System message
Content

SyncTools

Erillistyökalut vaativiin tuotannon tarpeisiin.

SyncTools työkaluja voidaan käyttää yhtenä tai useampana moduulina rajoitettuun tarpeeseen. Ne ovat myös joustavasti laajennettavissa kattavaksi tuotannon hallinnan ratkaisuksi. Palvelutoteutuksessa ne ovat nopeasti käyttöönotettavissa ja laajennettavissa useaan kohteeseen.

SyncESB® väyläratkaisu vaativaan suurivolyymiseen tiedonsiirtoon laajoihin järjestelmäympäristöihin

SyncESB® liittää erilaiset järjestelmät vikasietoisesti toisiinsa standardiprotokollia hyödyntäen oikeassa muodossa, puskuroivasti ja läpinäkyvästi. SyncESB® on integroitavissa olemassa oleviin väyläratkaisuihin kuten IBM MQ tai MS BizTalk.

SyncMonitor etätiedonkeruuseen ja valvontaan – SyncControl tiedonkeruuyksikkö

SyncMonitor on erilaisten kohteiden automaattiseen seurantaan, valvontaan, tiedonkeruuseen ja ohjaukseen. SyncMonitoriin kuuluu laaja joukko valmiita liittymiä, jotka voidaan tarvittaessa liittää myös antureihin älykkäällä SyncControl-tiedonkeruuyksiköllä. Laajennettavissa koneen seurannasta aina laitoksen MES-järjestelmäksi.

SyncPermit® työlupien hallintaan

SyncPermit® työkalulla hallitaan kunnossapitokohteiden työlupia, jotka yritys on määritellyt luvanvaraisiksi. SyncPermit tehostaa työlupien tekemistä, seurantaa ja raportointia.

SyncAlarm hälytysten ja tapahtumien hallintaan

SyncAlarm kerää hälytyksiä ja tapahtumia reaaliaikaisesti automaattisesti liittymien kautta tai käsisyöttölomakkeiden avulla. SyncAlarm hallitsee hälytyksien kuittaukset ja suuretkin volyymit. Kerättyä historiaa voidaan analysoida käyttämällä monipuolista haku- ja raporttityökalua.

SyncDiary tuotannon henkilöstön työpöydäksi

SyncDiary mahdollistaa tuotantotapahtumien tehokkaan kirjauksen, tuotannon ohjeistuksen ja tilannetietojen esittämisen operaattoreille reaaliajassa ja havainnollisessa muodossa. Tehokas raportointi tukee toiminnan jatkuvaa kehittämistä.

SyncAir ilmanlaadun seurantaan

SyncAir voidaan liittää useimpiin analysaattoreihin vakiomoduuleilla. Tyypillisiä toimintoja raportoinnin lisäksi ovat validointi, kalibrointi, reaaliaikaiset liittymät ja tiedonvälitys sidosryhmille.

SyncTools moduulit ovat tuotteistettuja ja konfiguroitavia sekä nopeasti käyttöönotettavissa, erityisesti pilvipalveluna. Ne ovat usein myös laajempien SyncMES® ja SyncPower® toteutusten keskeisiä moduuleita.