Teollisuuden energiatehokkuus

SyncPower® energiatehokkuus-toiminnot tukee energiaa tuotannossa paljon käyttävän teollisuuden energian säästöä.

SyncPower® tukee energiatehokkuuden hankkeita, esim. ISO 50001 mukaan toimittaessa. Järjestelmä kerää, tallettaa ja visualisoi tehokkaasti energian kulutustiedot. Energiatehokkuustavoitteiden saavuttamista voidaan seurata valittua perustasoa vasten.

SyncPower® hyödyntää SyncWare arkkitehtuurin tarjoamaa tiedonkeruukapasiteettia ja järjestelmän helppoa liitettävyyttä erilaisiin energiakulutuksen mittausjärjestelmiin ja automaatioon.

Järjestelmän perustyökaluilla saadaan helposti aikaan tarvittavat raportit ja laskennat, joita käyttäjät voivat tarvittaessa itsekin muokata ja ylläpitää.

 

Mitä järjestelmä sisältää ja mitä se tuottaa?

Järjestelmän avulla seurataan ja raportoidaan energiankulutukseen liittyviä tunnuslukuja. Tyypillisesti:

  • Energiankulutusta (MWh)
  • Tehtaan tuotanto (t, m3, MWh)
  • Energiatuotannossa polttoaineiden primäärienergia (MWh), tuotettu sähkö ja lämpö

Vertailemalla toteutuneita arvoja menneeseen/perustasoon, voidaan arvioida toimenpiteiden vaikutusta. Samoin voidaan seurata ja verrata ajonaikana toteutumaa tavoitteisiin.

Benchmarking eri tasoilla tuottaa myös hyödyllistä tietoakehityskohteista: esimerkiksi: muut laitteet, tuotantolinjat, laitokset ja toimijat.

Järjestelmä tuottaa siis tietoa tehtyjen energiasäästötoimenpiteiden vaikutuksesta, ajonaikaisten päätösten ajotavan ja energiakulutuksen ohjauksen vaikutuksesta energiankulutukseen. Lisäksi energiamittaustietoa voidaan käyttää mittausten kunnonvalvontaan.

Energiatehokkuusratkaisu tukee jatkuvaa parantamista ja tuottaa selvää säästöä mikä näkyy suoraan tehtaan/laitoksen kannattavuudessa. 

Asiakasonnistumisia

Ratkaisumme mukautuvat hyvin teollisuuden ja energia-alan toimijoiden erilaisiin tarpeisiin.

KATSO REFERENSSIT