Caverion technicians

Taustaa

Caverion Oyj lyhyesti

Caverion on suomalainen yhtiö, joka tarjoaa ratkaisuja kiinteistöille ja teollisuuteen. Teollisuutta Caverion palvelee vaikuttamalla tehtaan tuotantoprosessin tehokkuuteen, hävikkiin ja päästöihin. Asiakkaiden tuotantolaitoksia mitataan, valvotaan, huolletaan ennakkoon ja modernisoidaan niin, että ne toimivat kuten on suunniteltu. 

Yhtiön liikevaihto on noin 2,2 miljardia euroa ja se työllistää yli 15 000 työntekijää. Caverionilla on toimipisteitä noin 250 paikkakunnalla, yhteensä 11 maassa.

Yhteistyö

Caverion Intelligence Anomaly Detection on teollisuuden ja energiatoimialan prosesseihin suunniteltu ennakoivan kunnossapidon palvelu, joka hyödyntää Syncron Techin toimittamaa tiedonkeruuratkaisua. Caverion Intelligence Anomaly Detection –palvelu tunnettiin aiemmin Maintpartnerin MP INtelligence -palveluna. Syncron Tech aloitti yhteistyön Maintpartnerin kanssa vuonna 2016 ja vuodesta 2019 lähtien se on jatkunut Caverionin kanssa, kun Maintpartner siirtyi Caverionin omistukseen.

 

"Näen yhteistyön vahvuutena Syncron Techin osaamisen ja kokemuksen tuotantodatan keräämisestä pilviympäristöön. On keskeistä, että tiedonsiirto toimii tietoturvallisesti ja luotettavasti. Olemme pystyneet hyödyntämään kattavasti olemassa olevaa prosessidataa parantaen merkittävästi asiakkaiden tuotantoprosessien käyttövarmuutta ja tehokkuutta."


Harri Paukkeri | Head of Unit, Caverion Intelligence

Tulokset

Tehokas tiedonkeruu osana teollisuuden ennakoivaa kunnossapitoa

Teollisista prosesseista häiriöitä ennalta tunnistava Caverion Intelligence -palvelu yhdistää koneoppivan analytiikan ja tehokkaan tiedonkeruun prosessiautomaatiojärjestelmistä ja IoT-ratkaisuista.  Datankeruu ja -siirto suoritetaan Syncron Techin toimittaman SyncIoT-ohjelmiston avulla. Tiedonkeruuratkaisu on tärkeässä roolissa kokonaispalvelun toimivuuden kannalta.

Yhteistyökumppanina Syncron Tech tarjoaa Caverionille vahvaa datan keräämisen ja siirtämisen tietoteknistä osaamista sekä pitkää kokemusta teollisuudesta ja energiatoimialalta. Ne mahdollistavat joustavien ja räätälöityjen ratkaisujen löytämisen Caverionin asiakkaille. Harvinaisempiinkin rajapintoihin on Syncron Techiltä aina löytynyt ratkaisu. Syncron Techin toiminnan ketteryys ja nopea reagointi ovat Caverionille hyvin keskeisiä asioita.

Kun Caverion Intelligence on saatu asiakkaalle käyttöön, data kulkee luotettavasti Syncron Techin hallinnoiman pilvipalvelun ja tietovaraston kautta analytiikan hyödynnettäväksi. Tiedonsiirron toimivuuteen ja tietoturvaan on panostettu erityisen paljon.

Tulokset tiivistetysti:

1. Kyky kerätä ja käsitellä erittäin suuri määrä dataa skaalautuvasti mistä tahansa lähteestä

2. Teollisuuden ja energia-alan prosessien osaaminen sujuvoittaa tiedonkeruun pystytystä

3. Datan pilviympäristöön vieminen tietoturvallisesti

Caverion Intelligence erottuu muista ennakoivan kunnossapidon palveluista valmiudella ottaa kaikki hyödyllinen prosessitieto analysoitavaksi. Tämä asettaa kovan vaatimuksen tiedonkeruun joustavuudelle ja järjestelmän suorituskyvylle. Usein oleellisen tiedon löytäminen vaatii kykyä käsitellä tietoa lähdejärjestelmän mittaustaajuudella. Syncron Techin ratkaisu kykenee skaalautumaan vaativimpiinkin sovelluksiin.

 

Haluatko kuulla lisää?

Linkin takana yhteystietojamme ja voit halutessasi jättää yhteydenottopyynnön.

OTA YHTEYTTÄ