SyncMES®-tekniikka

Integroitu järjestelmä

MES toimii harvoin irrallisena järjestelmänä. Tyypillisintä on MES-järjestelmän sijoittuminen toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) ja automaation (DCS, PLC) väliin. Toisinaan kokonaisuuteen liittyy myös erillinen tuotehallinnan järjestelmä (PDM), kunnossapitojärjestelmä tai erillinen tuotannon suunnittelujärjestelmä (APS).

MES-järjestelmiltä siis edellytetään hyvää integroitavuutta. Liittymät automaatioon ovat usein rakennettavissa standardien pohjalle. SyncMES® tukee useita eri automaatioprotokollia, kuten OPC, OPC UA, MQTT). Järjestelmässä on valmiit liittymät myös useisiin eri automaatiovalmistajien järjestelmäkohtaisiin rajapintoihin.

Liittymissä ERP:iin tarvitaan joustavuutta, ja yleensä sitä löytyy edullisemmin MES:istä. SyncMES mahdollistaa ERP-MES –liittymän esimerkiksi SAP-, D365 Business Central, IFS-, Visma Nova- järjestelmiin. Liittymät voidaan toteuttaa useita eri protokollia tai tiedostoformaatteja käyttäen, esimerkiksi REST/Json, web services, xml, BizTalk, MQSeries, sftp/ftp, Excel, csv ja useita muita.

Käyttöliittymä

Laitteet

Skaalautuvuus ja selainpohjainen käyttöliittymä ovat perusvaatimuksia, mutta myös aikaa kestävän arkkitehtuurin tunnusmerkkejä.

 

Käyttöliittymän suunnittelussa tärkeä kriteeri on helppokäyttöisyys. Tehtaan tuotantoon osallistuu eri käyttäjäryhmiä, jotka saavat roolinsa mukaista tietoa oikea-aikaisia päätöksiä ja toimenpiteitä varten. Käyttäjien roolien mukainen pääsy tietoihin ja helppo hallinta ja integrointi yhtiön yhteiseen käyttäjähallintaan ovat perustoimintoja.

Toimitustapa

Pilvipalvelutoimitus (SaaS)

Paikallisen tietojärjestelmätoimituksen ohella SyncMES® voidaan toimittaa myös tuotantokriittisiin teollisuusympäristöihin suunniteltuna pilvipalvelutoimituksena (SaaS). Pilvipalveluratkaisumme on suunniteltu varmistamaan tuotannon häiriötön jatkuminen kaikissa tilanteissa. Samalla hyödynnetään palvelutoimituksen vaivattomuus ja edullisuus.


 

 

Referenssit - Case Lumon

Syncron Techin toimittama MES-ratkaisu on helpottanut käytännön työtehtäviä, tehostanut aikataulujen ja työjonojen hallintaa, kehittänyt tuotteiden laadunvarmistusta ja pienentänyt perehdytykseen käytettäviä resursseja.

LUE REFERENSSITARINA