Tuotannon hallinta

production-manager-1091311618

SyncMES® sisältää selkeät työkalut tuotannon ja tuotantojärjestyksen hallintaan. Se vastaa kysymyksiin: Mikä tuote tai työ on seuraavana vuorossa? Entä sen jälkeen? Mitä valmistamme huomenna – tai ensi viikolla?

SyncMES®:n työjonojen hallinta mahdollistaa myös tuotannonsuunnittelusta tulleen tuotantojärjestyksen muuttamisen. Tarve muutoksille voi ilmetä esimerkiksi raaka-ainesaatavuuden, muuttuneen asiakastarpeen tai tuotantolaitteiston häiriön vuoksi. Tuotantojärjestyksen muutoksiin oikeutetut käyttäjäryhmät voidaan SyncMES®:ssä määritellä helposti.

 

Tuotannon kirjaukset

Operaattorit tekemässä tuotannon kirjauksia

SyncMES® sisältää monipuoliset tavat tuotantotapahtumien ja –tietojen kirjaamiseen.
Materiaalien kulutuksen mahdollisimman tarkka rekisteröinti on olennaista mm. jäljitettävyyden ja tuotantotehokkuuden kehittämisen vuoksi. Osaluettelon / BOM:n tai reseptin materiaalien kulutus voidaan rekisteröidä SyncMES®:ssä

 • Mitattujen toteumien mukaan
 • Standardikulutuksen mukaan
 • Käsin syötettyjen arvojen mukaan

Tuotannon etenemiseen liittyvät kirjaukset, kuten tuotannon aloitus, lopetus tai tieto tuotantovaiheesta/-statuksesta, tehdään vaivattomasti operaattorin käyttöliittymästä. Tuotantokatkot ja niiden syyt voidaan rekisteröidä joko automaattisesti automaatiojärjestelmän signaaleina tai operaattorien antamina syötteinä.

 

Työohjeet

work-instructions-1219931492Ajantasaiset työohjeet varmistavat tuotannon laadun ja sujuvuuden sekä operaattorien työtehokkuuden. SyncMES® mahdollistaa työohjeiden talletuksen ja antaa ne operaattorien käyttöön tuotantotilanteessa. Työohjeet voidaan laatia esimerkiksi:

 • Työpistekohtaisesti
 • Tuotekohtaisesti
 • Tilauskohtaisesti

Työohjeet voivat olla tekstidokumentteja (esim. pdf), kuvia, piirustuksia tai muita digitaalisia apuvälineitä. Tilauskohtaiset ohjeet voidaan tallettaa SyncMES®:ssä tai ne voidaan välittää tilauksen mukana ERP-järjestelmästä. Myös ohjeiden hakeminen dokumentaationhallintajärjestelmästä rajapinnan kautta on mahdollista.

 

Materiaalinseuranta

Työntekijä skannaamassa viivakoodia

SyncMES® materiaalinseuranta tietää missä vaiheessa tuotteen, tuote-erän tai komponentin valmistus kulloinkin on. Samoin, mitä materiaaleja, raaka-aineita ja kuinka paljon kuhunkin tuotantoerään on sitoutunut. Eri tuotantotyypeillä painotukset vaihtelevat, esim. kokoonpano- tai eräprosesseissa on erilaiset tarpeet.

Lue lisää SyncMES materiaalinseurannasta

 

Tuotantoajan seuranta

work-hours-1210293784SyncMES® tarjoaa mahdollisuuden tehokkaaseen tuotantoajan ja työajan rekisteröintiin.
Rekisteröitäviä tapahtumia ovat mm.

 • Kirjautuminen työpisteelle ja poiskirjautuminen työpisteeltä
 • Kuka valmisti tuotteen
 • Tuotantovaiheen tai tuotantoerän kirjaus/kuittaus (jäljitettävyysvaatimukset)
 • Käytetty tuotantoaika

Rekisteröidyistä arvoista voidaan laskea erilaisia KPI-tietoja. Käytetty tuotantoaika vaikuttaa myös tuotteen valmistuskustannuksiin ja on pohja jatkuvan parantamisen kehitystyölle.

Laadunhallinta

lab-manager-1022282094

SyncMES® sisältää kattavat työkalut laadunvarmistuksen tarkoituksiin.  Laadunvarmistus tukee esim. tuoteryhmäkohtaisten laatusuunnitelmien tekoa ja näiden valvontatoimien määrittelyn. Valvonta ja hälytykset ja raportointi on myös helppo konfiguroida. Tietojen syöttö käsin tai automaattisesti on luonnollisesti tuettu.

Lue lisää SyncMES laadunhallinnasta

 

Ajoparametrit automaatiolle

Operaattori valvomossa

Tuotannon operaattorien arkipäivää on määrittää millä asetusarvoilla tuotannossa oleva tuote- tai tuotantoerä kannattaa ajaa – tai on ajettava. SyncMES®-järjestelmä auttaa parhaiden mahdollisten tuotannon ajoparametrien valinnassa ja käytössä. Ajoparametreja, jotka vastaanotetaan esimerkiksi tuotetietojärjestelmästä tai automaatiojärjestelmästä, voidaan tallettaa SyncMES®:iin. 

SyncMES® mahdollistaa haluttujen ajoparametrien välittämisen automaatiojärjestelmälle. Ajoparametrit voidaan määrittää tilauskohtaisesti tai tuotekohtaisesti. Ominaisuus mahdollistaa myös “paras ajo” –toiminnallisuuden, jossa kuhunkin tuotantotilanteeseen sopivat ajoparametrit voidaan tallettaa SyncMES®:iin seuraavaa vastaavaa tuotantotilannetta varten valmiiksi.

Varastosaldot

Operaattori suuressa varastossaSyncMES® antaa tuotannolle selkeän ja ajantasaisen kuvan varastotilanteista. Mitkä ovat varastosaldot? Mitä raaka-aine- tai materiaalierää kulutettiin ja paljonko, kun tuote tai tuotantoerä valmistettiin? 

Varastosaldotieto voidaan integroida ERP-järjestelmän kanssa, jolloin ERP “kertoo” varastotilanteen ja varastonimikkeet MES:lle. SyncMES® “kertoo” tuotannon varastotapahtumat ERP:lle. Tuotannon kulutustiedot ja varastotiedot-/tapahtumat ovat merkittävä tekijä niin kustannuslaskennan kuin myös jäljitettävyysvaatimusten näkökulmasta.

Visuaalinen tuotantovirta

Simple process displayNumeerisen tuote- ja tuotantotiedon lisäksi SyncMES® mahdollistaa monien tuotantotapahtumien reaaliaikaisen visuaalisen seurannan, “tuotantovirran” seurannan.
Havainnollisia seurantanäyttöjä prosessikaavioiden avulla voidaan laatia mm.

 • Materiaalin seurantaan
 • Koneen tilan seurantaan
 • Tuotantoprosessin näkyvyyden parantamiseen 

Hälytykset

alarms-1292315362SyncMES® mahdollistaa monipuolisen hälytysten ja tiedotteiden jakelun esimerkiksi tuotannon häiriötilanteista. Ennakkoon määriteltyjen tapahtumien hälytystiedot voidaan ohjata operaattorin työnäytölle, työnjohtajan/vuoropäällikön näytölle, sähköpostiin tai sms-viestinä puhelimeen.

Hälytyksille voidaan laatia jakelulistoja, joiden avulla tieto tuotantotapahtumista saavuttaa nopeasti kaikki tietoa tarvitsevat. Hälytykset voidaan tuoda sähköpostiin tai sms-viesteinä matkapuhelimeen.

Tuotannon päiväkirja – Diary

Diary on tuotannon sähköinen päiväkirja, jolla voi sujuvoittaa tiedonkulkua, poistaa tiedon paikkasidonnaisuuden, vähentää virhepäätöksiä tuotannossa sekä parantaa työtyytyväisyyttä ja yhteistä tilannekuvaa.

Tyypillisiä Diaryn käyttäjiä ovatkin koko henkilöstö:

 • Tuotannon operaattorit
 • Tuotannon vuoropäälliköt
 • Tuotannon johto
 • HSEQ-henkilöstö
 • Kunnossapidon henkilöstö
 • Kaikki, jotka tarvitsevat tietoa tuotannon tapahtumista

KPI-näytöt

Tuotannon tehokkuuden ja kehitystyön mittarit ovat olennainen osa modernia teollisuustuotantoa. SyncMES®-järjestelmään voidaan laatia laaja KPI-mittaristo tuotannon eri toimintojen tehokkuuden seurantaan. Mittaristojen tarjoama informaatio voidaan SyncMES®:n avulla tuoda laajan käyttäjäkunnan ja myös tuotanto-osaston ulkopuolisten tiedonkäyttäjien saataville.

Tuotannon raportointi

SyncMES®:n raportointi tarjoaa useita mahdollisuuksia tuotannon ajantasaisen tiedon jakeluun sitä tarvitseville. Mahdollisia raportoinnin muotoja ovat:

 • Tulosteet
 • Pdf-muotoiset raportit
 • Sähköpostijakeluna toimitettavat raportit
 • KPI-näytöt ja “dashboardit”
 • Tuotantoraportointi yrityksen raportointivälineillä (kuten PowerBI, Qlik, Excel), joille SyncMES® voi “jakaa” tuotantodataa raportoinnin lähdeaineistoksi.

SyncMES® raporttivelhotyökalulla käyttäjä voi itsekin muokata ja tehdä omia raportteja ilman ohjelmointiosaamista. Lisäksi järjestelmässä on pikaraporttityökalu, jolla voi tehdä ad-hoc raportteja esim. prosessikehitys- ja ongelmanratkaisutilanteissa raahaa-pudota tyylillä.Simple trend report

Referenssit - Case Lumon

Syncron Techin toimittama MES-ratkaisu on helpottanut käytännön työtehtäviä, tehostanut aikataulujen ja työjonojen hallintaa, kehittänyt tuotteiden laadunvarmistusta ja pienentänyt perehdytykseen käytettäviä resursseja.

LUE REFERENSSITARINA