Voimalaitos

Voimalaitoksen energiatehokkuus

Voimalaitoksen energiatehokkuuden hallintaan SyncPower® PLANT ohjelmistossa on joukko moduuleja, joiden avulla tehostetaan laitoksen tuottavuutta ja pienennetään päästöjä. SyncPower® PLANTin avulla voidaan yhdistää eri automaatio-, prosessitieto-, vaaka- ja laboratoriojärjestelmistä saatavaa dataa käyttäen monipuolisia liittymärajapintoja. Tarvittaessa tiedonkeruu voidaan järjestää SyncIoT Edge tiedonkeruupäätteillä suoraan ulkopuolisista mittauspisteistä, esimerkiksi lämpökeskuksista.

Alla on esitelty keskeisimpiä moduuleita.

 

Ajonhallinta ja hyötysuhteen optimointi

Ajonhallintamoduulin käyttöönotossa määritetään voimalaitoskohtaiset optimaaliset ajoputket kriittisille suureille eri ajotilanteissa. Tämä tehdään mallintamalla laitoksen hyvän ajon tilanteet tilastollisesti edellisten ajokausien mittausdatan pohjalta.

Ajoputket ja kerätyn prosessidatan ajotrendit näytetään graafisesti selkeissä näkymissä. Operaattorit huolehtivat ajon pysymisestä tässä halutussa putkessa. Ajonhallinnan mallinnus perustuu prosessin osataseisiin, joista ylimmän tason osataseita ovat kattilahyötysuhde, rakennusaste tai ominaislämmönkulutus.

Ajopoikkeamista voidaan tuottaa automaattiset muistutukset ja hälytykset tuotantojohdon haluamilla tavoilla. Reaaliaikainen graafinen ajonhallinta tukee käyttäjää mahdollistaen parhaan ajon, pysyvästi hyvän hyötysuhteen ja siten paremman käyttötalouden. Ajonhallinta vertailee ajotilanteen muutosta optimaaliseen tilaan. Vertailtaessa muutosta saadaan eliminoitua merkittävä osa käyttömittareiden mittaustarkkuuden rajallisuudesta.

  • Visuaalinen työkalu voimalaitoksen ajon suunnitteluun ja optimointiin.
  • Kuukausi ja vuosiraportointiin. Myydyt ja ostetut tuotteet.
  • Taselaskentoihin ja häiriöseurantaan. Massa- ja energiataseet, hälytykset.

Lämpötasevalvonta

Lämpötasevalvonnan moduulilla hallitaan höyrytukkien tase-erot ja ratkaistaan niistä seuraavat laskutusongelmat.

Lämpötase_fi

Lämpötasevalvonta tunnetaan myös höyrytukkien tasevalvontana. Höyrytukkien massa- ja energiavirtojen mittauksissa voidaan usein havaita, että tuotettu ja ostettu vs. kulutettu ja myyty energia poikkeavat toisistaan. Pahimmillaan ero mittauksissa aiheuttaa epävarmuutta ja ongelmia asiakaslaskutuksessa, josta voi seurata tulonmenetyksiä. Joka tapauksessa siitä seuraa tehottomuutta tuotantoprosessissa, ylimääräistä työtä, vääriä johtopäätöksiä ja muita piilokustannuksia.

SyncPower® avulla eri painetasojen höyrytukkien massa- ja energiataseet voidaan saada jatkuvaan valvontaan. SyncPower® seuraa tulevien ja lähtevien massa- ja energiavirtojen määriä ja tase-eroja. Taselaskentaan ja laskutukseen liittyvät mittaukset ovat jatkuvassa seurannassa. SyncPower® havaitsee mittaustiedon puuttumisen, jäätymisen, virhenäyttämät, lämpötilamittausten ryöminnän sekä entalpioiden faasivirheet. Lämpötasevalvonnan käyttäjällä on selkeä graafinen dashboard-näkymä. Poikkeamista tuotetaan hälytykset esimerkiksi sähköpostiin, puhelimelle tai ohjelman hälytysraporttiin.

SyncPower® auttaa laskennallisesti virheiden minimoimisessa pienentämällä tase-eroja tulevien ja lähtevien virtauksien ja energioiden välillä, ilmoittaa puuttuvasta tai heikkotasoisesta mittauksesta sekä auttaa löytämään viritystä tarvitsevat mittalaitteet. SyncPower® helpottaa ja lisää luottamusta energialaskutukseen.

 

Tuotannonsuunnittelu

(kaukolämpö ja/tai prosessihöyry)

Energian tuotannossa yksittäisen osaprosessin optimointi on harvoin paras tilanne koko tuotantoketjun näkökulmasta katsottuna. Kokonaisymmärrys syntyy, kun eri tahot saavat informaatiota toisensa toiminnoista ja suunnitelmista.

Kaupunki-infrassa kaukolämmön osalta kysyntä määräytyy ulkoisten olosuhteiden, kuten lämpötilan ja tuulisuuden, kalenterin ja kellonajan mukaan. SyncPower® laskee kysyntään vaikuttavista tekijöistä höyryn kulutuksen ennusteen ja muuttaa sitä olosuhteiden muuttuessa.

Kun höyryn kulutuksen ennuste on tiedossa, voidaan laitoksella suunnitella ajomoodit ja polttoaineen käyttö optimaalisesti sekä varautua mahdollisiin apukattilakäynnistyksiin - tai mikä parasta - välttyä niiltä.

 

Sähköntuotannon ennustaminen

Sähköntuotannon ja -kulutuksen ennustaminen on tärkeää teollisuuslaitoksille, jotka hyödyntävät erilaisia sähkömarkkinapaikkoja.

SyncPower® auttaa sähköntuotannon ennustamisessa tuottamalla mahdollisimman tarkkaa höyrynkulutuksen ja sähköntuotannon ennustetta lähitunneille ja seuraaville
vuorokausille. Ennuste mukautuu joustavasti muutoksiin. Muuttuvia tekijöitä voivat olla tehtaan tuotannon suunnittelussa ja sääennusteissa tapahtuvat muutokset, voimalaitoksella tai tehtaalla tapahtuvat laiterikot tai jopa merkittävä muutos sääilmiöissä lähituntien aikana. Muutokset menevät suoraan ennusteisiin ja muutokset voidaan lähettää automaattisesti eri sidosryhmille, jolloin poikkeustilanteissa huomio voidaan kohdistaa toimenpiteitä akuutisti tarvitseviin kohteisiin.

Asiakasonnistumisia

Ratkaisumme mukautuvat hyvin teollisuuden ja energia-alan toimijoiden erilaisiin tarpeisiin.

KATSO REFERENSSIT