Tyypilliset SyncMES®:n käyttäjäryhmät

Järjestelmän käyttäjähallinta on joustavaa. Käyttäjillä on vakanssit ja roolit, joilla kuvataan käyttäjän pääsy ja käyttöoikeudet hakemistoihin, näyttöihin, raportteihin ja muuttujiin. Ts. käyttäjä voidaan estää näkemästä joltakin kaavionäytöltä rooliinsa kuulumattomia asioita. Positiivisemmin muotoiltuna: käyttäjän huomiota ei kuormiteta tiedolla, jota hän ei roolissaan tarvitse.

SyncMES®:llä hoidetaan tuotantosuunnitelmien toteutus ajallaan. Sillä siis yhdistetään bisnestietoja tilauksista ja seurataan kenties pakkaukseen ja etiketöintiin asti valmistumista. Samaan aikaan mitataan määriä ja laatua ja tehdään erilaisia muita kirjauksia ja ne kohdistetaan tuotteeseen tai valmistusprosessiin.

SyncMES®:n tuottaman tiedon käyttäjiä voivat olla siis lähes kaikki tehtaan tuotantoon osallistuvat henkilöt, tehtaanjohtaja, tuotannon johto ja suunnittelijat, työnjohto ja operaattorit, asiakaspalvelijat ja laatuprosessien kanssa tekemisessä olevat. Myös kunnossapito voi olla merkittävä käyttäjäryhmä. IT-osasto tukee ja seuraa järjestelmän toimintaa. Onhan se tuotannollisen tiedon keskiössä ja kriittisiä liittymiä riittää.

Tehtaan ja tuotannon johto

Johtajat käyttämässä MES-järjestelmää tehtaalla

Yleiskäyttöisiltä ja itsekin räätälöitäviltä kojelautanäytöiltä (dashboard) voidaan reaaliajassa seurata kokonaisuuksia ja porautua yksityiskohtiin tarpeen mukaan. MES-järjestelmän avulla voidaan tehtaan lattiallakin puuttua työjonojen ajojärjestyksiin, esim. jonkin poikkeustilanteen hallinnan takia. Integroidun MES:n tapauksessa myös tuotannonsuunnittelijoilla on reaaliaikainen kuva tilanteesta.


Tuotannonsuunnittelijat

Tuotannonsuunnittelija työskentelemässä

Tuotannonsuunnittelijoilla on omat erilliset suunnittelunäytöt tehtäviensä hoitamiseen. Kuitenkin integroitu MES-järjestelmä tarjoaa reaaliajassa palautteen, miten tuotanto tehtaan lattialla edistyy ja missä vaiheessa tilausten toimitus on. Samoin heillä on MES:n tarjoilemaa tietoa varastojen ja materiaalien riittävyydestä.


Operaattorit

Vuoropäällikkö työskentelemässä

Tehtaan tuotannon käytännön toimintaa hoitavilla operaattoreilla tärkeimmät MES-tehtävät ovat suunniteltujen työjonojen hoitaminen työpisteillään. MES-näytöiltä he kuittaavat tuotantoerät tehdyiksi, seuraavat saantoa ja materiaalien kulutusta ja pystyvät tekemään havaintoja ja kirjauksia ja kohdistamaan ne tuotantoerille. 

Operaattorit ja kunnossapidon henkilöt käyttävät myös päivittäisjohtamisen työkaluihin kuuluvia päiväkirjatyökaluja tiedon välitykseen ja keräämiseen toiminnan kehitystä varten.
Mobiililaitteet ovat vauhdittaneet operaattorien ja kunnossapidon raja-aitojen kaatumista tuotannollisen ja laitteiden kuntoon liittyvän tiedonkeruussa.

Kunnossapidon käyttäjät

Kunnossapito muuttuu digitaaliseksi

Kunnossapito voi seurata heidän tarpeisiin laadituilta dashboardeilta avainlukujen kehitystä. Esim. suunnittelemattomien ja suunniteltujen seisakkien hallinta ja yhdessä operaattorien kanssa tehtävät kunnossapidolliset kirjaukset kuuluvat tavalliseen laajuuteen.

 

IT

IT-henkilöstö työskentelemässä

MES-järjestelmässä yhdistyvät liiketoimintatiedot ja mitattu prosessitieto. Tarvitaan monenlaisia IT:n osaamista vaativia liittymiä ERP-, APS-, DCS-, PIMS-, IoT- ja mahdollisesti muihinkin järjestelmiin, esimerkiksi raportointiin ja energiahallintaan. Näiden järjestelmien ja laitteiden käytettävyysvaatimus on korkea.
Järjestelmien hankkiminen palveluna onkin yhä suositumpaa, jolloin toimittaja huolehtii järjestelmän laitteistosta, tietoturvasta ja päivityksistä.

 

 

 

 

Päivittäisjohtamisen tuotemoduulit

Päivittäisjohtamisen työkalujamme ovat Tuotannon infonäytöt ja Diary - elektroninen päiväkirja.

PÄIVITTÄISJOHTAMISEN TUOTEMODUULIT

Referenssit - Case Lumon

Syncron Techin toimittama MES-ratkaisu on helpottanut käytännön työtehtäviä, tehostanut aikataulujen ja työjonojen hallintaa, kehittänyt tuotteiden laadunvarmistusta ja pienentänyt perehdytykseen käytettäviä resursseja.

LUE REFERENSSITARINA