Blogi

Lue uusimmat blogikirjoituksemme.

Kaikki kirjoitukset

Syncron Tech on julkaissut SyncWare 13 -ohjelmistoversion

Uusia ratkaisuja teollisuuteen ja energiatoimialalle

Tuotantoa palvelevia ohjelmistoratkaisuja teollisuuteen ja energiatoimialalle toimittava Syncron Tech Oy on tänään julkaissut SyncWare-perusohjelmistonsa uuden ohjelmistoversion, SyncWare 13. Kaikki Syncron Techin ohjelmistotuotteet, kuten SyncPlan, SyncMES, SyncPower ja SyncIoT käyttävät SyncWare-perusohjelmistoalustaa.

Teollisen tuotannon moderneissa ohjelmistoratkaisuissa korostuvat tiedonkeruu, tiedonhallinta ja tiedolla johtaminen. Mm. prosessidatan kustannustehokkaan hyödyntämisen mahdollisuudet ovat kasvaneet merkittävästi. Energiatoimialan murros, uusiutuvan energian kasvava tuotanto ja kehittyvät sähkömarkkinat edellyttävät täysin uusia ratkaisuja energiatuotannon ja -kulutuksen tiedonkäsittelyyn.

Kaikilla toimialoilla haetaan uusia datapohjaisia ratkaisuja reaaliaikaisen tuotannon tilannekuvan muodostamiseen ja sen hyödyntämiseen operatiivisessa toiminnassa. SyncWare 13:n tuotteet vastaavat tähän tarpeeseen.

 

SyncWare 13 sisältää runsaasti uusia ominaisuuksia, uudistuksia ja tuoteparannuksia.

SyncPlan - Uusi teollisuuden tuotannonsuunnittelun karkeakuormitustoiminnallisuus. Lisäksi uusia toimintaa tehostavia ominaisuuksia hienosuunnitteluun.

SyncMES - Valmistuksen ohjauksen uudet ominaisuudet. Uusi laadunhallintamoduuli sekä uusia ratkaisuja tuotantokoneiden tiedonkeruuseen, mm. OEE-laskennan tueksi.

SyncPower - Energiatoimialan uudet ratkaisut. Useita uusia tuoteratkaisuja uusiutuvan energian tuotantoketjun ja akkuvarastojen hallintaan sekä voimalaitosten energiatehokkuuden kehittämiseen, mm. lämpötasevalvonnan ja tilastollisen analyysin menetelmien avulla.

SyncIoT - Lisää tehokkaita työkaluja IIoT:n hyödyntämiseen, teolliseen tiedonkeruuseen, reunalaskentaan (edge computing) sekä integraatioihin valittuun pilvipalveluympäristöön (mm. Microsoft Azure, Amazon AWS). Uusi suurten datamäärien massasiirtoihin ja jatkuvien datavirtojen käsittelyyn suunnattu NoSQL-tietokantatuen sisältävä ratkaisu.

Ohjelmisto on saatavissa sekä pilvipalveluratkaisuna (SaaS) että järjestelmätoimituksena.

Lisätietoja: Myynti- ja markkinointijohtaja Risto Vuopala, risto.vuopala@syncrontech.com, 050 3000645
https://www.syncrontech.com/

Syncron Tech
Syncron Tech toimittaa teollisuuden ja energiatoimialan tuotannonhallinnan ohjelmistoratkaisuja pilvipalveluna ja järjestelmätoimituksina.

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä

Varttitase lisää tarkkuutta - Energiamarkkinoilla alkaa uusi aika

Sähköverkkoon tuotetun ja verkossa kulutetun sähkötehon on oltava tasapainossa, sillä verkkoon liitettyjen sähkövarastojen  kapasiteetti varata energiaa on toistaiseksi vielä varsin rajallinen. Tasetta on perinteisesti hallittu ilmoittamalla tuotanto- ja/tai kulutusennusteet tuntitasolla, joista taseselvityksen perusteella määräytyy sähkön hinta kullekin tunnille. Suomessa sähkön hinta määräytyy tukkusähkömarkkinoilla eli sähköpörsseissä. Uusiutuvan energian (aurinko- ja tuulivoima) tuotantomäärät ovat kasvaneet samalla kun perinteistä (ei ulkoisista olosuhteista riippuvaa) tuotantoa on hävinnyt pois. Sähkön tuotannon stabiilisuus on heikentynyt ja tuotannon määrät voivat vaihdella voimakkaasti lyhyelläkin aikavälillä. Stabiilisuuden heikkeneminen on edelleen johtanut sähkön hinnan heilumiseen. Ukrainan sota sulki polttoainekuljetukset ja sähkökaapelin Venäjältä, josta tullut sähköteho oli varsin tasaista ja jopa ennustettavaakin.   Stabiilisuuden heikentymiä pyritään kompensoimaan muuttamalla tuntiennusteet 15 minuutin ennusteiksi, josta käytetään termiä varttitase. Varttitase ei ole uusi asia, sillä EU-komission asetus tasehallinnan muutoksista luotiin jo loppuvuodesta 2017. Varttitase ei ole pelkästään stabilisointityökalu, vaan sen avulla pyritään yhtenäistämään nyt Euroopassa vallitsevat 15, 30 ja 60 minuutin tasehallintajaksot.

MES päivittäisjohtamisessa

Päivittäisjohtaminen ja MES Tuotantolaitoksen päivittäisjohtamisessa varmistetaan tärkeän tiedon välittyminen jokaiselle työntekijälle. Tuotantoprosessit ovat usein hyvinkin monimutkaisia ja niissä olennainen piirre on nopean reagoinnin tarve. Päätöksiä pitää pystyä tekemään nopeasti perustuen faktoihin. MES-järjestelmä (Manufacturing Execution System) sopii tukemaan päivittäisjohtamista koska se käsittelee bisnesprosessien hallintaan ja mitattuun prosessitietoon liittyviä asioita. MES-järjestelmässä on usein valmiina oleelliset KPI-luvut, joilla seurata tuotannon etenemistä. Operaattoreilta kerättävät havainnot yhdistettynä sähköisesti saatuun tietoon mahdollistaa tuotannossa tehtävien toimenpiteiden tehokkuuden seuraamisen ja luo perusteita jatkuvaan parantamiseen. MES tuo monia etuja tuotantolaitoksen päivittäisjohtamiseen. Tuotantolaitoksen hyödyntäessä saatavilla olevaa dataa oikealla tavalla, se mahdollistaa kustannussäästöjä, laadun parantumisen, pullonkaulojen tunnistamisen, huoltotarpeiden ennakoimisen ja yllättävien tuotantokatkojen välttämisen sekä nopean reagoinnin hälytyksiin ja tuotantoprosessien kehittämisen.

Tuulivoimasta on moneksi

Tuulivoima myötätuulessa Tuulivoimaa rakennetaan Suomeen kiihtyvällä tahdilla. Tuulivoimayhdistyksen tilastojen mukaan eri vaiheissa olevia tuulivoimalahankkeita on Suomessa yli 50 000 megawatin edestä. Tuulivoiman voimakkaasti lisääntyessä se kattaa ajoittain merkittävän osan sähköjärjestelmän tuotannosta. Sähköjärjestelmän tuotannon ja kulutuksen täytyy kuitenkin olla jatkuvasti tasapainossa. Tällaiset tilanteet aiheuttavat haasteita tasapainon ylläpitämiselle. Tuulivoima voi osaltaan olla myös ratkaisemassa haasteita. Samalla avautuu myös mahdollisuuksia tuulivoiman monipuolisempaan käyttöön energiajärjestelmässä pelkän energian tuottamisen sijaan. Vastaavasti taloudellinen tuottopotentiaali kasvaa, kun tuulivoimalaa voidaan käyttää useampaan tarkoitukseen.