Energianhallinta

SyncPower® EMS (Energy Management System) on kehitetty energiaa tuotannossa paljon käyttävän teollisuuden tarpeisiin. SyncPower® EMS:n avulla minimoidaan energiakustannus tuotantoyksikköä kohti. 

Höyryn ja esim. maakaasun käyttöä optimoidaan sähkönkäytön rinnalla. Energia (höyry ja sähkö) voidaan ostaa kokonaan ulkoa tai tuottaa osin tai kokonaan itse omissa voimalaitoksissa.

SyncPower® EMS on osoittautunut olevan erityisen hyödyllinen raskaassa prosessiteollisuudessa, kuten metsä-, kemian- ja terästeollisuudessa. Tarvittavat EMS-toiminnot vaihtelevat laajasti toimialojen välillä ja yrityksittäin riippuen käytössä olevista tuotantoteknologioista ja siitä miten energian hankinta- ja tuotantovastuut on jaettu yhtiön sisällä.

SyncPower® EMS hallitsee kaikki edellä kuvatut vaihtoehdot. Ratkaisua voi täydentää SyncPower® -ajonhallinta toiminnallisuudella, jolla voidaan suunnitella, hallita, ohjata ja raportoida tehtaan voimalaitoksen tuotantoprosessit.

Lähitulevaisuudessa käyttöönotettava varttitase on myös tuettu. Varttitase vaikeuttaa entisestään manuaalista osallistumista sähkömarkkinoille. Tuotantosuunnitelmista ja seisakki-/katkosuunnitelmista ja muista ennusteisiin vaikuttavista tekijöistä muodostettava arvio sähkön hankinta-/tuotanto/-myyntitarpeesta alkaa käydä mahdottomaksi hoitaa kynällä ja paperilla tai edes Excelillä. Se on automatisoitava varttitaseen hallintaa tukevalla ohjelmistolla.

Ominaisuudet

 • Sähkön ja maakaasun käytön ennustaminen ja hankinnan lyhyen tähtäimen suunnittelu (Spot ja Elbas, day-ahead ja intra-day)
 • Sähkön hankinnan reaaliaikainen valvonta ja tasehallinta
 • Sähkön ja maakaasun käytön taseselvitys
 • Konsernin sisäinen sähkön ja maakaasun käytön laskutus
 • Sähkön siirron laskutus konsernin omistamassa alueverkossa
 • Häiriöreservien käyttö ja laskutus 
 • Liitynnät muihin järjestelmiin (sisäiset ja ulkoiset)
 • Suunnittelun ja seurannan visualisointi graafisilla operointinäytöillä
 • Varttitaseen tuki

Edut

 • Parantaa sähkönkulutuksen/-tuotannon ennustetarkkuutta.
 • Helpottaa ennusteiden luontia ja ylläpitoa 
 • Minimoi tasesähkön kustannukset, joita syntyy ennustevirheistä ja odottamattomista häiriöistä toiminnassa.
 • Minimoi sähkönkäytön kokonaiskustannuksen ohjaamalla kulutuksen ja mahdollisen tuotannon ajoitusta.
 • Tuottaa informaatiota energiankulutuksen tai -tuotannon poikkeustilainteiden hallintaan ja antaa työkalut reagoida oikein.
 • Vähentää virhealtista manuaalista työtä energianhallinnassa ja -raportoinnissa.
 • Vähentää henkilöriippuvuutta ja eliminoi monimutkaisten taulukkolaskentasovellusten ylläpitotarpeen.

 

Asiakasonnistumisia

Ratkaisumme mukautuvat hyvin teollisuuden ja energia-alan toimijoiden erilaisiin tarpeisiin.

KATSO REFERENSSIT