PAROC-tuotteita

Taustaa

PAROC lyhyesti

PAROC tuottaa energiatehokkaita ja paloturvallisia kivivillasta valmistettuja eristeratkaisuja uudis- ja korjausrakentamisen, laiva- ja offshore-teollisuuden, ja muun rakentamisen tarpeisiin. 80-vuotisen historiansa aikana PAROCin tuotteet ja ratkaisut ovat tulleet tunnetuiksi niiden takana olevasta korkeasta suorituskyvystä, teknisestä osaamisesta ja vastuullisuudesta. PAROC on osa kansainvälistä Owens Corning –konsernia.

PAROCin kivivillatuotteiden valmistus tapahtuu kuudessa tehtaassa Euroopassa. Kansainvälisen valmistuksen sujuvoittamisessa yhtenäiset valmistusprosessit ja niitä tukeva yksi yhteinen valmistuksen MES-järjestelmä ovat nousseet tehokkaan toiminnan tärkeiksi menestystekijöiksi.

Paroc Group
  • Energiatehokkaita ja paloturvallisia eristeratkaisuja kivivillasta
  • Kuusi PAROC-valmistusyksikköä; tehtaat Suomessa, Liettuassa, Puolassa ja Ruotsissa
  • Osa kansainvälistä Owens Corning –konsernia, jolla on 19000 työntekijää 33 maassa ja kolme liiketoiminta-aluetta: katot, eristeet ja komposiitit
  • Vastuullisuus ja turvallisuus tärkeässä roolissa

Yhteistyö alkoi uudistustarpeesta

PAROCin pitkäaikainen yhteistyö Syncron Techin kanssa alkoi tilanteessa, jossa PAROCilla oli tarve uudistaa tuotannon tietojärjestelmänsä. Yksittäisistä tehdaskohtaisista tietokannoista siirryttiin SyncMES-ohjelmiston myötä yhteen, kaikille tehtaille yhteiseen, palveluna toimitettuun nykyaikaiseen valmistuksen ohjauksen MES-järjestelmään.

Keskiössä valmistuksen tehokkuus

SyncMES-ohjelmistolla Paroc hallitsee valmistusprosessiaan raaka-aineen valmistelusta ja sulatuksesta aina villakuitumaton kovetukseen ja viilennykseen sekä pakkaukseen saakka. MES-järjestelmän sisältämissä tuoterakenteissa ja resepteissä hallinnoidaan myös sideainepinnoitukseen tarvittavien sideaineiden käyttö. Lisäksi laadunhallintatoimien määrittäminen ja laatukontrolli ovat olennainen osa MES-järjestelmää.

SyncMES mahdollistaa PAROCille yhtenäiset toimintatavat eri tehtaissa. Esimerkiksi tuotannon tilanteen voi tarkistaa reaaliaikaisesti mistä tahansa, käyttäjän valitsemalla kielellä.

Tiedonkeruu tuotannon eri vaiheista on pitkälti automatisoitu. Uudet tuotteet ja uudet tuotantolinjat saadaan tuotantoon helposti ja selvästi aiempaa nopeammin. Tärkeää PAROCille on myös se, että MES-järjestelmäalusta ei aseta rajoitteita liiketoiminnan kehittämisen edellyttämille tuotannon tai organisaation muutoksille.

Yhteistyö Syncron Techin kanssa on osoittanut, että tuotantokriittinen MES-järjestelmä voidaan toimittaa myös luotettavana selainpohjaisena pilvipalveluna.

"Kansainvälinen tuotantotoimintamme edellyttää monipuolista, joustavaa ja luotettavaa MES-järjestelmää sekä osaavaa yhteistyökumppania. Syncron Tech ja SyncMES täyttävät nämä vaatimukset. Kehitysideat jalostuvat toimiviksi ratkaisuiksi sujuvalla yhteistyöllä. Olemme erittäin tyytyväisiä."


- Soile Kiventerä, IS Development Manager, Production Information Systems

Tulokset

SyncMES-ohjelmiston avulla PAROC on yhtenäistänyt kansainvälisen tuotantonsa toimintamalleja ja kykenee soveltamaan parhaita käytäntöjä tehokkaasti eri tehdaspaikkakunnilla. Palveluna toimitettu selainpohjainen MES-järjestelmä on parantanut läpinäkyvyyttä, automatisoinut tiedonkeruuta ja tarjonnut luotettavan ohjelmistoalustan, joka tuottaa reaaliaikaista tietoa tuotannon tilanteesta.

  • Yhtenäiset toimintatavat tuovat tehokkuutta. Parhaat käytännöt saadaan käyttöön kaikille.
  • Läpinäkyvyys lisää avoimuutta. Tuotannon mittarit ovat yhteisiä.
  • Luotettavuus. Palveluna toimitetun järjestelmän käytettävyys on ollut erinomainen.

Haluatko kuulla lisää?

Linkin takana yhteystietojamme ja voit halutessasi jättää yhteydenottopyynnön.

OTA YHTEYTTÄ