SyncMES® ja eri tuotantoprosessityypit

SyncMES® mukautuu eri tuotantoprosessien tarpeisiin. MES-järjestelmä ohjaa tuotannon tekemistä ja kerää tiedon siitä mitä, miten ja kuinka paljon valmistettiin. Vaikka MES- järjestelmien perustehtävät pysyvät, määräytyvät järjestelmäominaisuuksien painotukset ja laajuus tuotantoprosessin mukaan.

Kappaletavarateollisuus

Kappaletavarateollisuudessa tuotteen rakenne, tilauskohtaiset vaatimukset, valmistuksen työohjeet ja valmistusprosessin materiaalinseuranta ovat keskeisiä. Tuotannon määrä lasketaan usein varastoyksiköissä eikä tuotannon tekeminä yksittäisinä kappaleina.Tehdassalin yleiskuva

Prosessiteollisuus jatkuvat prosessit

Jatkuvissa tuotantoprosesseissa tiedot kertyvät usein MES:n aikasarjoiksi: paljonko tuotantotonneja tehtiin tunnissa / vuorossa / viikossa, mikä oli prosessiveden pH keskimäärin? Materiaaleihin ei aina liity tuoterakenteita, mutta tuotannosta voidaan laskea vaikkapa massa- ja energiataseita.Paperitehdas

Prosessiteollisuus eräprosessit

Erätuotannossa seurantaa tehdään paitsi aikaperusteisesti myös eränumerokohtaisesti. Laatutiedot ja tunnusluvut kohdistetaan tuotantoerälle. Tuoterakenteen korvaa usein resepti.Eräprosessi ja työntekijä

Kokoonpanoteollisuus

Kokoonpanotuotannossa korostuvat suunnittelun merkitys, tuoterakenteet ja komponenttien riittävyys. Lukuisten peräkkäisten tai rinnakkaisten työvaiheiden suorituksen mittaaminen sekä kokoonpanon laadun mittaaminen ja varmistaminen ovat keskeisiä tarkasteltavia tekijöitä.Työntekijät työskentelemässä kokoonpanolinjalla

Joustava järjestelmä

Sama MES-toiminnallisuus ei siis palvele kaikkia – tuotantoprosessin tyyppi asettaa omat reunaehtonsa. SyncMES®:n parametroitavista tuoteominaisuuksista voidaan rakentaa ratkaisukohtaisesti kokonaisuus, joka pystytään sovittamaan liiketoiminnan tarpeisiin. Tämä korostuu prosesseissa, joissa tuotantotyyppi vaihtuu tuotantovirran edetessä. Esim. jatkuvasta prosessista kappaletavaraprosessiksi.

SyncMES integrates industrial system

 

Tuotannonsuunnittelun integrointi

Merkittävä ratkaisu on MES:n ja tuotannonsuunnittelun välisestä kytkennästä päättäminen. Yhdistämällä MES ja omaa tuotantotapaa tukeva suunnitteluohjelmisto samaan järjestelmään poistetaan yksi vaativa rajapinta. Samalla eliminoidaan viiveet suunnitelmien kääntymisessä tuotannon ohjeiksi. Syncron Techin SyncMES®- ja SyncPlan®-ohjelmistot toteuttavat tämän.
Sama MES-toiminnallisuus ei sovi kaikille, mutta hyvä MES taipuu moneksi.Tuotannonsuunnittelija työskentelemässä

 

Referenssit - Case Lumon

Syncron Techin toimittama MES-ratkaisu on helpottanut käytännön työtehtäviä, tehostanut aikataulujen ja työjonojen hallintaa, kehittänyt tuotteiden laadunvarmistusta ja pienentänyt perehdytykseen käytettäviä resursseja.

LUE REFERENSSITARINA