Porvoon Energian Tolkkisten voimalaitos (Niko Laurila Photography)

Taustaa

Porvoon Energia Oy lyhyesti

Porvoon Energia Oy on Porvoon kaupungin omistaman energiakonsernin emoyhtiö.

Porvoon Energia Oy tuottaa sähköä ja kaukolämpöä Tolkkisten biovoimalaitoksella sekä pienemmillä lämpölaitoksilla.

Syncron Techin toimittama järjestelmä on käytössä Tolkkisten biovoimalaitoksilla sekä kaukokäyttölämpökeskusten tiedonkeruussa. Tolkkisten kaksi voimalaitosyksikköä käyttävät pääpolttoaineenaan metsätähdettä ja puuhaketta. 

Tolkkisten biovoimalaitokset:
  • Tuottavat kaukolämpöä ja sähköä
  • Kaukolämpöteho 73 megawattia ja sähköteho 23 megawattia
  • Sertifioitu ympäristöjärjestelmä ISO14001
  • Kaukolämpö lähes 100% uusiutuvilla polttoaineilla
  • Toimipaikka: Porvoo

Yhteistyön vaiheet

Porvoon Energian ja Syncron Techin yhteistyö on kestänyt yli 10 vuotta. Yhteistyö alkoi vanhojen hälytyskirjoittimien korvaamisella tietokantapohjaisella ratkaisulla. Järjestelmä laajentui Porvoon Energian uuden biovoimalaitoksen myötä voimalaitosraportoinniksi.

Puhdasta energiatuotantoa

Porvoon Energian keskeisenä painopistealueena on käyttää kaikessa toiminnassaan edistyksellistä ja ympäristöystävällistä teknologiaa

Ympäristöarvot ovat keskeisessä roolissa Porvoon Energian kaikessa toiminnassa. Yhtiö on panostanut viime vuosina merkittävästi ympäristöystävällisyyteen sekä energian hankinnassa, että omassa tuotannossaan.

Tärkeänä osana energiantuotannon tehokkuuden parantamisessa on hyvän tilannekuvan ja keskeisten avainlukujen saaminen tuotantoprosesseista. Eri tuotantoyksiköiden mittaustietojen kerääminen samaan järjestelmään yhdessä SyncPower-tuotteen monipuolisten laskenta- ja raportointityökalujen kanssa mahdollistaa esimääriteltyjen raporttien lisäksi käyttäjille omien raporttien tekemisen tarpeen mukaan.

Kyvykkyys integroitua muiden tietojärjestelmien kanssa on oleellinen vaatimus Porvoon Energialle tietojärjestelmien valinnassa. Järjestelmäympäristön kehittyessä SyncPower on monipuolisten liittymärajapintojensa myötä laajentunut tukemaan myös muiden järjestelmien välistä integraatiota.

"Järjestelmän työkaluilla saa tehtyä mitä tahansa raportteja. Tarvittaessa toimittajalta saa tukea nopeasti. Myös järjestelmän integrointimahdollisuudet muihin järjestelmiin ovat erinomaiset."


– Marko Heikkilä, Automaatiopäällikkö

Tulokset

Tulokset

  • Energiantuotannon tilannekuva parantunut yhtenäisen järjestelmän avulla.
  • Tietojärjestelmien käyttö tehostunut järjestelmäintegraatioiden avulla.
  • Elinkaareltaan pitkäikäinen järjestelmä vapauttaa resursseja järjestelmäylläpidosta.
SyncPower-ohjelmiston avulla Porvoon Energia on pystynyt tehostamaan tietojärjestelmiensä käyttöä ja välittämään tuotantoprosessista kerättyä tietoa sekä sisäisille että ulkoisille sidosryhmille. Samaan aikaan energiantuotantoon liittyvä raportointi on tehostunut useiden tuotantoyksiköiden tietojen löytyessä yhdestä järjestelmästä.

Lataa opas voimalaitoksen energiatehokkuuden seurantaan

Oppaassa kerromme, miten voimalaitoksen energiatehokkuutta voidaan parantaa SyncPowerin avulla.

Lataa opas