Ovakon terästankoja

Taustaa

Ovako Imatra lyhyesti

Ovako kehittää teknisesti korkeatasoisia teräsratkaisuja kuulalaakeri-, ajoneuvo- ja konepajateollisuudessa toimiville asiakkailleen yhteistyössä näiden kanssa. Tuotannon pääraaka-aine on kierrätysteräs, josta valmistetaan tankoja, putkia, renkaita ja puolivalmiita komponentteja. Ovakolla on noin 2800 työntekijää yli 30 maassa, ja yhtiön liikevaihto on noin 900 miljoonaa euroa.

Maaliskuusta 2019 lähtien Ovako on ollut Sanyo Special Steelin tytäryhtiö ja osa japanilaista Nippon Steel Corporation -konsernia. Konserni on maailman kolmanneksi suurin teräksen tuottaja.

Yhteistyön vaiheet

Materiaalinseurannasta koko terästuotannon järjestelmäkokonaisuuteen

Ovakon ja Syncron Techin yhteistyö sai alkunsa Ovakon Imatran terästehtaan hienovalssaamon materiaalinseurannan kehittämisestä. Hankkeen onnistumisen myötä yhteistyö laajennettiin kattamaan koko terästuotannon valmistuksen ohjauksen ja tuotannonsuunnittelun järjestelmäkokonaisuutta. Pitkäaikaisen yhteistyön aikana Syncron Techin ohjelmistoalusta on mukautunut Ovakon liiketoiminnan kasvuun ja kehittymiseen erinomaisesti.

"Materiaalinseuranta, visualisoitu tuotantodata ja reaaliaikainen tieto ovat tehostaneet valmistuksen ohjausta. Yhteistyölle asetetut tavoitteet on saavutettu onnistuneesti. Sitoutuneisuus, palvelualttius ja nopea vaste kuvaavat hyvin yhteistyötä Syncron Techin kanssa."


– Juha Lampinen, IT Manager

Tulokset

Luotettava kumppani tuotannon kehityksessä

Ovako on kehittänyt tuotantoaan Syncron Techin toimittamien SyncMES- ja SyncPlan-ohjelmistojen avulla sujuvammaksi ja tehokkaammaksi. Muutoksen keskiössä ovat edistyksellinen materiaalinseuranta, reaaliaikainen tieto tuotannosta ja visuaalinen tuotantodata, jotka yhdessä antavat luotettavan kuvan tuotantotilanteesta.

Kaikkien saatavilla oleva tieto ja MES-järjestelmän integraatiot tehdasautomaatioon ja tuotannonsuunnittelujärjestelmään ovat Ovakolle tärkeitä asioita. Ohjelmistoratkaisu mahdollistaa tarvittaessa nopeidenkin muutosten tekemisen. Sekä operaattorien että työnjohdon on tärkeää tietää, mitä tuotannossa milläkin hetkellä tapahtuu. Yli 15 vuotta kestäneen yhteistyön aikana Ovako on kehittänyt liiketoimintaansa jatkuvasti vastaamaan markkinoiden muuttuviin tarpeisiin. Syncron Techin ohjelmistoalusta on mukautunut erilaisiin tuotannon muutoksiin erinomaisesti.

Yhteistyökumppanina Ovako kokee Syncron Techin sitoutuneeksi, palvelualttiiksi ja joustavaksi. Keskusteleminen on helppoa ja tukea saa aina nopealla vasteella.

Tulokset tiivistetysti:

1. Reaaliaikainen tilannekuva tuotannosta ja mahdollisuus nopeiden muutosten tekemiseen
2. Edistyksellinen materiaalinseuranta varmistaa tuotteiden korkean laadun
3. Visualisoitu data auttaa käytännön tuotantotehtävien hallinnassa

Ovakon ja Syncron Techin yhteistyö jatkuu edelleen nykyisten ja uusien hankkeiden parissa. Tulevaisuudessa Ovako näkee tärkeäksi asiaksi esimerkiksi materiaaliseurannan yhä kasvavan merkityksen. Syncron Techin alustan joustavuus ja kyky mukautua tuotannon muutoksiin ovat tulevaisuuden kehityshankkeiden kannalta tärkeitä ominaisuuksia.

Haluatko kuulla lisää?

Linkin takana yhteystietojamme ja voit halutessasi jättää yhteydenottopyynnön.

OTA YHTEYTTÄ