Blogi

Lue uusimmat blogikirjoituksemme.

Kaikki kirjoitukset

Uusiutuva energia ja perinteinen teollisuus

UUSIUTUVA ENERGIA JA PERINTEINEN TEOLLISUUS, JOKO NYT PANNAAN TUULEMAAN?

Sähkönkulutuksen kasvu ympäri maailmaa on lisännyt ilmastonmuutoksen torjunnan ja hiilidioksidipäästöjen hillitsemisen merkitystä. Sähköenergiajärjestelmät muuttuvat jo kovaa vauhtia, mutta paljon on vielä tehtävissä tehokkaamman energiankulutuksen saavuttamiseksi, varsinkin perinteisen teollisuuden parissa. Älykkään teknologian kehittyessä ja sen hyödyntämismahdollisuuksien lisääntyessä energia-alalla koetaan suuria muutoksia. Teknologian avulla teollisuuden sähkönkulutuksesta saadaan tehokkaampaa ja samalla ympäristöystävällisempää.

Perinteinen keskitetty energiantuotanto on pyrkinyt tarjonnallaan vastaamaan kysyntää joka hetki mahdollisimman tasaisesti. Uusiutuvien energiatuotantomuotojen yleistymisen myötä tuotannosta on tullut hajautettua ja vaikeasti ennustettavissa olevaa. Uusiutuvat energiantuotantomuodot kuten tuuli- ja aurinkovoima ovat vahvasti sääriippuvaisia ja niitä voidaan hyödyntää sähköntuotantoon myös kuluttajapuolella. Tämä uusi tapa tuottaa sähköä luo uusia haasteita ja lisää joustavuuden tarvetta. Hajautetun sähköntuotannon myötä kuluttajat ja yritykset voivat omalla toiminnallaan osallistua joustavuuden lisäämiseen markkinoilla. Koen sähkönkulutuksen muuttuvan mielenkiintoiseksi, kun suuret teollisuusyritykset voivat itse tuottaa sähkönsä ympäristöystävällisesti ja pystyvät myymään ylijäämän suoraan kantaverkkoon.

Yhä useampi pystyttää kesämökkinsä tai kotinsa katolle aurinkopaneeleja, mikä on hyvä keino osallistua ilmastonmuutoksen torjuntaan yksityishenkilönä. Suurimmat säästöt ja hiilidioksidipäästöjen vähennykset saavutetaan kuitenkin vasta, kun suuren kokoluokan sähkönkuluttajat siirtyvät hyödyntämään uusiutuvaa energiaa. Suurimpia energiankuluttajia maailmalla ovat teollisuusyritysten tehtaat. Suomessa etenkin metsä-, metalli-, öljy- ja kemianteollisuus kuuluvat suurimpiin sähkönkuluttajiin. Toistaiseksi isot tehtaat eivät täysin pysty toimimaan uusiutuvan energian varassa, mutta jos pienikin osa kulutetusta sähköstä saadaan toteutettua vähäpäästöisin keinoin, hiilidioksidipäästöjä saadaan vähennettyä huomattavasti. Teollisuuslaitos voidaan saada toimimaan ympäristöystävällisesti ja omavaraisesti esimerkiksi aurinkosähköä tai tuulivoimaa hyödyntämällä.

Yksi esimerkki tästä on Atrian tehtaalle Nurmoon rakennettu 24 000 paneelin aurinkosähköpuisto. Puiston kokonaispaneelikapasiteetti on 6 MW ja sen tarkoituksena on tuottaa 5% Atrian tehtaan kuluttamasta sähköstä. Suuren elintarviketehtaan on mahdotonta toimia vain aurinkoenergialla mutta jo tämä pieni osuus, joka tuotetaan puhtaasti lisää energiatehokkuutta ja riippumattomuutta ulkopuolisesta sähköverkosta. Tämä on askel kohti tulevaisuuden energiatuotantoa ja yhä useamman tehtaan tulisi hyödyntää mahdollisuutta tuottaa edes pieni osa kulutuksesta päästöttömästi.

Teollisuusyritysten uusiutuvan energian käyttö helpottuu, kun uusi uusiutuvan energian tukijärjestelmä tulee voimaan. Tukijärjestelmää on muutettu ja sen valmistumisen myötä uusiutuvan energian tuotannon odotetaan kehittyvän ja kasvavan. Uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön tuotantotukea koskeva laki liittyy preemiojärjestelmää, joka perustuu tarjouskilpailuun. Tämän avulla tuetaan uusiutuvien energialähteiden voimalaitosinvestointeja. Lakiehdotus tuotantotukilaista on hyväksytty eduskunnassa toukokuussa 2018 mutta vaatii vielä Euroopan komission hyväksynnän astuakseen voimaan. Tukijärjestelmän tarkoituksena on kilpailuttaa tuotantoa 1,4 TWh:n edestä.

Kaikki uusiutuvan energian tuotantomuotoihin liittyvät investointihankkeet, paitsi vesivoimaa koskevat, voivat osallistua tarjouskilpailuun. Alhaisimman preemion hankkeet, joiden preemio alittaa kilpailun rajahinnan (euroa/MWh), voittavat tarjouskilpailun. Hankkeen tulee myös olla mahdollisimman valmis toteutettavaksi. Osallistuakseen tarjouskilpailuun hankkeen on täytettävä tietyt aineelliset kriteerit. Tarjouksen jättäjän on myös osallistuessaan maksettava osallistumismaksu ja mikäli prosessi etenee, osallistumis- ja rakentamisvakuus. Läpimenneen hankkeen on tuotettava sähköä uusiutuvalla energialla niin paljon kuin hyväksytyssä tarjouksessa sanotaan. Uuden tuen tukiaika on enimmillään 12 vuotta.

Uusi tukijärjestelmä tulee varmasti muuttamaan ja lisäämään uusiutuvan energian hyödyntämistä entisestään. Juuri teollisuusyrityksiä tukemalla voidaan hiilidioksidipäästöjä saada vähennettyä merkittävästi. Päästövähennyksistä kertyvät rahalliset säästöt kasvattavat perinteisten teollisuusyritysten motivaatiota siirtyä puhtaampaan energiantuotantoon ja -kulutuksen ja kun teknologisen kehityksen myötä keksitään uusia tapoja tuottaa ja varastoida uusiutuvaa energiaa lisääntyvät yritysten mahdollisuudet entisestään.

Blogin kirjoittaja on tekn.yo. Linda Miettinen

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä

Olemme mukana PulPaper 2022 -messuilla

Syncron Tech on mukana metsäteollisuuden johtavassa kansainvälisessä PulPaper 2022 -tapahtumassa, joka järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 7.-9.6.2022.

Energiatehokkuus prosessiteollisuudessa

Viime aikoihin saakka prosessiteollisuuden energiakustannukset ovat olleet hyvin ennakoitavissa. Lähiaikojen maakaasun ja sähkön hintojen kuohunnan koetaan muuttaneen tätä. Toisaalta voidaan kuitenkin todeta, että tämä muutos on ollut vain jatkoa pidempiaikaiseen maailmanlaajuiseen energiamarkkinoiden kehitykseen. Kehitykseen, joka tuo haasteita myös prosessiteollisuuteen.

MES-järjestelmä ja tehokas toiminta työpisteellä

Meiltä kysytään tällä hetkellä paljon otsikon teemasta. Miten MES-järjestelmällä voidaan tehostaa toimintaa työpisteellä tavanomaisen tuotantotilanteen vallitessa? Miten järjestelmä tukee työntekijää poikkeustilanteissa?