Prefere_2060x808-min

Taustaa

Prefere Resins Finland Oy lyhyesti

Prefere Resins Finland Oy on osa Prefere Resins -konsernia, jonka päätoimipaikka on Saksassa.
Prefere Resinsillä on 14 tuotantolaitosta ympäri maailmaa. Prefere Resins Finland Oy toimii sekä Haminassa, että Joroisissa. Haminan tuotantolaitos on Pohjois-Euroopan suurin fenolisia- ja aminohartseja sekä formaliinia valmistava tehdas. Joroinen valmistaa jauhemaisia kovetteita käytettäväksi yhdessä hartsien kanssa.

 

Prefere Resins Finland Oy

  • Hartsien ja formaliinin valmistaja
  • Osa saksalaista Prefere Resins-konsernia
  • Tuotteet menevät suurille teollisuusyrityksille pääasiassa rakennusteollisuuden loppukäyttöalueisiin sekä Suomen että Euroopan markkinoille
  • Toimipisteet Suomessa: Hamina ja Joroinen
  • Perustettu 1968

Yhteistyön vaiheet

Prefere Resins Finland Oy:n ja Syncron Tech Oy:n yhteistyö alkoi vuonna 2001, jolloin Prefere Resinsillä oli tarve seurata tuotteiden kulutusta asiakastehtaiden säiliöissä. Ensimmäinen etävalvontakohde oli vaneriteollisuudesta. Järjestelmä on sittemmin laajentunut säiliövalvonnasta SaaS-palveluna
toimitettavaksi asiakaspalvelujärjestelmäksi. Asiakaskunta on laajentunut vuosien mittaan ja asiakaspalvelujärjestelmän piirissä on kymmeniä asiakastehtaita useissa maissa.

 

"Asiakaspalvelujärjestelmän suurin hyöty on koko toimitusketju kaikkinensa, koska myös kuljetusliikkeillä on näkymä siihen ja jokainen taho pystyy optimoimaan omaa toimintaansa ja sitä kautta koko toimitusketjua."


- Janne Ristola, Tehtaanjohtaja

Tulokset

Sujuvuutta tilaus-toimitusketjuun IoT:n avulla

Asiakkaiden tuotantolaitoksille on asennettuina säiliöseurannat, jotka tuottavat reaaliaikaista tietoa säiliöiden täyttöasteesta sekä hartsin kulutusennustetta. Asiakkaiden ei tarvitse erikseen suunnitella ja tehdä tuotetilauksia, vaan Prefere Resins huolehtii että hartsia on riittävästi. Järjestelmän myötä päätöksenteko toimituksista on Prefere Resinsillä, jolloin toimitusten aikataulut voidaan suunnitella joustavasti.

Tuotannossa järjestelmään kirjataan valmistettujen tuotteiden ja tuote-erien tiedot, kuten laboratorioanalyysit, tuotedokumentit sekä käyttöturvallisuustiedotteet. Tämä mahdollistaa tuote-eräkohtaisen jäljitettävyyden ja parantaa toimitusketjun läpinäkyvyyttä.

Tuotannossa on käytössä Syncron Techin vuoropäiväkirja. Vuoropäiväkirja on mahdollistanut vuorojen välisen tiedonsiirron luotettavasti. Tämän tärkeys on korostunut poikkeustilanteiden hallinnassa.

Tuotteiden jakelunhallinnassa kuljetusliikkeille on järjestetty pääsy järjestelmään. Kuljettajille jaetaan tuotanto- ja aikataulutietoa sekä lastaus- ja purkuohjeita. Lastauslupien hallinta ja kuljettajakohtainen koulutus ylläpitävät kaikkien työturvallisuutta.

Tulokset tiivistetysti:

1. Suurimpia hyötyjä ovat kustannussäästöt ja joustavuus, mitä järjestelmä tuo tekemiseen

2. Toiminnan läpinäkyvyys mahdollistaa järkevän uudelleensuunnittelun poikkeamatilanteissa

3. Vuoropäiväkirja on mahdollistanut vuorojen välisen tiedonsiirron luotettavasti

Järjestelmää on konfiguroitu vuosien varrella Prefere Resinsin tarpeiden ja toiveiden mukaan. Saadun palautteen mukaan käyttäjäkokemus onkin erinomaisella tasolla.

Haluatko kuulla lisää?

Linkin takana yhteystietojamme ja voit halutessasi jättää yhteydenottopyynnön.

OTA YHTEYTTÄ