Päivittäisjohtamisen työkalujamme ovat Tuotannon infonäytöt ja Diary - elektroninen päiväkirja.

Päivittäisjohtamisen teesimme:

  • Oleelliset tiedot välittömästi tarvitsijoille. 
  • Lisää tekemisen avoimuutta. Avoimuus tuo vahvan motivaation erityisesti lattiatasolle.
  • Yhdessä tekemisen kulttuuri, puhalletaan yhteen hiileen. Yli osastorajojen, yli toimintorajojen, yli organisaatiotasojen. 
  • Havaintojen kirjaamisen on oltava helppoa.
  • Vahva perusta jatkuvalle parantamiselle: Löydetään juurisyyt, eroon turhasta.

 

Diary - Tuotannon päiväkirja

Tuotannon perinteisen lokikirjan korvaava sähköinen päiväkirja on oleellinen tietolähde selvitettäessä prosessihäiriöitä ja kehitettäessä toimintaa. Operaattorien kirjaukset sisältävät usein myös näkemyksellistä tietoa mitä tapahtui ja miksi. Päiväkirjat mahdollistavat tämän tiedon tehokkaan keräämisen ja luokittelemisen toiminnan kehittämiseksi.

Tiedonkeruu tapahtuu lisääntyvissä määrin mobiilipäätteiltä. Käyttäjä voi välittömästi tehdaskohteella olleessaan tehdä havaintokirjauksen järjestelmään. Tässä voi hyödyntää älypuhelimen kameraa, kuva kertoo usein enemmän kuin tuhat sanaa. Kameran käyttö helpottaa ja nopeuttaa kirjausten tekemistä. Kuvan liittäminen kirjauksen yhteyteen on helppoa. Kuvan avulla tapahtuman läpikäynti seuraavassa tiimipalaverissa on tehokasta.

 

 

OEE ja konetehokkuus

SyncMES OEE kertoo tuotannon konetehokkuuden havainnollisilla mittaristonäkymillä OEE-seuranta voidaan ulottaa koko tehtaan kaikkiin koneisiin tai valittuun osajoukkoon esimerkiksi tuotantokriittisimpiin tai suurivolyymisimpiin koneisiin OEE-seurannan lisäksi SyncMES:iin voidaan määrittää myös tarkemman tason konetehokkuusseurantaa.

Lue lisää SyncMES OEE:stä

 

 

Tuotannon infonäytöt

Tuotannon infonäytöillä muodostetaan yhteinen jaettu tilannekuva yli osastojen. Yhteisestä näkymästä selviävät kaikki oleelliset tunnusluvut (KPI). Infonäyttöjen avulla eri osastot voivat ennakoida toimintaa ja toimia sujuvasti yhteistyössä.

Yhteisen tilannekuvan tarjoavat tuotannon infonäytöt kootaan valmiista moduuleista. Niiden avulla kokonaisuuden kannalta oleelliset tiedot voidaan koota yhteen ja osastokohtaiset avaintiedot ja yksityiskohdat koota omiin näyttöihinsä.

 

 

Asiakasonnistumisia

Olemme toteuttaneet useita tuotannonohjauksen ratkaisuja erityyppisille toimijoille ja laitoksille.

KATSO REFERENSSIT