raportoida yhtiön/tehtaan voimalaitoksen tuotantoprosessit.

Otammeko yhteyttä?

Klikkaa tästä.

SyncPower® EMS päätehtäviä:

 • Sähkön ja maakaasun käytön ennustaminen ja hankinnan lyhyen tähtäimen suunnittelu (Spot ja Elbas)
 • Sähkön hankinnan reaaliaikainen valvonta ja tasehallinta
 • Sähkön ja maakaasun käytön taseselvitys
 • Konsernin sisäinen sähkön ja maakaasun käytön laskutus
 • Sähkön siirron laskutus konsernin omistamassa alueverkossa
 • Häiriöreservien käyttö ja laskutus (Fingrid)
 • Liitynnät muihin järjestelmiin (sisäiset ja ulkoiset)
 • Suunnittelun ja seurannan visualisointi graafisilla operointinäytöillä

SyncPower® EMS hyötyjä:

 • Ennustetarkkuuden paraneminen sähkönkulutukselle ja mahdolliselle tuotannolle day-ahead markkinoille.
 • Helpottaa em. ennusteiden luontia ja ylläpitoa.
 • Tuottaa tarvittavaa dataa vuorokausimarkkinoille (day-ahead) ja päivänsisäiseen kaupankäyntiin (intraday) ja toimittaa informaation markkinapaikoille.
 • Minimoi tasesähkön kustannukset, joita syntyy ennustevirheistä ja odottamattomista häiriöistä toiminnassa.
 • Minimoi sähkönkäytön kokonaiskustannuksen ohjaamalla kulutuksen ja mahdollisen tuotannon ajoitusta.
 • Tuottaa informaatiota tehtaiden energiankulutuksen tai -tuotannon poikkeustilainteiden hallintaan ja antaa tehtaille työkalut reagoida oikein lattiatasolla.
 • Vähentää merkittävästi virhealtista manuaalista työtä energianhallinnassa ja -raportoinnissa verrattuna esim. usein henkilöriippuvaisiin ja monimutkaisiin taulukkolaskentasovelluksiin.

SyncPower® EMS teollisuuden, sähkö- ja jakeluverkkoyhtiöiden energian hallintaan

 • Ohjaamaan tuotantoa ja kulutusta hyödyntäen optimaalisesti hankinta- ja myyntimahdollisuuksia
 • Hoitamaan käytännön rutiineja kuten laskutusta tai taseselvitystä
 • Optimoimaan energian käyttöä ja kustannuksia

Olemme toteuttaneet merkittävän määrän energia-alueen ratkaisuja erityyppisille toimijoille ja laitoksille, kysy lisää:  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

SyncPower® EMS skaalautuu eri kokoisille yrityksille ja sillä voi hallita erilaisia kulutus- ja tuotantoskenaarioita ja se tukee liittymistä eri energiamarkkinapaikoille valmiilla liittyntäratkaisuilla. Tehokas paketti yrityksen energiakustannusten minimointiin.